Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Uzyskałem bardzo mało punktów za test rozumienia tekstu pisanego, chociaż rozwiązywałem go w swoim języku ojczystym.

Uzyskałem bardzo mało punktów za test rozumienia tekstu pisanego, chociaż rozwiązywałem go w swoim języku ojczystym.

Kategorie pytań: 

Test rozumienia tekstu pisanego nie jest testem sprawdzającym znajomość języka, tak więc niski wynik nie oznacza słabej znajomości języka – test ten bada umiejętności logicznego myślenia. Testy sprawdzające umiejętności logicznego myślenia mają ogromne znaczenie w procesie oceny kandydatów, ponieważ codzienna praca urzędników instytucji UE wymaga w dużej mierze umiejętności analizowania i zrozumienia złożonych informacji. O poziomie trudności komputerowych testów wielokrotnego wyboru decyduje komisja konkursowa odpowiadająca za dany konkurs. Poziom ten różni się zatem w zależności od konkursu, dlatego porównywanie swoich wyników z konkursów z różnych lat niczemu nie służy. 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie