Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jeśli już pracuję dla instytucji UE, mam większe szanse na przejście procedur naboru.

Question categories:

EPSO organizuje w pierwszym rzędzie otwarte procedury naboru, w których udział może wziąć każdy obywatel UE. Na żadnym etapie procedury nie wprowadza się żadnego rozróżnienia między kandydatami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Wszystkie testy, w tym testy komputerowe, testy „Talent Screener” i testy pisemne, są oceniane anonimowo.

Wszyscy kandydaci zdają testy równoważne i do wszystkich stosowane są te same kryteria selekcji.

W regulaminie pracowniczym (oficjalnym dokumencie opisującym zasady i warunki pracy europejskiej służby cywilnej) określone są jasne ramy prawne dotyczące organizacji konkursów. Konkursy otwarte są skierowane do wszystkich obywateli UE, zaś konkursy wewnętrzne – wyłącznie do kandydatów już zatrudnionych w instytucjach UE. Podczas konkursów otwartych kandydaci z wewnątrz nie mogą być w żaden sposób uprzywilejowani, ponieważ byłoby to jednoznaczne z nierównym traktowaniem.