Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Zakończone procedury naboru

Na tej stronie zamieszczamy informacje na temat zakończonych procedur naboru, które zostały ogłoszone w okresie od kwietnia 2016 r. 

Informacje o wcześniejszych procedurach naboru można znaleźć na stronie poświęconej procedurom naboru, które zostały ogłoszone przed kwietniem 2016 r. 

Nazwa stanowiska Numer referencyjny
Administratorzy będący absolwentami studiów wyższych EPSO/AD/338/17
Prawnicy lingwiści języka szwedzkiego (SV) EPSO/AD/337/16
Prawnicy lingwiści języka maltańskiego (MT) EPSO/AD/336/16
Prawnicy lingwiści języka litewskiego (LT) EPSO/AD/335/16
Prawnicy lingwiści języka włoskiego (IT) EPSO/AD/334/16
Prawnicy lingwiści języka greckiego (EL) EPSO/AD/333/16
Prawnicy lingwiści języka hiszpańskiego (ES) EPSO/AD/332/16
Administratorzy – bezpieczeństwo ICT EPSO/AD/331/16 - 4
Tłumacze pisemni języka litewskiego EPSO/AD/328/16 - LT
Tłumacze pisemni języka irlandzkiego EPSO/AD/326/16 - GA
Tłumacze pisemni języka duńskiego EPSO/AD/325/16 - DA
Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji EPSO/AD/323/16
Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: cła i handel, tytoń i towary podrobione EPSO/AD/323/16
Administratorzy w dziedzinie audytu EPSO/AD/322/16 - AD7
Technicy infrastruktury laboratoryjnej EPSO/AST/150/21 - 3
Technicy budowlani EPSO/AST/150/21 - 2
Technicy konferencyjni i urządzeń audiowizualnych EPSO/AST/150/21 - 1
Inspektorzy nadzoru nuklearnego EPSO/AST/149/21
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język portugalski (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język włoski (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język irlandzki (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język estoński (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język hiszpański (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język grecki (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo informacji i dokumentów EPSO/AST/147/19 - 3
Asystenci ds. bezpieczeństwa – Bezpieczeństwo techniczne EPSO/AST/147/19 - 2
Asystenci ds. bezpieczeństwa – Operacje w zakresie bezpieczeństwa EPSO/AST/147/19 - 1
Asystenci w dziedzinie archiwizacji / zarządzania dokumentacją EPSO/AST/145/18
Pracownicy wsparcia technicznego laboratorium EPSO/AST-SC/11/21
Pracownicy sekretariatu EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Pracownicy sekretariatu EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Pracownicy obsługi konferencji EPSO/AST-SC/09/19
Woźni w Parlamencie EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Woźni w Parlamencie EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Uzbrojeni funkcjonariusze ochrony EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administratorzy w dziedzinie audytu EPSO/AD/399/22
Administratorzy w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa EPSO/AD/397/21
Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA) EPSO/AD/396/21
Administratorzy w dziedzinie analizy operacyjnej i strategicznej EPSO/AD/395/21 - 2
Administratorzy w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej EPSO/AD/395/21 - 1
Eksperci – Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Prowadzący - Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Eksperci – Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie wydatków unijnych i zwalczania korupcji EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Prowadzący - Dochodzenia i operacje w sprawach dotyczących zwalczania nadużyć finansowych w dziedzinie wydatków unijnych i zwalczania korupcji EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Administratorzy w dziedzinie ochrony danych EPSO/AD/393/21
Administratorzy ds. audytu, inspekcji i oceny w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności EPSO/AD/392/21 - 3
Administratorzy odpowiedzialni za opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności EPSO/AD/392/21 - 2
Administratorzy odpowiedzialni za opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia EPSO/AD/392/21 - 1
Eksperci w dziedzinie dorobku Schengen EPSO/AD/391/21 - 2