Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos prov

Epsos uttagningsprov och urvalsförfaranden innehåller en rad prov som ska bedöma de sökandes allmänna och specifika kompetenser.

De viktigaste etapperna

  • Behörighet  utvärdering av behörighets- och minimikrav.
  • Talent screener – bara för uttagningsprov för specialister. I sina ansökningar uppmanas de sökande att uppge alla sina yrkesmeriter, erfarenheter och utbildningar, som sedan bedöms av uttagningskommittén.
  • Datorbaserade prov med flervalsfrågor  prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande och, för vissa uttagningsprov för specialister, prov i områdesrelaterade kompetenser. De här proven görs vanligtvis på nätet (distans) eller på ett av de provcentrum som finns över hela världen. De sökande måste göra proven under specifika provperioder.
  • Prov vid ett utvärderingscentrum  slutetappen i bedömningen av allmänna och områdesspecifika kompetenser. Genom de olika proven utvärderar uttagningskommittén bland annat förmågan till analys och problemlösning, kommunikation, prioritering och organisation samt kvalitet och resultat. För att utvärdera en viss kompetens beaktas fem ankare. Proven vid utvärderingscentrumet anordnas på nätet (distans) och proven hålls vanligtvis på olika dagar. Obs! Epso kommer att börja använda en ny kompetensram för de uttagningsprov som publiceras 2023. Läs mer om den nya kompetensramen: En skjuts framåt för Epsos omvandling | EU Careers (europa.eu)

Läs mer om Epsos urvalsförfaranden på vår sida Epsos prov: myter och fakta.

Provtyper

Här nedanför hittar du en lista med prov för varje profil och exempel på frågor som du kan få vid ett visst prov.