Przejdź do treści

Czy mogę zwrócić się o udostępnienie mi kopii moich niepoprawionych testów pisemnych/praktycznych?

Question categories:

Tak, oprócz przypadków, gdy testy są przeznaczone do ponownego wykorzystania. W takich przypadkach informacja o tym zostanie Ci udostępniona wcześniej – w ogłoszeniu o konkursie lub w zaproszeniu na testy.