Praktik

Vill du prova på hur det är att jobba på en EU-institution? Då kan du söka praktik hos oss.

Varje år får cirka 1 900 unga chansen att lära sig mer om EU och utveckla sina yrkeskunskaper och personliga egenskaper genom EU:s praktikprogram. De flesta EU-institutioner erbjuder praktik på mellan tre och fem månader för unga universitets- och högskoleutbildade.

Det finns praktikplatser inom en rad områden som ger dig en bra inblick i EU:s arbete. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med konkurrenslagstiftning, personalfrågor, miljöpolitik, kommunikation och mycket annat.

Institutionerna väljer själva ut sina praktikanter. Läs mer nedan. Observera att alla lediga praktikplatser kanske inte finns på den här webbplatsen.

 


Schuman-praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Andra orter i EU, Strasbourg (Frankrike)
Institution/ byrå: Europaparlamentet
Anställningsform: Praktikant

Schuman-praktiken är tänkt att förbättra EU-medborgares kunskaper om EU, erbjuda en möjlighet till yrkesutbildning och ge en inblick i Europaparlamentets arbete.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen, är minst 18 år och har mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken. Du får inte tidigare ha jobbat mer än två månader vid en EU-institution eller ett EU-organ.

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden

Startdatum: 1 mars och 1 oktober

Mer information: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Europeiska unionens råd – betald praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som nyanställda handläggare. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, översätta dokument, ta fram bakgrundsmaterial om ett visst projekt, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också chansen att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? EU-medborgare som senast sista ansökningsdagen har avslutat högskolestudier på minst grundnivå och har ett examensbevis eller motsvarande.

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, 1 220,78 euro i månaden. Du får också ersättning för resekostnader och rabattkort till rådets personalmatsalar.

Startdatum:

 • 1 februari (ansökningstid kring september/oktober – kolla då för exakta datum).
 • 1 september (ansökningstid kring februari/mars – kolla då för exakta datum).

Mer information: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Europeiska unionens råd – obetald obligatorisk praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som nyanställda handläggare. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, översätta dokument, ta fram bakgrundsmaterial om ett visst projekt, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också chansen att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? Platserna är till för högskolestuderande som läser tredje, fjärde eller femte året och som har en obligatorisk praktikperiod i sin utbildning. Du måste också vara EU-medborgare.

Hur lång är praktiken? 2 till 5 månader 

Får jag lön? Nej, men du får ersättning för resekostnader, rabattkort till rådets personalmatsalar och sjuk- och olycksförsäkring.

Startdatum:

 • 1 februari (ansökningstid kring september/oktober – kolla då för exakta datum).
 • 1 september (ansökningstid kring februari/mars – kolla då för exakta datum).

Mer information: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Europeiska unionens råd – Aktivt åtgärdsprogram för praktikanter med funktionsnedsättning

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska unionens råd
Anställningsform: Praktikant

 

Beroende på var på rådet du gör praktik och vilka behov som finns där får du i allmänhet samma arbetsuppgifter som nyanställda handläggare. Du får t.ex. förbereda möten och skriva protokoll, delta i möten i Coreper och rådets förberedande organ, ta fram bakgrundsmaterial om ett visst projekt, översätta dokument, sammanställa dokumentation och skriva rapporter. Du får också chansen att delta i studiebesök och konferenser på andra EU-institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Vem kan söka? De här praktikplatserna riktar sig enbart till personer med en erkänd funktionsnedsättning. Du måste dessutom vara EU-medborgare och nyutexaminerad eller tredje-, fjärde- och femteårsstudent på ett lärosäte.

Hur lång är praktiken? 5 månader 

Får jag lön? Ja, 1 220,78 euro i månaden, ersättning för resekostnader och rabattkort till rådets personalmatsalar. Mot uppvisande av styrkande handlingar kan du som praktikant med en funktionsnedsättning också få ett tillägg som kan uppgå till halva praktikantlönen.

Startdatum:

 • 1 februari (ansökningstid kring september/oktober – kolla då för exakta datum).
 • 1 september (ansökningstid kring februari/mars – kolla då för exakta datum).

Mer information: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Grange (Irland), Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: Europeiska kommissionen
Anställningsform: Praktikant

Kommissionens praktikprogram är öppet för högskoleutbildade från hela världen.

Praktikplatser erbjuds inom en rad områden och ger dig en bra inblick i EU:s arbete. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med konkurrenslagstiftning, personalfrågor, miljöpolitik, kommunikation och mycket annat.

Som praktikant får du samma typ av arbetsuppgifter som nyanställda kollegor. Det kan vara att organisera arbetsgrupper och möten, sammanställa information, utarbeta rapporter och svara på frågor. Du får också delta i enhetsmöten och andra aktiviteter. Beroende på var du jobbar kan du också få mer specifika uppgifter. Kommissionens jurister har t.ex. helt andra arbetsuppgifter än revisionsrättens ekonomer eller handläggarna på Europaparlamentet.

Vem kan söka? Du som har någon form av högskoleexamen, det spelar ingen roll inom vilket ämne (om du inte har fått ditt examensbevis ännu kan du i allmänhet skicka in ett registerutdrag). Du behöver inte vara EU-medborgare (ett fåtal platser reserveras för dem som kommer från länder utanför EU), men vanligtvis krävs kunskaper i två EU-språk. Arbetslivserfarenhet och master- eller forskarutbildning är en merit, men i regel inget krav.

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, 1 176,83 euro i månaden från och med den 1 mars 2018 och ersättning för resekostnader

Startdatum: 1 mars och 1 oktober 

Mer information: https://ec.europa.eu/stages/


EU-domstolen – praktik för tolkar

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: EU-domstolen
Anställningsform: Praktikant

Praktikplatserna riktar sig framför allt till nyutexaminerade konferenstolkar med en språkkombination som är av intresse för tolkningsdirektoratet. Syftet är att hjälpa unga tolkar att förbättra sin tolkningsteknik, i synnerhet inom rättstolkning. Arbetet består av förberedelser, terminologisökning och praktisk övning i ljudisolerade tolkbås.

Vem kan söka? Du som är nyutexaminerad konferenstolk och kan förstå skriven franska

Hur lång är praktiken? 10–12 veckor

Mer information: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Praktik

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: EU-domstolen
Anställningsform: Praktikant

EU-domstolen erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser. Praktiken pågår i fem månader. Platserna finns i första hand vid direktoraten för juridisk översättning, forskning och dokumentation, kommunikation, protokoll och besök samt tolkning. Det finns också några platser hos den juridiske rådgivaren i administrativa frågor samt vid tribunalens kansli.

Vem kan söka? Du ska ha en examen i juridik eller statskunskap (med juridisk huvudinriktning) och kunskaper i franska

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 120 euro i månaden 

Startdatum: 1 mars och 1 oktober 

 

Mer information: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Europeiska centralbanken

Tjänsteorter: Frankfurt (Germany)
Institution/ byrå: Europeiska centralbanken
Anställningsform: Praktikant

ECB:s praktikprogram ger dig möjlighet att använda dina kunskaper från studierna och sätta dig in i hur det är att arbeta för EU. Som praktikant får du en inblick i ECB:s verksamhet och bidrar till att banken kan fullgöra sitt uppdrag. Vilka arbetsuppgifter du får utföra beror på vilken enhet du kommer till men du har alltid en handledare. Du kan få jobba med forskning, skriva utkast till rapporter, sammanställa statistik, utföra transaktioner och delta i studier.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller ett anslutande land och som har avslutat dina högskolestudier på minst grundnivå (kandidatexamen)

Hur lång är praktiken? 3–6 månader (kan förlängas en gång till högst 12 månader totalt)

Får jag lön? Ja, cirka 1 050 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Praktik

Första ansökningsdag: 01/05/2021 - 00:01
Sista ansökningsdag: 30/06/2021 - 23:59(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Institution/ byrå: Revisionsrätten
Anställningsform: Praktikant

Europeiska revisionsrätten anordnar tre praktikperioder per år.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en akademisk examen eller minst fyra terminers högskolestudier inom ett relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).

Hur lång är praktiken? 3, 4 eller 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 350 euro i månaden (beroende på tillgängliga budgetanslag)

Startdatum: 1 februari, 1 maj och 1 september varje år.

Mer information: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Europeiska utrikestjänsten

Tjänsteorter: Orter utanför EU
Institution/ byrå: Europeiska utrikestjänsten
Anställningsform: Praktikant

EU erbjuder sedan länge praktikplatser vid sina delegationer världen runt. Praktiken är i första hand till för studerande och nyutexaminerade. Det rör sig om en utbildningspraktik som inte innebär någon form av kontrakt eller anställning hos delegationen.

Vem kan söka? Beroende på typen av praktik riktar sig praktikplatserna vid EU-delegationerna till medborgare i EU-länderna och de kandidatländer som har avslutat sina anslutningsförhandlingar med EU. Medborgare i värdlandet kan också söka. För betald praktik måste du ha minst en kandidatexamen från universitet, högskola eller liknande institut för högre utbildning. För obetald obligatorisk praktik ska du vara tredje-, fjärde- eller femteårsstudent. Du måste kunna tala arbetsspråket vid EU-delegationen. Kunskaper i värdlandets officiella språk är ett plus.

Hur lång är praktiken? Högst 6 månader

Får jag lön? Ja, om du är nyutexaminerad och har högst ett års yrkeserfarenhet.
Obetald obligatorisk praktik: Om du redan bor och studerar i värdlandet kan du söka obetald obligatorisk praktik.

Mer information: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Anställningsform: Praktikant

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén erbjuder praktik för dig med högskoleexamen två gånger per år. Under praktiken lär du dig mycket om kommitténs uppdrag och verksamhet och får yrkeserfarenhet i en mångkulturell arbetsmiljö.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en högskoleexamen

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 190 euro i månaden

Startdatum: 16 februari och 16 september

Mer information: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – obetald korttidspraktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder ibland obetald praktik under kort tid och utan åldersgräns för de sökande.

Vem kan söka? Högskolestuderande och nyutexaminerade

Hur lång är praktiken? 1 till 3 månader

Får jag lön? Nej

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska regionkommittén
Anställningsform: Praktikant

En praktikplats hos Regionkommittén ger dig en inblick i en dynamisk politisk församling där du får lära dig mer om kommitténs mål och arbete med den europeiska integrationen. Dina uppgifter beror på i vilken avdelning du hamnar – vissa är mer politiskt inriktade och andra mer administrativa. I allmänhet får du samma typ av arbetsuppgifter som en handläggare på lägre nivå (lönegrad AD5).

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland. Du ska ha mycket goda kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat EU-arbetsspråk (engelska eller franska).

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 000 euro i månaden

Startdatum: 16 februari och 16 september

Mer information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionkommittén – praktik för myndighetsanställda

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska regionkommittén
Anställningsform: Praktikant

Under den här praktiken får du som är myndighetsanställd lära dig mer om Regionkommitténs arbete. Du kan sedan sprida kunskapen och erfarenheten vidare till regionala och lokala organ i ditt hemland. Du får veta mer om målen för EU:s samarbete och integration genom Regionkommitténs arbete och får jobba i en mångkulturell och flerspråkig miljö.

Vem kan söka? Du som är anställd vid en lokal, regional eller nationell myndighet i ett EU-land eller i ett officiellt kandidatland. Dina nuvarande arbetsuppgifter ska motsvara en EU-handläggares.

Hur lång är praktiken? 1–4 månader (kan förlängas till 6 månader)

Får jag lön? Nej, du får lön från den myndighet som skickar dig

Startdatum: Löpande

Mer information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regionkommittén – obetald korttidspraktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska regionkommittén
Anställningsform: Praktikant

Under en kortare praktik på Regionkommittén kan du slutföra ett konkret projekt och samtidigt få en unik inblick i kommitténs arbete. Du får praktisk erfarenhet av det dagliga arbetet och får jobba i en mångkulturell och flerspråkig miljö.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller ett officiellt kandidatland och som har minst kandidatexamen

Hur lång är praktiken? 1–4 månader (kan eventuellt förlängas till 6 månader)

Får jag lön? Nej

Mer information: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Praktik

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Anställningsform: Praktikant

EIB erbjuder ett begränsat antal praktikplatser till universitetsstuderande och nyutexaminerade som vill lära sig mer om bankens arbete eller få erfarenhet inom sitt utbildningsområde. Det finns fyra olika praktikprogram: EIB (allmän praktik) samt Femip, EPTATF och ACP, där du får jobba med Europa–Medelhavsområdet, det östra partnerskapet eller AVS-länderna.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland (för närvarande Turkiet, Serbien och Montenegro) och har högst ett års arbetslivserfarenhet

Hur lång är praktiken? 1–5 månader (6 månader om universiteten begär det)

Får jag lön? Ja

Startdatum: 1 februari/1 mars och 1 september/1 oktober

Mer information: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Facilitet för investering och partnerskap för Europa-Medelhavsområdet (Femip)

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Anställningsform: Praktikant

Vem kan söka? Medborgare från Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina* och Tunisien

Hur lång är praktiken? 6 månader (högst ett år)

Får jag lön? Ja

Startdatum: 1 september och 1 oktober

* Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter i frågan.

Mer information: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

Förvaltningsfonden för tekniskt bistånd till det östra partnerskapet (ETPATF)

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Anställningsform: Praktikant

Vem kan söka? Medborgare från Azerbajdzjan (förutsatt att ramavtalet är undertecknat), Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina

Hur lång är praktiken? 6 månader (högst ett år)

Får jag lön? Ja

Startdatum: 1 september och 1 oktober

Mer information: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stillahavsområdet)

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Anställningsform: Praktikant

Vem kan söka? Du som är medborgare i Angola, Antigua och Barbuda, Belize, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Cooköarna, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Komorerna, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Moçambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Solomonöarna, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe eller Östtimor

Hur lång är praktiken? 6 månader (högst ett år)

Får jag lön? Ja

Startdatum: 1 september och 1 oktober

Mer information: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Strasbourg (Frankrike)
Institution/ byrå: Europeiska ombudsmannen
Anställningsform: Praktikant

Du kan söka praktik hos ombudsmannen om du har en universitets- eller högskoleutbildning och ett genuint intresse för EU-förvaltningen och dess kontakter med allmänheten.

Under praktiken får du som är nyutexaminerad inblick i ombudsmannens arbete och kan komplettera dina teoretiska kunskaper. Du kan få hjälpa till med att utreda klagomål eller jobba med medier och kommunikation, it-projekt eller forskning med relevans för ombudsmannens arbete. Din handledare är någon av ombudsmannens anställda, vanligtvis en enhetschef eller motsvarande.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en examen efter minst tre års studier i något av de ämnen som anges i meddelandet om praktik.

Hur lång är praktiken? Högst ett år (beroende på din prestation)

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden i Bryssel och 1 600 euro i månaden i Strasbourg

Startdatum: 1 januari och 1 september

Mer information: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Europeiska datatillsynsmannen

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska datatillsynsmannen
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant hos Europeiska datatillsynsmannen får du som nyligen har tagit en högskoleexamen tillämpa dina kunskaper i praktiken, särskilt inom dina specifika kompetensområden. Du får en inblick i vårt dagliga arbete och lär dig mer om skydd av personuppgifter.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en högskoleexamen på grundnivå (minst tre års studier)

Hur lång är praktiken? 5 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 950 euro i månaden

Startdatum: 1 mars och 1 oktober

Mer information: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Tjänsteorter: Warsaw (Poland)
Anställningsform: Praktikant

Frontex tar gärna emot ansökningar från motiverade sökande med olika studie- och yrkesbakgrund som kan bidra till byråns arbete utifrån sina kunskaper och intressen. Som praktikant på Frontex får du praktisk erfarenhet av samarbetet vid EU:s yttre gränser och en inblick i EU:s institutioner och verksamhet. Du får också använda dina kunskaper från studierna eller arbetslivet.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU- eller Schengenland och har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå (minst tre års studier och en kandidatexamen eller motsvarande) som är relevant för Frontex arbetsuppgifter.

Hur lång är praktiken? 3–12 månader

Får jag lön? Ja, cirka 720 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Tjänsteorter: Cologne (Germany)
Anställningsform: Praktikant

Du som är nyutexaminerad eller högskolestuderande kan praktisera inom alla byråns områden för att få en inblick i dess arbete och roll i EU:s verksamhet.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz eller ett land som har observatörsstatus i byråns styrelse. Du ska också ha en bakgrund som är relevant för byråns verksamhet.

Hur lång är praktiken? 12 månader 

Får jag lön? Ja

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant får du en inblick i centrumets arbete och roll i EU:s verksamhet. Du får också ny kunskap och yrkeserfarenhet.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och har en avslutad högskoleexamen

Hur lång är praktiken? 3–9 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 1 505 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Tjänsteorter: Thessaloniki (Greece)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken ger högskoleutbildade och forskarstuderande en unik inblick i EU-institutionernas arbete i allmänhet och Cedefops arbete i synnerhet. De lär sig också mer om målen för EU:s integration och politik.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå

Hur lång är praktiken? 9 månader

Får jag lön? Ja, 919,40 euro i månaden om du kommer från utlandet eller bor i Grekland men måste flytta till Thessaloniki för praktiken. Om du redan bor i Thessaloniki får du 689,50 euro i månaden.

Startdatum: 1 oktober

Mer information: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Echa – Europeiska kemikaliemyndigheten

Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder upp till 20 praktikplatser per år inom vetenskapliga områden som kemi, toxikologi, biologi, miljövetenskap och miljöteknik och administrativa områden som juridik, kommunikation, finans, personalförvaltning och it.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein

Hur lång är praktiken? 3–6 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden

Startdatum: Mars och september

 

Mer information: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Praktik

Tjänsteorter: Parma (Italy)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder betald praktik inom valfritt område till talangfulla, högkvalificerade unga som är i början av sin yrkeskarriär.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land eller land utanför EU. Du måste ha engelskakunskaper motsvarande minst nivå B 2.

Hur lång är praktiken? 12 månader 

Får jag lön? Ja, 1 150 euro i månaden

Startdatum: November/februari (det kan variera, så läs utlysningen)

Mer information: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Eurofound – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Tjänsteorter: Dublin (Irland)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant får du en unik och praktisk erfarenhet av Eurofounds dagliga arbete och kontakter med andra EU-organ.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå 

Hur lång är praktiken? 6 månader (kan förlängas med högst 6 månader)

Får jag lön? Ja, cirka 1 410 euro

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Praktik

Tjänsteorter: Vilnius (Lithuania)
Anställningsform: Praktikant

Under praktiken får du en inblick i arbetet inom EU:s institutioner och byråer och yrkeserfarenhet från de områden som jämställdhetsinstitutet arbetar med. Dessutom kan du fördjupa och tillämpa dina tidigare kunskaper från studierna eller arbetslivet.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land, Efta-land eller ett land som får stöd inför EU-anslutningen

Hur lång är praktiken? Upp till 6 månader

Får jag lön? Ja, cirka 750 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

Tjänsteorter: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Anställningsform: Praktikant

Vi tar emot högskoleutbildade som vill lära sig mer om fusionsenergi och experimentreaktorn Iter och använda sig av sina kunskaper inom kärnteknik, fysik, administration och kommunikation.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller i Schweiz och har en högskoleexamen på minst kandidatnivå (det vill säga tre års studier) och mycket goda kunskaper i engelska

Hur lång är praktiken? 4–9 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 000 euro i månaden plus ersättning för resekostnader

Startdatum: Oktober

 

Mer information: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Praktik

Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant får du praktisk yrkeserfarenhet från följande områden: sjösäkerhetslagstiftning, insatser mot havsföroreningar och medlemsländernas sjösäkerhetssamarbete. Du får också chansen att använda dina kunskaper från studierna eller arbetslivet om sjösäkerhet, kommunikation eller administration.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land, Island, Norge eller ett kandidatland som omfattas av en föranslutningsstrategi. Du måste ha en högskoleexamen på grundnivå och goda kunskaper i engelska.

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Ja, den fastställs individuellt

Startdatum: 1 mars och 1 september

Mer information: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Europeiska läkemedelsmyndigheten

Tjänsteorter: Amsterdam (The Netherlands)
Anställningsform: Praktikant

Vårt praktikprogram riktar sig till dig som nyligen avslutat en universitetsutbildning. Som praktikant får du värdefull yrkeserfarenhet och en inblick i läkemedelsmyndighetens arbete och roll inom EU och det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller EES-land och som nyligen har tagit en universitets- eller forskarexamen eller studerar inom Erasmus+ eller ett liknande program.

Hur lång är praktiken? 10 månader 

Får jag lön? Ja, du får 25 % av lönen för en anställd i lönegrad AD 5, löneklass 1 (med korrigeringskoefficient för Nederländerna).

Startdatum: Oktober

Mer information: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Anställningsform: Praktikant

Under den här praktiken får du erfarenhet av arbetet vid en EU-byrå.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land, Norge eller Turkiet

Hur lång är praktiken? 3–8 månader 

Får jag lön? Beroende på budget

Startdatum: Löpande

Mer information: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Enisa – EU:s cybersäkerhetsbyrå

Tjänsteorter: Aten (Grekland)
Anställningsform: Praktikant

Enisa ser det som en förmån att arbeta med högskoleutbildade praktikanter. Ni är entusiastiska medarbetare och bidrar med nya infallsvinklar och aktuell kunskap och förbättrar därmed vår verksamhet.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller i Norge, Island eller Liechtenstein och har en högskoleexamen på minst grundnivå

Hur lång är praktiken? 3–12 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 1 000 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Europeiska unionens järnvägsbyrå

Tjänsteorter: Valenciennes (Frankrike)
Anställningsform: Praktikant

EU:s järnvägsbyrå spelar en viktig roll i utvecklingen av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Vi vill gärna att du hjälper oss att nå våra mål. Som praktikant får du delta i projekt som passar din specifika bakgrund. Du får jobba med våra bästa experter i en välkomnande och stimulerande arbetsmiljö.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen (minst tre års studier) och mycket goda kunskaper i engelska och ett annat språk (för EU-medborgare ska det vara ett officiellt EU-språk).

Hur lång är praktiken? 3–5 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 1 200 euro i månaden

Startdatum: 1 mars och 1 oktober

Mer information: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Praktik

Tjänsteorter: Turin (Italien)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant får du arbeta med utbildningssamarbete, lära dig mer om yrkesutbildningsstiftelsens mål och verksamhet och omsätta dina kunskaper i praktiken.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller något av yrkesutbildningsstiftelsens partnerländer

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Tjänsteorter: Wien (Österrike)
Anställningsform: Praktikant

Praktikanterna bidrar till byråns uppdrag – att se till att alla i EU får åtnjuta grundläggande rättigheter.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå den sista ansökningsdagen. Du ska vara medborgare i ett EU-land, kandidatland (Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) eller potentiellt kandidatland (Bosnien och Hercegovina och Kosovo).

Hur lång är praktiken? 9 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: 1 oktober

Mer information: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Tjänsteorter: The Hague (The Netherlands)
Anställningsform: Praktikant

Europol erbjuder praktik för högskoleutbildade och yrkesverksamma. Under praktiken får du inblick i Europols arbete i ett mångkulturellt team. Du får omsätta dina kunskaper i praktiken och kan på så sätt bidra till Europols uppdrag.

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare och har en högskoleexamen eller går en högskoleutbildning eller yrkesutbildning som är relevant för Europols arbetsuppgifter. Du ska också ha mycket goda kunskaper i minst två EU-språk (ett ska vara engelska). 

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Ja, cirka 790 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – europeiskt märkesprogram

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Praktikprogrammet ger unga högskoleutbildade en unik inblick i EU:s arbete i allmänhet och immaterialrättsmyndigheten i synnerhet. De får också använda sina studiekunskaper, särskilt på sina specialområden, och lära sig mer om EU-varumärket, systemet för gemenskapsformgivning och skyddet mot immaterialrättsintrång.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 12 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: Löpande

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – unga yrkesutövare

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken ger unga yrkesutövare praktisk erfarenhet av EU:s arbete i allmänhet och immaterialrättsmyndigheten i synnerhet. De får också använda sina kunskaper från studierna och arbetslivet, särskilt på sina specialområden.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 12 månader och 2 veckor

Får jag lön? Ja

Startdatum: Mellan 1 september och 15 oktober

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – yngre anställda inom industriell äganderätt

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder avlönade praktikplatser till dig som jobbar på en nationell eller internationell myndighet för industriell äganderätt. Som praktikant får du teknisk utbildning på särskilda områden, framför allt i fråga om varumärken och utformning. Du får t.ex. lära dig mer om våra e-registreringstjänster, databaser och tekniska expertis. Du får också en inblick i olika tekniker och strategier inom vår förvaltning. Praktikanterna arbetar även inom specifika områden som personalfrågor, kommunikation och it.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: Löpande

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – obetald praktik

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken vänder sig till högskoleutbildade som redan har en viss erfarenhet av immaterialrättsmyndighetens verksamhetsområden.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 2–6 månader

Får jag lön? Nej

Startdatum: Löpande

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Europeiska unionens satellitcentrum

Tjänsteorter: Torrejon de Ardoz (Spain)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant vid satellitcentrumet får du praktisk erfarenhet av det dagliga arbetet. Centrumet har samtidigt stor nytta av praktikanternas arbete med särskilda uppgifter och deras aktuella akademiska kunskaper.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller ett land utanför EU som har undertecknat bilagan om bestämmelserna om anslutning till satellitcentrumets verksamhet.

Hur lång är praktiken? 2–6 månader (kan förlängas upp till 12 månader)

Får jag lön? Ja, cirka 1 000 euro i månaden

Startdatum: Löpande

Mer information: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Gemensamma forskningscentrumet

Tjänsteorter: Geel (Belgium), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institution/ byrå: Joint Research Centre
Anställningsform: Praktikant

Hos Gemensamma forskningscentrumet får du arbeta i en stimulerande, mångkulturell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö för praktikanter. Det finns två typer av praktik:

1. Praktik för att skriva uppsats eller examensarbete för en högskoleexamen.

2. Praktik efter avslutad högskoleutbildning inom fem år efter examen.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land, ett kandidatland som omfattas av en föranslutningsstrategi eller något annat land som bidrar ekonomiskt till ramprogrammet.

Hur lång är praktiken? 3–5 månader 

Får jag lön? Ja, men beloppet kan variera beroende på avståndet till din hemort

Startdatum: Löpande

Mer information: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Eurojust – Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Tjänsteorter: The Hague (The Netherlands)
Anställningsform: Praktikant

Under praktikperioden får du inblick i Eurojusts arbete. Du får omsätta dina kunskaper i praktiken och kan på så sätt bidra till byråns uppdrag. 

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en högskoleexamen eller går en relevant högskoleutbildning eller yrkesutbildning. Du kan även ha yrkeserfarenhet som är relevant för praktiken vid Eurojust.

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Nej

Startdatum: Löpande

Mer information: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


CdT – Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Anställningsform: Praktikant

Översättningscentrum erbjuder praktikplatser framför allt till högskolestuderande från EU-länderna och kandidatländerna. Du får lära dig mer om centrumets verksamhet, prova på att arbeta i en mångkulturell och flerspråkig miljö och får möjlighet att knyta kontakter.

Vem kan söka? Du som har minst fyra terminers högskolestudier eller likvärdig utbildning inom ett område som är av intresse för centrumet. Du ska också ha viss erfarenhet av något av centrumets verksamhetsområden. Du måste ha mycket goda kunskaper i ett officiellt EU-språk och goda kunskaper i ett annat EU-språk. 

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Ja, 25 % av grundmånadslönen för en tillfälligt anställd i lönegrad AD 5, löneklass 1

Startdatum: Löpande

Mer information: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Praktik

Tjänsteorter: Bilbao (Spain), Bryssel (Belgien)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken ger en inblick i arbetsmiljöbyråns mål och praktisk erfarenhet av verksamheten. Du får arbeta i en skiftande, mångkulturell och flerspråkig miljö som präglas av förståelse, tillit och tolerans.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land eller något av EES-länderna Island, Norge eller Liechtenstein. Du ska också ha mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken.

Hur lång är praktiken? 6 månader (kan eventuellt förlängas med sex månader)

Får jag lön? Ja, cirka 1 190 euro i månaden

Startdatum: 1 september

Mer information: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Praktik

Tjänsteorter: Frankfurt (Germany)
Anställningsform: Praktikant

 

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller ett kandidatland vid anslutningen. Du ska vara inskriven på ett universitet eller ha en universitetsexamen. Det finns inget krav på hur lång universitetsutbildningen ska vara.

Hur lång är praktiken? 1–6 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden

Startdatum: Varierande

Mer information: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Praktik

Första ansökningsdag: 29/04/2019 - 00:00
Sista ansökningsdag: ingen sista ansökningsdag
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Anställningsform: Praktikant

 

Praktikprogrammet riktar sig i första hand till unga akademiker,
utan att utesluta dem som, inom ramen för ett livslångt lärande, nyligen har tagit en
akademisk examen och är på väg att inleda en ny yrkeskarriär. 

Vem kan söka? 

 • Du som är EU-medborgare och har fyllt 18 år.
 • Du måste också ha en avslutad högskole- eller universitetsutbildning på minst tre år enligt normal studietakt, styrkt med ett examensbevis från ett EU-land eller ett intyg om likvärdighet som utfärdats av myndigheterna i ett EU-land.
 • Du får inte delta eller ha deltagit i någon form av praktik vid en EU-institution eller ett EU-organ eller ha eller ha haft någon form av anställning vid en EU-institution eller EU-organ.

Hur lång är praktiken? 6 månader

Får jag lön? Ja, 600 euro i månadsbidrag plus 350 euro i logiersättning per månad

Startdatum: 1 september och 1 mars

Mer information: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Praktik (administrativa profiler)

Tjänsteorter: Paris (France)
Institution/ byrå: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Anställningsform: Praktikant

Europeiska bankmyndigheten söker praktikanter som har en administrativ profil. Under praktiken får du en unik inblick i bankmyndighetens arbete och mål, och kunskaper om finansiella regler och finansiell tillsyn.

Vem kan söka? Nyutexaminerade från universitet eller högskola

Hur lång är praktiken? Sex månader med möjlighet till sex månaders förlängning (högst tolv månader totalt)

Får jag lön? Ja, i enlighet med EBA:s beslut om praktik som du hittar på EBA:s webbplats

Startdatum: Varierande

Mer information: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Praktik (tekniska profiler)

Tjänsteorter: Paris (France)
Institution/ byrå: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Anställningsform: Praktikant

Europeiska bankmyndigheten (EBA) erbjuder praktiplatser för olika yrkesprofiler. Praktikplatserna finns på följande avdelningar och enheter:

 1. Avdelningen för ekonomisk analys och statistik
 2. Avdelningen för stabilitetsreglering och tillsynspolitik och enheten för politisk samordning
 3. Avdelningen för bankmarknader, innovation och konsumenter
 4. Rättsenheten

Under praktiken får du en unik inblick i bankmyndighetens arbete och mål, och kunskaper om finansiella regler och finansiell tillsyn.

Vem kan söka? Nyutexaminerade från universitet eller högskola

Hur lång är praktiken? Sex månader med möjlighet till sex månaders förlängning (högst tolv månader totalt)

Får jag lön? Ja, i enlighet med EBA:s beslut om praktik som du hittar på EBA:s webbplats

Startdatum: Varierande

Mer information: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Praktik

Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Institution/ byrå: (GSA) Europeiska byrån för GNSS
Anställningsform: Praktikant

GSA erbjuder betald praktik på olika avdelningar.

Vem kan söka? 

 • Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land. 
 • Du ska också ha mycket goda kunskaper i två officiella EU-språk.
 • Du får inte tidigare ha gjort praktik på GSA.

Hur lång är praktiken? 6 månader

Möjlighet till förlängning: Ja

Får jag lön? Ja, 1 000 euro i månadsbidrag

Mer information: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Institution/ byrå: Europeiska försvarsbyrån
Anställningsform: Praktikant

Europeiska försvarsbyrån har ett ettårigt praktikprogram som vänder sig till nyutexaminerade som vill få arbetslivserfarenhet från en organisation som står i centrum för försvarssamarbetet i Europa.

En praktikplats på Europeiska försvarsbyrån ger dig

 • en unik inblick i det politiska arbetet med att utveckla en europeisk försvarskapacitet
 • möjlighet att använda det du lärt dig under studierna
 • chansen att arbeta i en mångkulturell och dynamisk arbetsmiljö.

Vem kan söka? Du som nyss har tagit examen från universitet eller högskola och inte tidigare har gjort en betald eller obetald praktik eller haft någon form av anställning hos en EU-institution eller ett EU-organ i mer än sex veckor. För att kunna söka måste du uppfylla de behörighetskrav som anges i utlysningen senast sista ansökningsdagen.

Hur lång är praktiken? Ett år

Får jag lön? Ja, 1 229,32 euro i månaden (2021)

Startdatum: 1 eller 16 september varje år

Mer information: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Praktik (olika profiler)

Första ansökningsdag: 29/03/2021 - 12:00
Sista ansökningsdag: ingen sista ansökningsdag
Tjänsteorter: Paris (France)
Anställningsform: Praktikant

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har allmänna utlysningar om praktik utan någon särskild deadline. Det gäller följande områden:

 • Allmänna frågor
 • Juridik
 • Finansmarknaderna

Syftet med våra praktikprogram är att ge universitetsstuderande och utexaminerade en unik erfarenhet av arbetet vid Esma. Under praktiken på 6–12 månader får du arbeta med marknadsanalys, statistik eller datahantering. Du får också en inblick i begreppsmässiga och empiriska frågor som rör finansmarknadernas funktion och integration samt reglering, tillsyn och genomförande i EU. Mer information finns i utlysningarna om lediga praktikplatser på Esmas rekryteringsportal.

Vem kan söka? Du som studerar på universitet eller högskola eller har avslutat en högskoleutbildning

Hur lång är praktiken? Sex månader med möjlighet till sex månaders förlängning (högst tolv månader totalt)

Får jag lön? Ja, 1185,07 euro (för universitetsstuderande) eller 1777,60 euro (för utexaminerade)

Startdatum: Varierande

Mer information: https://esmacareers.adequasys.com