Przejdź do treści

Czy zaakceptowane zostaną moje kwalifikacje/dyplomy uzyskane w Wielkiej Brytanii?

Question categories:

Kwalifikacje/dyplomy uzyskane do dnia 31 grudnia 2020 r. są bez problemu akceptowane.

Dyplomy wydane po tej dacie (tj. od 1 stycznia 2021 r.) wymagają uznania przez NARIC: https://www.enic-naric.net/