MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Szukasz pracy w instytucjach lub agencjach UE ?

Sprawdź nasze bazy stanowisk na umowy na czas nieokreślony i określony, a także dla pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych. 

Procedury selekcji pracowników zatrudnionych na czas określony są organizowane raczej przez same instytucje i agencje, a nie przez EPSO. Jeśli interesuje Cię praca w konkretnej organizacji, dobrze jest również regularnie odwiedzać jej stronę internetową. 

Uwaga - nie wszystkie wakaty są ogłaszane na tej stronie. Niektóre stanowiska mogą być dostępne tylko dla laureatów procedur selekcji dla pracowników kontraktowych (CAST).