Staże

Programy staży oferowane przez instytucje UE to wyjątkowa okazja, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca urzędnika europejskiego.

W ramach tych programów co roku ponad 2 tys. stażystów podnosi swoje umiejętności zawodowe, poszerza sieć kontaktów i przekłada wyuczoną na uniwersytecie teorię na praktykę. Staże oferuje większość instytucji, organów i agencji UE. Trwają one zazwyczaj kilka miesięcy.

Stażyści mogą sprawdzić od środka, jak działa UE. Staże są oferowane w wielu różnych dziedzinach, takich jak prawo konkurencji, zasoby ludzkie, polityka ochrony środowiska czy komunikacja społeczna.

Każda instytucja samodzielnie przeprowadza nabór na staże.

Dostępne oferty staży pomoże Ci znaleźć lista rozwijana poniżej, która umożliwia wyszukiwanie według instytucji, organu lub agencji.

Uwaga: strona nie obejmuje wszystkich dostępnych programów staży.

 

Staże

Aktualne procedury naboru: 29/04/2019 - 00:00
Termin: brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Lokalizacja: Lublana (Słowenia)

 

Staże skierowane są głównie do młodych absolwentów szkół wyższych, również do tych, którzy w ramach uczenia się przez całe życie niedawno uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych i znajdują się u progu kariery zawodowej. 

Kto może się zgłosić: 

  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają 18 lat lub więcej.
  • Kandydaci muszą posiadać poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie trzy lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów (wydanym w jednym z państw członkowskich UE lub w odniesieniu do którego organy jednego z tych państw wydały świadectwo równoważności).
  • O staż nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy w przeszłości odbywali lub aktualnie odbywają staż w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej. Do stażu nie kwalifikują się też osoby, które kiedykolwiek pracowały lub aktualnie pracują w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy

Staż płatny: Tak 600 euro (stypendium miesięczne) i 350 euro (dodatek na zakwaterowanie).

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września lub 1 marca.