Przejdź do treści

Jak ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży i pobytu?

W dniu oceny zintegrowanej należy mieć przy sobie:

  • trzy poniższe formularze (wypełnione i podpisane)
  • kopię dowodu osobistego (obu stron) lub paszportu
  • dokumenty potwierdzające odbycie podróży.

Następujące dokumenty są akceptowane jako dokumenty potwierdzające:

  • samolot: karta pokładowa lub kopia biletu (faktura nie jest wystarczająca);
  • pociąg, autobus, statek: kopia biletu (faktura nie jest wystarczająca);
  • samochód: oryginał rachunku za paliwo lub biletu za przejazd drogą płatną (dowód płatności musi mieć datę nie wcześniej niż 2 dni przed datą udziału kandydata w ocenie zintegrowanej oraz musi pochodzić z drogi prowadzącej do ośrodka oceny)

W razie braku powyższych dokumentów wniosek o zwrot kosztów zostanie odrzucony.

  • rachunek za hotel, jeżeli kandydat ma prawo do dofinansowania kosztów zakwaterowania (zob. sekcja 6 regulaminu)

Kandydaci, którzy nie mają wszystkich dokumentów w dniu zdawania testów, mogą przesłać kompletną dokumentację pocztą na adres:

w przypadku ośrodka egzaminacyjnego w Brukseli:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgia

lub

w przypadku ośrodka egzaminacyjnego w Luksemburgu:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adres podany na koncie EPSO musi być oficjalnym adresem zamieszkania kandydata w czasie procedury naboru. Należy zachować kopie wszystkich dokumentów.

Uczestnicy testów oceny zintegrowanej, którzy są do tego uprawnieni, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podróży, ale nie przysługuje im zwrot wszystkich faktycznie poniesionych kosztów (artykuł 2). Jeśli chodzi o koszty pobytu, dofinansowanie jest przewidziane jedynie w przypadku, gdy różne testy w ramach oceny zintegrowanej odbywają się w ciągu dwóch kolejnych dni lub jeżeli przerwa między nimi wynosi co najwyżej trzy dni (artykuł 6). Nie można otrzymać dofinansowania kosztów zakwaterowania za nocleg przed oceną zintegrowaną lub po ocenie zintegrowanej zgodnie z poniższymi zasadami:

Ważnekompletny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu musi zostać wysłany w ciągu 3 miesięcy od daty testu.

 

Ważne dokumenty:

Formularz wniosku o częściowy zwrot kosztów

Formularz danych osoby prawnej (LEF): wybierz wersję dla „osoby fizycznej”

Formularz identyfikacji finansowej (BAF)