Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Utredare: Tull och handel, tobak och piratkopiering

Utredare: Tull och handel, tobak och piratkopiering

Referens: 
Första ansökningsdag: 
26/05/2016
Sista ansökningsdag: 
28/06/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar26/05/2016
Ansök senast 28/06/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor01/09/2016 - 16/09/2016
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor19/09/2016 - 30/09/2016
Bokning av ett ”case”21/04/2017 - 28/04/2017
”Case”10/05/2017
Utvärderingscentrum11/09/2017 - 27/09/2017