Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Trwające procedury naboru

Tutaj znajdziesz aktualne informacje (ważne daty, powiązane dokumenty itp.) na temat trwających procedur naboru, którymi zarządza EPSO. 

Nazwa stanowiska Numer referencyjny
Psycholodzy szkolni (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korektorzy tekstów (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Tłumacze pisemni (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Zarządzanie budynkami (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Zarządzanie budynkami (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Zarządzanie budynkami (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finanse (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komunikacja (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Komunikacja (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Sprawy polityczne/Polityka unijna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Sprawy polityczne/Polityka unijna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Prawo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Prawo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Technologie informacyjno-komunikacyjne (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Technologie informacyjno-komunikacyjne (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Pracownicy do pomocniczych zadań fizycznych i administracyjnych (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Pracownicy placówek opieki nad dziećmi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Finanse (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Zarządzanie projektami/programami (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Zarządzanie projektami/programami (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Finanse (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Asystenci w dziedzinie bezpieczeństwa operacyjnego EPSO/AST/155/22 - 1
Asystenci w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego EPSO/AST/155/22 - 2
Asystenci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy EPSO/AST/155/22 - 3
Administratorzy w dziedzinie energii EPSO/AD/401/22 - 1
Administratorzy w dziedzinie klimatu EPSO/AD/401/22 - 2
Administratorzy w dziedzinie środowiska EPSO/AD/401/22 - 3
Asystenci – Zarządzanie finansami EPSO/AST/154/22 - 1
Asystenci – rachunkowość i finanse EPSO/AST/154/22 - 2
Asystenci – zamówienia publiczne EPSO/AST/154/22 - 3
Asystenci – projektowanie graficzne i tworzenie treści wizualnych EPSO/AST/154/22 - 4
Asystenci – media społecznościowe i cyfrowe EPSO/AST/154/22 - 5
Asystenci – webmasterzy EPSO/AST/154/22 - 6
Kierownicy administracji w delegaturach UE EPSO/AST/153/22
Administratorzy w dziedzinie przemysłu obronnego EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Eksperci w dziedzinie przemysłu obronnego EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Administratorzy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Eksperci w dziedzinie przestrzeni kosmicznej EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Asystenci językowi (M/K) – j. estoński (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Asystenci językowi (M/K) – j. chorwacki (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Asystenci językowi (M/K) – j. włoski (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Asystenci językowi (M/K) – j. niderlandzki (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Asystenci językowi (M/K) – j. polski (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Asystenci językowi (M/K) – j. portugalski (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Administratorzy w dziedzinie audytu EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1