Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jestem obywatelem Wielkiej Brytanii. Czy mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Question categories:

Wszyscy kandydaci biorący udział w procedurach naboru organizowanych przez EPSO muszą być obywatelami co najmniej jednego państwa członkowskiego UE.

Jeśli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii i posiadasz, oprócz brytyjskiego, obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, możesz wziąć udział w procedurze naboru.

Jeśli jednak masz tylko obywatelstwo brytyjskie, po brexicie nie będziesz mógł zatwierdzić swojego zgłoszenia.

Jeśli w przyszłości uzyskasz obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, możesz dodać to nowe obywatelstwo do swoich danych osobowych na swoim koncie EPSO. Dzięki temu będziesz mógł wziąć udział w procedurach naboru organizowanych przez EPSO.