Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Mam dużą wiedzę fachową i spore doświadczenie, a mimo to, aby zostać urzędnikiem zatrudnionym na stałe w instytucji UE, muszę konkurować z dziesiątkami tysięcy kandydatów.

Rzeczywiście, konkursy na stanowiska AD o profilu ogólnym przyciągają co roku nawet dziesiątki tysięcy kandydatów. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z regulaminem pracowniczym (oficjalnym dokumentem opisującym zasady i warunki pracy europejskiej służby cywilnej) w konkursach tych może wziąć udział każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Dla osób z określonym poziomem doświadczenia zawodowego EPSO organizuje natomiast wiele konkursów na stanowiska o profilu specjalistycznym. Kryteria selekcji przyjęte dla takich konkursów uwzględniają doświadczenie zawodowe kandydatów.

Podczas takich procedur naboru specjalistów (prawników, ekonomistów, naukowców itp.) obowiązują surowe wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia itp., tak więc udział w nich mogą wziąć jedynie kandydaci, którzy spełniają te wysokie wymogi.

Jeśli jest to możliwe, również zważywszy na liczbę kandydatów (których często są setki) i poszukiwane profile, konkursy na stanowiska o profilu specjalistycznym są organizowane bez wstępnego etapu komputerowych testów wielokrotnego wyboru. Od 2010 r. etap testów komputerowych występował jedynie w przypadku niecałej jednej trzeciej konkursów dla specjalistów. A zatem już w momencie rozpoczęcia konkursu nacisk kładziony jest bezpośrednio na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydatów.