Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kontakt

Przed skontaktowaniem się z nami zapoznaj się uważnie z najczęściej zadawanymi pytaniami. Na większość pytań, które otrzymujemy, już zamieściliśmy odpowiedź w tej części.

W przypadku pytań, których nie ma wśród najczęściej zadawanych pytań, wybierz odpowiedni formularz kontaktowy poniżej.

Pytania

Jeśli interesuje Cię praca w instytucjach UE i chcesz wiedzieć więcej o procedurach naboru, możesz skontaktować się z EUROPE DIRECT Contact Centre (w każdym z 24 języków urzędowych UE).

Jeśli masz pytanie dotyczące danej procedury naboru, swojego zgłoszenia lub testów, skontaktuj się bezpośrednio z EPSO, które udzieli odpowiedzi zwykle w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli pytanie dotyczy skomplikowanej kwestii lub wymaga przetłumaczenia na inny język, przygotowanie odpowiedzi może potrwać dłużej.

Po poprawnym przesłaniu pytania otrzymasz e-mailem potwierdzenie wraz z numerem referencyjnym. Numer ten należy podawać we wszelkiej dalszej korespondencji z EPSO na ten sam temat. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 5 minut, prześlij swoje pytanie jeszcze raz.

Zobacz, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Skargi

Aby złożyć skargę dotyczącą zgłoszenia do procedury naboru, prosimy skorzystać z formularza.

Po przesłaniu wiadomości otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie z numerem referencyjnym. Ten numer referencyjny należy podawać we wszelkiej późniejszej korespondencji z EPSO na ten sam temat. Jeśli po 5 minutach nie otrzymasz potwierdzenia, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości.

Zobacz, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Adres pocztowy

European Personnel Selection Office
L-107
B-1049 Brussels
Belgia

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach UE

 

Niektóre państwa członkowskie oferują szkolenia i wsparcie obywatelom UE. 

Informacje na ten temat można uzyskać w punktach kontaktowych w poszczególnych krajach UE.