Jednake mogućnosti

Početna stranica > Kako se prijaviti > Jednake mogućnosti

NOVO: EPSO se trudi povećati kadrovsku raznolikost i tako postići da institucije EU-a kao javna služba u potpunosti odražavaju raznolikost građanstva EU-a kojemu služe. Stoga je u veljači ove godine provedeno pilot-istraživanje o raznolikosti, čiji se rezultati trenutačno analiziraju radi dobivanja što boljeg uvida u raznolikost postojeće baze kandidata i unapređenja komunikacije s potencijalnim kandidatima. Više o istraživanju

 

Institucije EU-a – mjesto na kojem se talenti cijene!

Naša vizija i misija

Mi u EPSO-u vjerujemo u ravnopravnost i raznolikost. Kako bi institucije EU-a mogle svakomu pružiti jednake mogućnosti i biti odraz raznolikosti današnjega svijeta, pridržavamo se sljedećih načela i ciljeva:

 • EPSO jamči jednake mogućnosti, jednak tretman i jednak pristup svim kandidatima bez obzira na spol, rasu, boju, etničko ili socijalno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, vjeroispovijest ili uvjerenje, političko ili drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinsko stanje, rođenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju.
 • EPSO-ovi postupci odabira uključivi su. Prepreke, moguće pristranosti i diskriminacija otkrivaju se i otklanjaju kako bi se svim kandidatima pružila jednaka prilika da u potpunosti pokažu svoje sposobnosti.
 • EPSO se zalaže za jednake mogućnosti te se, u suradnji s raznim skupinama dionika i stručnim organizacijama, trudi privući najraznovrsnije stručnjake.
 • EPSO želi povećati kadrovsku raznolikost i tako postići da institucije EU-a kao javna služba odražavaju raznolikost građanstva EU-a kojemu služe.
Kako se ta načela pretaču u praksu?

Poduzimamo konkretne korake da bi jednake mogućnosti i raznolikost postale stvarnost:

 • Sustavnom statističkom analizom i praćenjem vodimo brigu o neutralnosti pitanja u testovima.
 • Naše metode odabira temelje se na standardiziranim i objektivnim procjenama kompetencija.
 • Životopisi se pregledavaju anonimizirani i ocjenjuju samo na temelju objektivnih kriterija.
 • Kandidatima s invaliditetom ili posebnim potrebama omogućujemo razumne prilagodbe.
 • Primjenjujemo Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.
 • Sustavno provodimo provjere/revizije ravnopravnosti i raznovrsnosti postupaka odabira i testova. Identificiramo moguće prepreke u postupcima odabira i primjenjujemo korektivne mjere.
 • Redovito provodimo provjere pristupačnosti i tako stalno poboljšavamo pristupačnost svoje komunikacije, postupaka odabira i testova. Prema potrebi, pripremamo prilagođeni format prikladan za asistivne tehnologije i individualnu pomoć. Integriramo pristupačnost u sva nova IT rješenja.
 • Članove povjerenstva za odabir zadužene za ocjenjivanje kompetencija kandidata osposobljavamo za zapošljavanje nepristranim, objektivnim i stručnim odabirom, uz poštovanje jednakih mogućnosti i ravnopravnosti.
 • Nastojimo postići ravnotežu među članovima povjerenstava za odabir kako bismo ograničili rizik od pristranosti i diskriminacije. Pri imenovanju povjerenstava za odabir težimo tome da članovi dolaze iz raznih sredina i nastojimo osigurati ravnotežu u smislu spola, nacionalnosti, jezika, odbora osoblja i uprave.
 • Sustavno prikupljamo povratne informacije od kandidata i tako se neprestano poboljšavamo.
 • Ciljanim obraćanjem željenoj publici u komunikaciji dajemo sve od sebe da privučemo kandidate iz svih država članica. Primjerice, blogom o životu i radu u institucijama EU-a predstavnici osoblja pokazuju potencijalnim kandidatima što znači raditi za institucije EU-a. Aktivno smo prisutni i među studentima, uz pomoć studenata-ambasadora zapošljavanja u institucijama EU-a te ciljanim sudjelovanjem na događanjima za promociju mogućnosti zapošljavanja, sajmovima i drugim aktivnostima.
 • EPSO primjenjuje razne mjere za postizanje spolne ravnopravnosti, primjerice trajni psihometrijski akcijski plan, namijenjen stalnom poboljšavanju testova, osobito psihometrijskih i drugih testova iz faze predodabira. Usto, članovi povjerenstva za odabir zaduženi za ocjenjivanje kompetencija kandidata u centru za procjenu osposobljeni su za osiguravanje jednakih mogućnosti i ravnopravnog tretmana u intervjuima i drugim testovima.
  Osnovni je cilj svake faze postupka odabira smanjiti utjecaj spola te ženama i muškarcima pružiti jednaku mogućnost da pokažu svoje sposobnosti.
  EPSO stoga provodi detaljna istraživanja i primjenjuje mjere kako bi se izbjegla diskriminacija te osigurale jednake mogućnosti da oba spola pokažu svoje vještine i potencijal.
Invaliditet / posebne potrebe

Invaliditet ili zdravstveni problem ne bi smjeli biti prepreka sudjelovanju u postupku odabira.

EPSO ima razrađen postupak omogućavanja razumnih prilagodbi koji se temelji na najboljim međunarodnim praksama u tom području. To nam omogućuje da identificiramo prepreke i poteškoće nastale zbog invaliditeta ili zdravstvenog problema te da kandidatima s posebnim potrebama omogućimo da svoje sposobnosti pokažu ravnopravno s ostalim kandidatima.

Potrebni su vam posebni prilagođeni uvjeti za polaganje testova?

Proučite naš vodič s uputama o tome kako zatražiti posebne prilagođene uvjete za polaganje testova u okviru postupka odabira.

Ako ne možete pristupiti tom dokumentu s pomoću asistivne tehnologije, otvorite pristupačnu verziju.

U novom EPSO-ovu Vodiču o razumnim prilagodbama pronaći ćete pojedinosti i savjete o tome kako zatražiti prilagođene uvjete za polaganje testova u okviru EPSO-ovih postupaka odabira.

Možete pogledati i videozapis o posebnim prilagođenim uvjetima, koji je dostupan niže na ovoj stranici.

Trebaju li vam dodatne informacije, javite nam se e-porukom na epso-accessibility@ec.europa.eu.

Kakve prilagođene uvjete mogu očekivati?

Na temelju vašeg invaliditeta ili zdravstvenog problema te poteškoća koje zbog njih možete imati na testiranju, pozvat ćemo vas da nas obavijestite koji bi vam prilagođeni uvjeti bili korisni. EPSO smatra da svaki kandidat najbolje poznaje svoj invaliditet ili zdravstveni problem.

Razumne prilagodbe određuju se individualno, uzimajući u obzir popratnu dokumentaciju kandidata, EPSO-ovo iskustvo u prilagodbi testova kandidatima s posebnim potrebama te vrstu testa koji se polaže. Stoga će se konačne prilagodbe možda razlikovati od zatraženih.

Primjeri mogućih prilagođenih uvjeta:

 • osiguravanje pristupačnosti
 • dodatno vrijeme za rješavanje testova
 • povećan tekst ili softver za povećavanje teksta
 • ispis na brajici ili tipkovnica na brajici
 • čitači ekrana
 • prijevod na znakovni jezik
 • prilagođena rasvjeta, radni stolovi podesive visine
 • individualna pomoć itd.

Više informacija dostupno je u EPSO-ovu pregledu mogućih prilagođenih uvjeta pri polaganju testova u okviru postupka odabira.

Napominjemo da asistivna tehnologija nije dostupna u svim fazama postupka odabira. EPSO trenutačno radi na poboljšanju svojih postupaka i usluga i nastavit će analizirati potrebe kandidata kako bi im ponudio potrebne prilagodbe i omogućio polaganje testova u najboljim uvjetima.

VAŽNO: pri pružanju razumnih prilagodbi uzet će se u obzir polažu li se testovi u centrima ili na daljinu.

Trudni ste ili dojite?

Pročitajte našu brošuru ili EPSO-ovu politiku o razumnim prilagodbama koje trudnice i dojilje mogu zatražiti u okviru postupka odabira.

Otežana pristupačnost?

EPSO mnogo polaže na pristupačnost i intenzivno se trudi stalno unapređivati komunikaciju i postupke odabira. Redovito provjeravamo pristupačnost kako bismo je mogli unaprijediti i integriramo je u sva nova IT rješenja. Format dokumenata još nije 100 % pristupačan za asistivne tehnologije, ali trenutačno revidiramo svoje internetske stranice kako bismo bili na razini AA Smjernica o dostupnosti web-sadržaja (WCAG 2.0).

Još nailazite na poteškoće kad pristupate nekim dijelovima našeg portala i/ili dokumenata? Želite pridonijeti poboljšanju pristupačnosti našeg portala i postupaka odabira? Slobodno nam se obratite. Odgovorit ćemo vam u što kraćem roku.

Što kažu naši kolege

Johan od 2014. radi kao administrator sustava u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Autizam mu je dijagnosticiran 2004., a njegov invaliditet nije vidljiv na prvi pogled. Pitali smo ga osjeća li da je dio svojeg tima te je li mu invaliditet ikada bio prepreka u radu.

Osjećam se integrirano. Prilično sam ekstrovertan i volim interakciju s kolegama. Često se šalimo i puno se smijemo. Većina mojih kolega ne zna da imam autizam. S vremenom sam naučio skrivati svoj invaliditet, a u sektoru u kojem radim autistično ponašanje i nije toliko neuobičajeno. Ja sam vjerojatno atipična autistična osoba. Većina ljudi misli da se autistične osobe ne vole družiti, a to je zapravo zabluda. Istina, autistične osobe drukčije razmišljaju: na primjer, više se bave pojedinostima i često im smeta fizički dodir, ali kad se opuste, uistinu uživaju u društvu.

Johan savjetom potiče i druge kandidate s posebnim potrebama da se prijave za posao u institucijama EU-a.

U europskim je institucijama ugodno raditi. Ljudi prihvaćaju osobe s invaliditetom. I zgrade su prilagođene ljudima u invalidskim kolicima. Povjerenstvu za odabir morate pokazati da ste kvalitetni koliko i kandidat bez invaliditeta ili čak i kvalitetniji. Dakle, dobro ponovite sve što trebate znati i pokušajte.

Konstantinos već godinu dana radi u Glavnoj upravi za infrastrukturu i logistiku u Europskom parlamentu u Luxembourgu. Dijagnosticirana mu je multipla skleroza 2006. i hoda uz pomoć štake. Pitali smo ga što misli o svojem radnom okruženju.

Zahvaljujući radu u okruženju u kojem imam veliku potporu (simpatični kolege, pristupačna infrastruktura) moje je zdravstveno stanje sada stabilno, ako ne i bolje. Osim toga, projekti za koje sam zadužen potiču me da se dodatno posvetim radu. Osobito sam zadovoljan s poboljšanjem objekata Europskog parlamenta u smislu njihove pristupačnosti osobama s posebnim potrebama. Zbog toga sam neizmjerno sretan što mi je dana prilika da pokažem najbolju praksu Europske unije kad je riječ o invaliditetu.

Ville je slijep od rođenja, a od 2013. zaposlen je kao pravni službenik u Europskoj komisiji u Bruxellesu. Pitali smo ga o postupku odabira za posao i o tome kako se osjeća na radnom mjestu u Europskoj komisiji.

Tim za pristupačnost vrlo je stručan i dobro organiziran. Nakon što su primili moju prijavu, iznijeli su nekoliko prijedloga koji bi mi kao slijepom kandidatu omogućili ravnopravno sudjelovanje u prvom krugu natječaja. Svi prijedlozi bili su vrlo prikladni i prilagođeni namjeni. Ta dobra suradnja s timom za pristupačnost nastavila se tijekom natječaja, među ostalim u fazi u centru za procjenu. Ono što me veoma ugodno iznenadilo jest da su gotovo svi dokumenti u digitalnom obliku jer se sva poslana i zaprimljena korespondencija registrira u elektroničkim bazama podataka. Stoga kao korisnik čitača ekrana gotovo uopće ne trošim vrijeme na skeniranje dokumenata u papirnatom obliku na računalo, kako sam to morao činiti na prijašnjim radnim mjestima. Zahvaljujući prekrasnom odnosu mojih kolega i nadređenih osjećam se potpuno prihvaćen.

Ville savjetuje i druge kandidate s posebnim potrebama koji se prijavljuju na radna mjesta u institucijama EU-a.

Pokažite da ste motivirani. Ako ste osoba s invaliditetom, pokušajte o tome razmišljati sa stajališta poslodavca. Budite spremni na pitanja o toj temi i razmislite unaprijed o mogućim odgovorima na sve posebne potrebe koje bi zbog vašeg stanja mogle nastati u kontekstu određenog radnog mjesta. Budite strpljivi. Na svaku prijavu i razgovor za posao gledajte kao na mogućnost za učenje, čak i ako niste odabrani. Usredotočite se na kompetencije, a ne na posebne potrebe.

Frederic radi u Uredu Europske komisije za infrastrukturu i logistiku. Zadužen je za osiguravanje posebnih uvjeta za osobe smanjene pokretljivosti. Slijep je, a u institucijama EU-a zaposlen je od 1998.
Pitali smo ga kakve je posebne prilagodbe on trebao na radnome mjestu.

Računalo opremljeno softverom za sintezu govora (JAWS), tipkovnica s brajicom. Kad sam počeo raditi u Komisiji, bilo je to u Glavnoj upravi za istraživanje i inovacije, dobio sam i više nego što mi je doista trebalo, bila je to zbilja impresivna i lijepa dobrodošlica. Početno iskustvo bilo mi je izvrsno, a i poslije sam, doduše uz nešto više truda i strpljenja, uvijek uspijevao dobiti što mi treba.

I Frederic kaže da mu invaliditet nije prepreka.

Invaliditet je ovdje prednost! Radosno o njemu govorim. Nisam od onih koji na sve gledaju crno. A dobro je i to što imam psa, on je naša maskota.

Maurizio radi u službi Europskog parlamenta za odnose s javnošću u Italiji. Slijep je, a u institucijama EU-a zaposlen je od 2015.
Pitali smo ga kakav mu je bio postupak odabira i osjeća li se integriranim u svoj tim.

EPSO-ov tim za osobe s posebnim potrebama zbilja je izvrstan. Na natječaju nije bilo problema. Imao sam osobnog pomoćnika, a polagao sam i pisane (na brajici) i elektroničke testove. Pri samom zapošljavanju trebao sam jedino izaći na intervju pa mi nisu bile potrebne posebne prilagodbe. Ne osjećam da postoje prepreke. Nikad nisam imao problema zbog svojeg invaliditeta. Čak i ako su ljudi neupućeni ili sumnjičavi, uz pozitivan stav i spremnost na dijeljenje iskustava sve se prepreke mogu prevladati.

Maurizio i drugim osobama s posebnim potrebama savjetuje da se kandidiraju za posao u institucijama EU-a.

Znajte da je to potpuno izvedivo, ne morate biti ni poliglot ni superjunak! Sasvim je izvedivo. Treba vam tako malo vremena da nemate što izgubiti, a pruža vam se prilika za veoma zanimljivu karijeru. Omjer uloženog i dobivenog zaista je primamljiv. Jedini napor je ispunjavanje prijave. Ali čim to obavite, shvatite da nije dugo trajalo, a pruža vam se velika prilika. Ne dajte da vas prijava obeshrabri!

 

U Europskoj komisiji u Bruxellesu Krystle radi kao asistentica u komunikacijama. Smanjeno je pokretna, a u institucijama EU-a radi od 2002.
Pitali smo je kakve je posebne prilagodbe trebala i je li joj invaliditet prepreka u radu.

Od Komisije sam dobila invalidska kolica, oslonac za stopala, medicinsku uredsku stolicu i rezervirano parkirno mjesto. U WC su postavljeni rukohvati. Potpuno sam integrirana u tim. Kad idemo na sastanak, kolege mi sami nude da će me povesti ili me pitaju kako da mi pomognu. Ugodno je znati da me prihvaćaju i cijene moj rad. Nemam poseban tretman, radim vrijedno kao i ostali, samo što sam manje pokretna.

Krystle ima savjet za ostale osobe s posebnim potrebama koje se žele kandidirati za posao u institucijama EU-a.

Toplo vam preporučujem da se prijavite! Tjelesni nedostatak nije prepreka jer se natječaji temelje na znanju, ne trči se maraton. Prihvaćeni su svi, bez obzira na državljanstvo, rasu, rod ili tjelesni invaliditet. Ništa nije prepreka. Zastupljene su razne osobe iz svih država članica, različitost je poželjna. Nije važno jeste li osoba smanjene pokretljivosti s Malte ili slijepa osoba iz Estonije. Multikulturalnost znači suradnju bez diskriminiranja. Službe institucija EU-a prihvaćaju svakoga, uživanje jednakih mogućnosti naša je stvarnost.

Fabio je načelnik odjela u Upravi za ljudske resurse Europskog parlamenta. Amputirana mu je noga, a u institucijama EU-a radi od 2001.
Pitali smo ga je li trebao posebne prilagodbe na radnome mjestu.

Kad ne mogu hodati s protezom, hodam na štakama, ali onda su mi ruke zauzete. Ne služim se ničim posebnim. Imam iPad pa ne trebam bilježnice. Zbog proteze imam problema s leđima i zato imam radni stol koji se može podizati. Imam pravo na parkirno mjesto. Te pogodnosti nije bilo teško ostvariti. Moj je invaliditet motorički i to je manje problematično jer mogu komunicirati 100 posto.

Fabio ima savjet za ostale osobe s posebnim potrebama koji se kandidiraju za posao u EU-u.

Ne dajte se zastrašiti, već se spremno suočite s novim situacijama. Riješite se iluzije da će se, kad dođete ovamo, Parlament za sve pobrinuti i da će sve biti u redu. Nijedna institucija na svijetu ne može se za sve pobrinuti. Osobe s invaliditetom znaju se pripremiti na novu sredinu. One znaju da stvarima moraju pristupiti drukčije i sasvim se drukčije pripremiti.

U okviru svojeg programa pozitivnih mjera za stažiste i stažistice s invaliditetom Glavno tajništvo Vijeća državljanima EU-a s priznatim invaliditetom nudi mogućnost plaćenog stažiranja (4 – 6 stažista godišnje). Pročitajte priče stažista koji su već sudjelovali u tom programu.

Na ovoj poveznici pogledajte što kažu naši ambasadori za EU Careers.