Cum pot candida?

Acasă > Cum pot candida?

Primul pas

Procedura de înscriere la un concurs/o procedură de selecție pentru ocuparea unui post într-o instituție sau într-un organism UE diferă în funcție de tipul de contract. Există mai multe categorii de contracte de muncă (fără a lua în considerare activitățile independente): contractele permanente, contractele pe durată determinată și contractele temporare. La acestea se adaugă contractele de stagiu. Aflați în cele ce urmează cum să vă depuneți candidatura pentru fiecare dintre aceste tipuri de contracte și stagii.

Procedura de selecție va depinde de tipul de contract. Asigurați-vă că respectați termenele-limită pentru fiecare etapă a procesului și că dispuneți de principalele calificări căutate pentru postul respectiv. De asemenea, verificați dacă trebuie să susțineți un test pe calculator sau să mergeți la un centru de evaluare. După ce ați citit despre procedurile de selecție, puteți să încercați Exemplele de teste și să aflați mai multe despre alte surse de formare și asistență. Mult succes!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_ro

 

Cine este implicat în selecție?

După ce ați ales profilul care vă interesează, citiți anunțul de concurs pentru a vedea cine se va ocupa de dosarul dumneavoastră de candidatură. În cele mai multe cazuri, și anume pentru contractele cu durată determinată și nedeterminată, candidaturile sunt gestionate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). De la înscrierea on-line până la testele susținute în centrul de evaluare, EPSO va superviza procedura de selecție și va fi gata să răspundă la orice întrebări care ar putea apărea pe parcurs.

Pentru fiecare procedură de selecție este desemnată o comisie de evaluare. Aceasta îi selectează pe candidați în fiecare etapă a procedurii și întocmește lista finală de laureați. Comisiile de evaluare sunt compuse din funcționari ai instituțiilor UE, iar EPSO se asigură că acestea respectă cu strictețe procedurile. Procesul de recrutare implică și serviciile de resurse umane ale instituțiilor UE care răspund de recrutarea candidaților care au reușit la concurs și care figurează, deci, pe listele de rezervă EPSO, pentru ocuparea posturilor vacante. Înainte de a le oferi un post, instituțiile organizează interviuri cu angajații potențiali.

Dacă vă interesează să lucrați în instituțiile europene, vă sugerăm să consultați mai întâi diferitele tipuri de contracte pe care le propune UE. Deși există posturi permanente, se poate întâmpla ca un contract temporar să se potrivească mai bine cu ambițiile și nevoile dumneavoastră actuale. Indiferent de tipul de contract asociat profilului pentru care vreți să candidați, țineți seama de faptul că va trebui probabil să treceți printr-o procedură de concurs sau de selecție și că va dura poate câteva luni înainte să aflați dacă ați reușit.

Pentru mai multe detalii cu privire la procesul de recrutare, promovări, salarii și indemnizații, consultați Statutul funcționarilor.

 

Tipul de contract

Funcționari titulari

Contractele pe durată nedeterminată, care vă permit să deveniți funcționar european, sunt foarte căutate și se obțin în urma susținerii unei proceduri riguroase de concurs. În cadrul funcției publice europene există trei tipuri de contracte pe durată nedeterminată: pentru administratori (AD), pentru asistenți (AST) și pentru asistenți-secretari (AST/SC).

 

Administratori

Dacă sunteți angajat pe postul de administrator, activitatea dumneavoastră va fi legată, în general, de elaborarea politicilor, de punerea în aplicare a legislației UE, de efectuarea de analize sau de consiliere. Domeniile acoperite includ administrația, dreptul, finanțele, economia, comunicarea și știința. Traducătorii și interpreții sunt recrutați, de asemenea, ca administratori.

Pentru un absolvent de studii universitare, cariera de administrator începe cu gradul de intrare AD 5 și poate avansa până la gradul AD 16. Candidații pot fi selecționați și recrutați și cu gradele AD 6 sau AD 7, pentru posturi mai specializate. În acest caz, pentru majoritatea profilurilor, ei trebuie să dovedească că au studii și experiență profesională de mai mulți ani în domeniu. Gradele AD 9 - AD 12 corespund cadrelor medii de conducere. Selecția și recrutarea candidaților pentru aceste grade necesită experiență anterioară într-un post de conducere.

 

Asistenți

Dacă sunteți angajat în instituțiile UE pe postul de asistent, de regulă veți avea sarcini tehnice sau administrative în următoarele domenii: administrație, finanțe, comunicare, cercetare sau elaborarea și implementarea de politici.

Pentru un asistent, cariera începe cu gradele de intrare AST 1 - AST 3 și poate avansa până la gradul AST 11. Candidatul pentru postul de AST 1 trebuie să fi absolvit cel puțin ciclul secundar de învățământ și să aibă experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare.

 

Secretari/angajați administrativi (titulatura se poate schimba în funcție de concurs)

Dacă sunteți angajat pe postul de secretar/angajat administrativ, vă veți ocupa, în general, de administrarea biroului sau veți oferi suport administrativ în cadrul instituțiilor UE.

Cariera unui secretar/angajat administrativ acoperă gradele AST/SC1 - AST/SC6. De obicei, personalul nou este încadrat cu gradul AST/SC 1. Candidații pentru gradul AST/SC1 trebuie să aibă, cel puțin, fie studii postliceale de minimum 1 an, absolvite cu o diplomă care să corespundă direct cu natura atribuțiilor, fie studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani care să corespundă direct cu natura atribuțiilor, fie studii de formare profesională de cel puțin 1 an, urmate de o experiență profesională de cel puțin 3 ani (caz în care atât formarea profesională, cât și experiența trebuie să corespundă direct cu natura atribuțiilor).

 

Salariu și indemnizații

Salariul lunar de bază al unui funcționar variază de la aproximativ 2 300 EUR/lună pentru un secretar-asistent proaspăt recrutat (AST/SC 1) și 4 500 EUR/lună pentru un administrator debutant absolvent de studii superioare (AD 5) până la 16 000 EUR/lună pentru un număr limitat de administratori cu gradul maxim (AD 16) – la nivel de director general. Fiecare grad este divizat în cinci trepte de vechime. La atingerea fiecăreia dintre acestea se acordă o creștere salarială. Salariile de bază sunt ajustate anual în funcție de inflație și de puterea de cumpărare din țările Uniunii Europene.

În plus, dacă vă părăsiți țara de origine pentru a lucra într-o instituție europeană, aveți dreptul la o indemnizație de expatriere reprezentând 16 % din salariul de bază.

În funcție de situația familială, funcționarii pot primi anumite alocații cum ar fi alocația pentru locuință, alocația pentru copil aflat în întreținere, alocația școlară și alocația preșcolară.

Salariile funcționarilor europeni nu sunt impozitate la nivel național, însă sunt supuse unui impozit comunitar care este returnat direct la bugetul UE. Impozitul este perceput progresiv, pornind de la 8 % până la 45 % din salariul impozabil. Începând din 2014 se percepe și o „taxă de solidaritate” suplimentară. Această taxă va fi în vigoare până în 2023.

 

Cum pot candida?

Candidații pentru posturile de funcționari titulari ai instituțiilor UE sunt selectați prin concursuri generale anunțate pe acest site. Prima serie de teste se desfășoară pe calculator și constă din exerciții psihometrice de evaluare a aptitudinilor și capacităților candidaților. Dacă treceți aceste teste, veți fi invitat să vă prezentați la un centru de evaluare, unde veți avea de rezolvat un număr de exerciții legate de situații care pot apărea la locul de muncă, în cadrul unui grup și în prezența a cel puțin doi evaluatori. Sunt evaluate competențele considerate a fi esențiale pentru a putea lucra în instituțiile europene, printre care: capacitatea de a analiza și rezolva probleme, capacitatea de comunicare, capacitatea de a presta servicii de calitate și de a obține rezultate, capacitatea de a învăța și de a se dezvolta, capacitatea de organizare și de stabilire a priorităților, capacitatea de a lucra în echipă și perseverența și, în cazul absolvenților de studii superioare, spiritul de inițiativă.

Laureații concursurilor sunt înscriși pe liste de rezervă pe care instituțiile UE le utilizează pentru a recruta personal, în funcție de necesități. Așadar, scopul unui concurs nu este ocuparea unui post anume, ci constituirea unei liste de laureați care ar putea fi angajați atunci când e nevoie.

Structura concursului diferă în funcție de profilul căutat.

Fiecare concurs începe cu un anunț de concurs în care sunt prezentate informații legate de profil, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție.

De obicei, procedura durează între 5 și 9 luni de la data publicării anunțului de concurs.

Dacă vă numărați printre candidații care au obținut cele mai bune rezultate în etapa de evaluare, veți fi inclus pe o listă de rezervă. Din acel moment, instituțiile UE care doresc să facă angajări vă pot invita la un interviu.

De obicei, listele de rezervă pentru concursurile cu profil general sunt valabile timp de 1 an. Pentru alte tipuri de concurs, durata procedurii poate să varieze. Termenul de valabilitate al listelor de rezervă poate fi prelungit.

Agenți contractuali

Puteți lucra pentru instituțiile europene și pe baza unui contract de muncă pe durată determinată. Agenții contractuali (CAST) fie îndeplinesc sarcini de sprijin manual sau administrativ, fie oferă asistență suplimentară în domenii specializate în care nu există suficienți funcționari cu competențele necesare. Dacă obțineți un astfel de contract, veți fi angajat pe o perioadă fixă minimă, deseori pe baza unui prim contract încheiat pe o perioadă mai scurtă (6-12 luni), în funcție de tipul de post. Unele organisme ale UE vă pot prelungi contractul pe durată nedeterminată.

Posturile de agenți contractuali sunt disponibile pentru o gamă largă de locuri de muncă, necesitând diferite niveluri de calificare. Vă sugerăm să luați în considerare posibilitatea unui astfel de contract dacă aveți competențele necesare pentru a îndeplini oricare din următoarele tipuri de sarcini: sarcini manuale și administrative; sarcini de secretariat și de administrare a biroului; sarcini operaționale, de redactare a unor documente, de contabilitate și alte sarcini tehnice similare; sarcini de consiliere, lingvistice și alte sarcini tehnice similare.

Cum pot candida? 

Agenții contractuali sunt recrutați de pe o listă de candidați (păstrată într-o bază de date), constituită în urma unei proceduri de selecție realizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

Procedura de selecție poate include o analiză minuțioasă a CV-ului, teste de raționament și/sau teste de competențe (scrise, orale sau practice).

Consultați site-ul de față pentru a vă înscrie la procedurile de selecție a personalului contractual organizate de EPSO.

Agenți temporari

Instituțiile europene vă pot angaja și cu titlu temporar. Posturile temporare sunt de obicei disponibile în domenii foarte specializate, cum ar fi cercetarea științifică.

Cum pot candida?

În general, agenții temporari sunt selectați și angajați de fiecare instituție și agenție în parte. Anunțurile privitoare la selecții și posturi vacante sunt publicate pe acest site. Vă puteți înscrie și în baza de date EU CV online.

Stagiari 

În fiecare an, aproximativ 1 200 de tineri au posibilitatea de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și dezvolta calitățile personale și de a-și lărgi cunoștințele despre UE prin intermediul stagiilor în instituțiile europene. Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Ombudsmanul European organizează stagii de 3-5 luni, destinate tinerilor absolvenți de universitate. Stagiarii primesc sarcini similare cu cele ale funcționarilor debutanți cu grad de administrator.

Stagiile permit cunoașterea, din interior, a activității instituțiilor europene. Natura atribuțiilor depinde de departamentul în care veți lucra. Domeniile sunt foarte variate, de la dreptul concurenței, resurse umane și politica de mediu, până la comunicare, traducere etc.

Majoritatea stagiarilor primesc aproximativ 1 000 EUR/lună și lucrează la Bruxelles sau Luxemburg.

Cum pot candida?

Procedura de selecție a stagiarilor este gestionată de fiecare instituție și agenție în parte. Pentru detalii, consultați pagina privind stagiile. De obicei înscrierile se fac online, însă uneori este nevoie de formulare tipărite. În general, candidaturile trebuie depuse cu 4 până la 9 luni înainte de începerea stagiului.

Experți naționali detașați (END)

Experții naționali detașați sunt funcționari naționali sau internaționali sau angajați în sectorul public care lucrează, temporar, pentru o instituție europeană.

Majoritatea experților naționali detașați sunt cetățeni ai UE sau ai unui stat membru al Spațiului Economic European dar, în cazuri excepționale, pot fi detașați la Comisie și cetățeni ai unor țări din afara acestora. Trebuie să aveți o experiență profesională de cel puțin 3 ani într-un post de nivel corespunzător, să fi lucrat pentru un angajator eligibil cel puțin 12 luni înainte de detașare și să cunoașteți foarte bine una dintre limbile oficiale ale UE și o a doua limbă oficială la un nivel satisfăcător.

În principiu, durata detașării poate fi de minimum 6 luni și de cel mult 4 ani. Între două perioade de detașare trebuie să treacă cel puțin 6 ani.

Cum pot candida?

Reprezentanța permanentă a țării dumneavoastră pe lângă UE vă poate informa în legătură cu oportunitățile existente.

Alte posturi

Personal interimar

Dacă vă interesează un post pe termen scurt, contactați agențiile de ocupare temporară a forței de muncă recomandate de noi, care vă vor furniza mai multe informații despre posibilitățile de angajare pe termen scurt în instituțiile europene cu sediul la Bruxelles și Luxemburg.
Personalul interimar îndeplinește adesea funcții de secretariat. Posturile se oferă rareori pe o durată mai mare de 6 luni.

Comisia angajează temporar personal, în special pentru activități de secretariat, pe bază de contracte pe termen scurt încheiate prin intermediul agențiilor de ocupare temporară a forței de muncă.

Agenții situate în Bruxelles

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2/643 47 90
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Site: http://www.randstad.be

sau

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Telefon: +32 (0)2/212 19 20
E-mail: eu@startpeople.be
Site: https://www.startpeople.be

sau

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2/513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Site web: https://www.daoust.be

Agenții situate în Luxemburg

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg
Site: https://www.randstad.lu

sau

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

 

Consultanți interimari

Unele departamente ale UE angajează consultanți direct prin intermediul procedurilor de ofertare. Pentru detalii, consultați site-ul UE dedicat achizițiilor publice.

 

 

Asistenți parlamentari

Dacă vă interesează să ocupați un post de asistent al unui deputat în Parlamentul European (la Luxemburg, Bruxelles sau Strasbourg), consultați site-ul Parlamentului European.

Vizitați și site-urile diferitelor grupuri politice pentru a afla informații despre procedurile de recrutare ale acestora.

 

 

Lingviști independenți

Puteți lucra pentru instituțiile UE și ca traducător sau interpret independent.

Cum pot candida?

Pentru a lucra ca traducător independent:

Pentru a obține un contract de interpret independent la Comisia Europeană, Parlamentul European sau Curtea Europeană de Justiție, consultați pagina Lucrați ca interpret independent în instituțiile UE.

 

 

Profesioniști stagiari în delegații

UE are delegații în toată lumea. Acestea propun stagii de până la 18 luni, pentru a le oferi tinerilor absolvenți de studii post-universitare posibilitatea de a intra în contact direct cu activitatea delegațiilor și de a înțelege mai bine ce rol joacă delegațiile în aplicarea politicilor UE în domeniul relațiilor externe. Pentru detalii, consultați pagina programului Junior Professionals in Delegation.

 

 

Experți UE

Dacă sunteți un expert într-un domeniu de politică a UE, vă puteți înregistra în baza de date a unei instituții sau agenții UE. Veți fi invitat să vă creați un profil (protejat prin parolă) cu datele dumneavoastră (date de contact, specializare, calificări etc.). Astfel veți putea fi eventual contactat pentru sarcini specifice.

A se vedea, de exemplu:

 

 

Personalul care deservește cantinele și personalul de întreținere

Personalul care se ocupă de întreținere și angajații din cantine sunt recrutați prin firme cu care se încheie contracte în baza unor licitații deschise. Contractele se acordă pe bază de licitații deschise. Pentru mai multe informații, consultați pagina dedicată contractelor de achiziții publice de servicii.