Studentambassadörer för EU

Förstasida > Jobb och praktik > Studentambassadörer för EU

Skulle du som är student vilja informera om EU-jobb på ditt universitet? Då kan du söka frivilliguppdraget som studentambassadör.

Som studentambassadör får du möjlighet att

 • lära dig mer om olika EU-jobb och sprida informationen till andra studenter
 • bygga upp ett fantastiskt studentnätverk i hela Europa
 • skaffa dig arbetslivserfarenhet under dina studier som ser bra ut i ditt cv
 • förbättra dina kunskaper i marknadsföring, personalfrågor och att tala inför publik
 • gå en introduktionskurs och få handledning under hela uppdraget
 • knyta kontakter med högt uppsatta EU-anställda
 • få ett referensbrev som beskriver dina resultat.

Vi letar efter motiverade, utåtriktade personer som gärna vill informera om EU-jobb på sina universitet.
EU är en arbetsgivare med gott rykte bland nyutexaminerade toppstudenter och därför söker vi ambassadörer på några av de bästa universiteten i Europa.

Som studentambassadör för EU ska du bland annat

 • delta i jobbmässor eller hålla föredrag för andra studenter
 • utveckla högskolenätverk och sprida information
 • vara aktiv på nätet, bl.a. i sociala medier
 • svara på frågor om EU-jobb.

 

Vill du veta mer om hur det är att jobba som studentambassadör för EU?

 

Ambassadörernas arbetsuppgifter

 • Vara kontaktpunkt för studenter som är intresserade av EU-jobb.
 • Söka upp målgrupper och kontakta universitetsmedier.
 • Ta fram mejllistor och sprida information om EU-jobb via lämpliga kanaler.
 • Ge presentationer, delta i jobbmässor och hitta intressanta talare.
 • Regelbundet rapportera om sin verksamhet.
 • Sköta och regelbundet övervaka en Facebooksida eller annat material på nätet.

 

Vem vi söker

Vi vill ha motiverade ambassadörer som kan slå ett slag för jobb vid EU-institutionerna. Du bör vara bra på att

 • kommunicera
 • nätverka
 • dela med dig och lära
 • anpassa dig
 • organisera
 • leverera kvalitet och resultat
 • hitta innovativa och kreativa lösningar
 • klara tuffa utmaningar och stress.

 

Minimikrav

 • Ägna minst två timmar i veckan åt ambassadörsuppdraget.
 • Anordna eller delta i minst ett evenemang eller föredrag om EU-jobb.
 • Kommunicera regelbundet med din EU-jobbsamordnare.
 • Delta i all utbildning som erbjuds (på nätet).
 • Föra dagbok över dina aktiviteter och regelbundet rapportera om dem.

Utöver dessa minimikrav får du själv avgöra hur mycket tid du kan ägna uppdraget vid sidan av studierna och hur du ska informera andra studenter om EU-jobb. Vi söker kreativa studentambassadörer som hittar innovativa sätt att marknadsföra jobben vid EU-institutionerna!

 

Hur söker jag?

Ansökningstiden för läsåret 2022–2023 startar i februari–mars 2022.

För att få söka måste du 

 • vara EU-medborgare
 • kunna engelska och ett av språken i ditt studieland perfekt
 • kunna delta i den obligatoriska endagsutbildningen i oktober 2022
 • vara inskriven på ett universitet eller en högskola under hela uppdraget (oktober 2022–september 2023).

Observera att listan över deltagande universitet har tagits fram i samarbete med nationella myndigheter. Vi kan för närvarande inte stödja ambassadörer vid andra universitet och i allmänhet ändrar vi inte på listan. Om ditt universitet inte finns med på listan i år kan det komma med nästa år i stället.

 

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu