Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Czy mogę zgłosić swoją kandydaturę w różnych procedurach rekrutacyjnych, o różnych profilach lub dotyczących różnych grup funkcyjnych?

Question categories:

Tak. Możesz zgłosić swoją kandydaturę w różnych procedurach naboru, pod warunkiem że się do nich kwalifikujesz i o ile w ogłoszeniu o naborze/zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania nie określono żadnych ograniczeń w tym zakresie. Pamiętaj, że musisz złożyć po jednym zgłoszeniu dla każdego profilu i grupy funkcyjnej.