Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Uważam, że przy przyznawaniu punktów za mój test zaszła pomyłka (np. wpisano mi mylnie wynik innego kandydata / mój test nie został oceniony w całości).

Question categories:

Zanim przekazano Ci wynik, komisja konkursowa sprawdziła jego poprawność i go zatwierdziła.