Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Zakończone procedury naboru

Na tej stronie zamieszczamy informacje na temat zakończonych procedur naboru, które zostały ogłoszone w okresie od kwietnia 2016 r. 

Informacje o wcześniejszych procedurach naboru można znaleźć na stronie poświęconej procedurom naboru, które zostały ogłoszone przed kwietniem 2016 r. 

Nazwa stanowiska Numer referencyjny
Prawnicy lingwiści języka szwedzkiego (SV) EPSO/AD/337/16
Prawnicy lingwiści języka maltańskiego (MT) EPSO/AD/336/16
Prawnicy lingwiści języka litewskiego (LT) EPSO/AD/335/16
Prawnicy lingwiści języka włoskiego (IT) EPSO/AD/334/16
Prawnicy lingwiści języka greckiego (EL) EPSO/AD/333/16
Prawnicy lingwiści języka hiszpańskiego (ES) EPSO/AD/332/16
Administratorzy – bezpieczeństwo ICT EPSO/AD/331/16 - 4
Tłumacze pisemni języka litewskiego EPSO/AD/328/16 - LT
Tłumacze pisemni języka irlandzkiego EPSO/AD/326/16 - GA
Tłumacze pisemni języka duńskiego EPSO/AD/325/16 - DA
Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: cła i handel, tytoń i towary podrobione EPSO/AD/323/16
Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji EPSO/AD/323/16
Administratorzy w dziedzinie audytu EPSO/AD/322/16 - AD7
Inspektorzy nadzoru nuklearnego EPSO/AST/149/21
Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo informacji i dokumentów EPSO/AST/147/19 - 3
Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne EPSO/AST/147/19 - 2
Asystenci ds. bezpieczeństwa – Operacje w zakresie bezpieczeństwa EPSO/AST/147/19 - 1
Asystenci w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją EPSO/AST/145/18
Pracownicy obsługi konferencji EPSO/AST-SC/09/19
Woźni w Parlamencie EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Woźni w Parlamencie EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administratorzy w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich EPSO/AD/389/21
Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA) EPSO/AD/386/21
Administratorzy w dziedzinie prawa europejskiego EPSO/AD/381/20
Administratorzy w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla krajów spoza UE EPSO/AD/380/19 - AD9
Administratorzy w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla krajów spoza UE EPSO/AD/380/19 - AD7
Prawnicy lingwiści języka chorwackiego (HR) EPSO/AD/378/20
Prawnicy lingwiści języka duńskiego (DA) EPSO/AD/375/20
Administratorzy w dziedzinie ochrony monet euro przed fałszowaniem EPSO/AD/374/19 - 5
Administratorzy w dziedzinie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu UE EPSO/AD/374/19 - 4
Administratorzy w dziedzinie przepisów dotyczących unii gospodarczej i walutowej EPSO/AD/374/19 - 3
Administratorzy w dziedzinie prawa finansowego EPSO/AD/374/19 - 2
Administratorzy w dziedzinie prawa konkurencji EPSO/AD/374/19 - 1
Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych EPSO/AD/373/19
Administratorzy w dziedzinie audytu EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administratorzy w dziedzinie audytu EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – badania jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych EPSO/AD/371/19 - 6
Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zarządzanie wiedzą naukową i komunikacja w tym zakresie EPSO/AD/371/19 - 5
Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – opracowywanie zastosowań w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i teledetekcji EPSO/AD/371/19 - 4
Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – modelowanie na potrzeby polityki EPSO/AD/371/19 - 3
Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – zastosowania nauki o danych EPSO/AD/371/19 - 2
Administratorzy w dziedzinie badań naukowych – ilościowa i jakościowa ocena skutków / ewaluacja polityki EPSO/AD/371/19 - 1
Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo polskie (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo polskie (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo łotewskie (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo łotewskie (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo włoskie (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Specjaliści w dziedzinie analiz prawnych – Prawnicy – Prawo włoskie (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5