Jednake mogućnosti

Početna stranica > Kako se prijaviti > Jednake mogućnosti

Institucije EU-a – mjesto na kojem se talenti cijene!

Naša vizija i misija

Mi u EPSO-u vjerujemo u ravnopravnost i raznolikost. Kako bi institucije EU-a mogle svakomu pružiti jednaku priliku i biti odraz raznolikosti današnjega svijeta, mi se pridržavamo sljedećih načela i ciljeva.

 • EPSO jamči ravnopravnost, jednak tretman i jednak pristup svim kandidatima bez obzira na spol, rasu, boju, etničko ili društveno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, vjeroispovijest ili uvjerenja, političko ili drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinsko stanje, rođenje, invaliditet, dob ili spolno usmjerenje 
 • EPSO poštuje pravilo o uključivanju u postupak odabira, a otkrivanjem i uklanjanjem prepreka, moguće pristranosti i  diskriminacije svim kandidatima pruža jednaku priliku da u potpunosti pokažu svoje sposobnosti
 • EPSO se zalaže za ravnopravnost i kroz različite skupine dionika i stručne organizacije trudi se privući najraznovrsnije stručnjake
 • EPSO želi povećati kadrovsku raznolikost i tako postići da javni službenici u institucijama EU-a zrcale raznolikost građanstva EU-a kojemu služe
 
Kako se načela pretaču u praksu?

 

Mi poduzimamo konkretne korake da bi ravnopravnost i raznolikost postale stvarnost

 • Sustavnom statističkom analizom i praćenjem vodimo brigu o neutralnosti pitanja u testovima
 • Naše metode odabira temelje se na standardiziranim i objektivnim procjenama kompetencija
 • Životopisi se pregledavaju anonimizirani i ocjenjuju samo na temelju objektivnih kriterija
 • U slučaju invaliditeta ili posebnih potreba kandidatima osiguravamo razumne prilagodbe
 • Provodimo Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom
 • Sustavno provodimo provjere/revizije ravnopravnosti i raznovrsnosti postupaka odabira i testova. Identificiramo moguće prepreke u postupku odabira i primjenjujemo korektivne mjere
 • Redovito provodimo provjere pristupačnosti i tako stalno poboljšavamo pristupačnost svoje komunikacije, postupka odabira i testova. Prema potrebi, pripremamo prilagođeni format prikladan za asistivne tehnologije i individualnu pomoć. Zahtjevi za pristupačnost integrirani su i u sva nova IT rješenja
 • Članove povjerenstva za odabir zadužene za ocjenjivanje kompetencija kandidata osposobljavamo za zapošljavanje nepristranim, objektivnim i stručnim odabirom,  uz poštovanje jednakih mogućnosti i ravnopravnosti
 • Pokušavamo postići ravnotežu članova povjerenstava za odabir kako bismo ograničili opasnost od pristranosti i diskriminacije. Pri imenovanju povjerenstava za odabir težimo članovima iz raznih sredina i nastojimo osigurati ravnotežu u smislu roda, nacionalnosti, jezika, odbora osoblja i uprave
 • Sustavno prikupljamo povratne informacije od kandidata i tako se neprestano poboljšavamo
 • Ciljanim obraćanjem željenoj publici u komunikaciji dajemo sve od sebe da privučemo kandidate iz svih 28 država članica. Npr. blogom o životu i radu u institucijama EU-a predstavnici osoblja pokazuju potencijalnim kandidatima što znači raditi za institucije EU-a. No aktivno smo prisutni i među studentima, uz pomoć studenata-veleposlanika zapošljavanja u institucijama EU-a te ciljanim sudjelovanjem u događajima koja se odnose na mogućnost zapošljavanja, sajmovima i drugim aktivnostima

 

Kako funkcionira EPSO?

Radi postizanja rodne jednakosti, EPSO je donio razne mjere, primjerice trajni psihometrijski akcijski plan, radi stalnog poboljšavanja testova, osobito psihometrijskih i drugih testova iz faze predodabira. Usto su članovi povjerenstva za odabir zaduženi za ocjenjivanje  kompetencija kandidata u Centru za procjenu osposobljeni da osiguraju jednake mogućnosti i ravnopravan tretman u razgovorima i drugim vježbama.

Osnovni je cilj svake faze postupka odabira smanjiti utjecaj roda te ženama i muškarcima pružiti jednaku mogućnost da pokažu svoje sposobnosti.

EPSO stoga detaljno istražuje i provodi mjere kako bi se izbjegla diskriminacija te osigurale jednake mogućnosti da oba roda pokažu svoje vještine i potencijal.

Invaliditet/posebne potrebe

 

Invaliditet ili zdravstveno stanje ne bi smjeli biti prepreka vašem sudjelovanju u postupku odabira.

EPSO ima razrađen postupak razumne prilagodbe koji se temelji na najboljim međunarodnim praksama u tom području. To nam omogućuje da identificiramo prepreke i poteškoće zbog invaliditeta ili nekog zdravstvenog stanja te da kandidatima s posebnim potrebama omogućimo da svoje sposobnosti pokažu ravnopravno s ostalim kandidatima.

 

 

Trebate posebnu prilagodbu testova?

 

 

Da biste zbog invaliditeta ili trajnog zdravstvenog stanja ostvarili pravo na posebnu prilagodbu postupka odabira, za sada morate postupati u skladu sa sljedećim uputama:

 

KORAK 1. U obrascu za prijavu označite kućicu „PRISTUPAČNOST” i obavijestite nas ako imate posebne potrebe. Da bismo bolje shvatili kakve će vam poteškoće invaliditet ili zdravstveno stanje stvarati na testiranju, molimo da detaljno opišete svoj invaliditet i prilagodbe koje tražite.  Morate poslati potvrdu o invaliditetu (ili zdravstvenu potvrdu) kojom ćete potkrijepiti zahtjev za posebne prilagodbe. Bez te potvrde vaš zahtjev ne može biti razmatran.

Prihvatit ćemo potvrdu nadležnog nacionalnog tijela o invaliditetu ili zdravstvenu potvrdu liječnika specijalista. Uz zdravstvenu potvrdu mora biti priložen i detaljan izvještaj.

 

Jamčimo povjerljivo postupanje s podacima koji se tiču vašeg invaliditeta ili zdravstvenog stanja

u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca

2000.

 

KORAK 2. Kad unesete zahtjev za posebnu prilagodbu, EPSO-ov tim za PRISTUPAČNOST (zadužen za definiranje i organiziranje razumnih prilagodbi testova kandidatima s posebnim potrebama) stupit će s vama u kontakt kako bi na vrijeme dobio eventualne dodatne podatke ili potvrdio prilagodbe koje će vam biti omogućene.

KORAK 3. Bit ćete pozvani na testiranje, a uz pomoć razumnih prilagodbi koje vam budu omogućene, polagat ćete test u najboljim mogućim uvjetima.

KORAK 4. Prilika da nam pošaljete povratne informacije kako bismo ubuduće bili što bolji.

Kakve prilagođene uvjete mogu očekivati?

 

Na temelju vašeg invaliditeta ili zdravstvenog stanja te poteškoća koje zbog njih možete imati na testiranju, pozvat ćemo vas da nas obavijestite koja bi vam vrsta prilagodbe bila korisna. EPSO smatra da je svaki kandidat najbolje poznaje svoj invaliditet ili zdravstveno stanje.

Individualno, na temelju vaše stručne dokumentacije te s pomoću EPSO-ove stručnosti u području razumne prilagodbe testova za odabir kandidatima s posebnim potrebama, ponudit će vam se prilagodbe  testova kojima ćete pristupiti. Stoga će se konačna prilagodba kakvu dobijete možda razlikovati od one koju ste zatražili.

Primjeri mogućih prilagodbi:

– osiguravanje pristupačnosti 

 

– dodatno vrijeme za rješavanje testova

– povećan tekst  ili softver za povećavanje teksta

 

– ispis na Brailleovu pismu ili tipkovnica na brajici

 

– čitači ekrana

– prijevod na znakovni jezik

– prilagođena rasvjeta, radni stolovi prilagodljivi po visini

 

– individualna pomoć i još mnogo toga...

 

 

Otežana pristupačnost? 

Pristupačnost je za EPSO veoma važna i intenzivno se trudimo stalno unapređivati postupak komunikacije i odabira. Pristupačnost redovito provjeravamo kako bismo je mogli unaprijediti. Zahtjevi za pristupačnost integrirani su u sva nova IT rješenja; za asistivne tehnologije izrađujemo pristupačni format dokumenata koji nisu 100 % pristupačni, a trenutačno revidiramo svoje web-mjesto kako bismo dosegnuli razinu 2.0 WCAG-a (Smjernice o dostupnosti web sadržaja – Web Content Accessibility Guidelines).

Još nailazite na poteškoće kad pristupate nekim dijelovima našeg web-mjesta i/ili dokumenata?

Želite li nam se javiti i pomoći da poboljšamo pristupačnost web-mjesta i postupka odabira? Javite nam se

 

 

Što kažu naši kolege

Johan već dvije godine radi kao administrator sustava u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Prije 12 godina dijagnosticiran mu je autizam i njegov invaliditet nije vidljiv na prvi pogled. Pitali smo ga osjeća li da je integriran u svojem timu te je li mu invaliditet ikada bio prepreka u radu.

Osjećam se integrirano. Prilično sam otvorena osoba i volim interakciju s kolegama. Često se šalimo i puno se smijemo. Većina mojih kolega ne zna da imam autizam. Tijekom godina sam naučio skrivati svoj invaliditet i zapravo u sektoru u kojem radim autistično ponašanje i nije toliko neuobičajeno. Možda nisam tipična autistična osoba. Većina ljudi misli da se autistične osobe ne vole družiti, ali to je ustvari zabluda. Istina je da autistične osobe razmišljaju na drukčiji način, na primjer, više su usmjerene na pojedinosti i često nisu sklone fizičkom kontaktu, međutim kada su opuštene mogu uistinu uživati u društvu.

Konstantinos već godinu dana radi u Glavnoj upravi za infrastrukturu i logistiku u Europskom parlamentu u Luxembourgu. Dijagnosticirana mu je multipla skleroza 2006. i hoda uz pomoć štake. Pitali smo ga što misli o svojem radnom okruženju.

Zahvaljujući radu u okruženju u kojem imam veliku potporu (simpatični kolege, pristupačna infrastruktura) moje je zdravstveno stanje sada stabilno, ako ne i bolje. Osim toga, projekti za koje sam zadužen potiču me da se dodatno posvetim radu. Osobito sam zadovoljan s poboljšanjem objekata Europskog parlamenta u smislu njihove pristupačnosti osobama s posebnim potrebama. Zbog toga sam neizmjerno sretan što mi je dana prilika da pokažem najbolju praksu Europske unije kad je riječ o invaliditetu.

Ville je od 2013. pravni službenik u Europskoj komisiji u Bruxellesu. Slijep je od rođenja. Pitali smo ga što misli o postupku odabira te je li ga što iznenadilo u vezi s radnim okruženjem nakon što je zaposlen u Komisiji.

Nakon što sam posjetio internetske stranice EPSO-a, obratio sam se EPSO-ovom timu za pristupačnost e-poštom prije nego što sam ispunio obrazac za prijavu na natječaj. Oni su mi dali dodatne upute te sam ispunio odgovarajući dio u obrascu za prijavu. Tim za pristupačnost veoma je sposoban i dobro organiziran. Nakon što su zaprimili moju prijavu predložili su mi odgovarajuće mjere kako bi mi, kao slijepom kandidatu, omogućili ravnopravno sudjelovanje u prvom krugu natječaja. Smatram da su te mjere bile odgovarajuće i svrsishodne. Ta odlična suradnja s njihove strane nastavila se tijekom čitavog natječaja, uključujući dio koji se odvija u centru za procjenu kandidata. Ono što me veoma ugodno iznenadilo jest da su gotovo svi dokumenti u digitalnom obliku jer se sva poslana i zaprimljena korespondencija registrira u elektroničkim bazama podataka. Stoga, kao korisnik čitača ekrana, ne moram gotovo uopće trošiti vrijeme na skeniranje dokumenata u papirnatom obliku kao što sam morao činiti na prethodnim radnim mjestima.

Što kažu naši ambasadori za EU Careers.