Mergi la conţinutul principal

De ce tip de experiență profesională am nevoie?

Question categories:

În unele cazuri, vi se poate cere să aveți o anumită experiență profesională relevantă.

Pentru ca aceasta să vă fie luată în calcul, trebuie să fi existat un raport efectiv de muncă, definit de următoarele elemente:

  • muncă reală
  • remunerată
  • desfășurată ca angajat (cu orice tip de contract) sau ca furnizor de servicii.

Experiența profesională vă va fi luată în calcul doar dacă este relevantă pentru atribuțiile descrise în anunțul de concurs sau în cererea de exprimare a interesului.

Experiența profesională luată în considerare este:

  • Munca remunerată cu orice tip de contract (angajat, persoană care desfășoară activități independente, funcționar public, antreprenor, consultant independent etc.).
  • Munca voluntară: va fi luată în calcul doar dacă este efectuată în schimbul unei forme de compensație. Trebuie să fie comparabilă cu cea cu normă întreagă, atât ca număr de ore lucrate, cât și ca durată a raportului de muncă.
  • Stagiu: va fi luat în considerare doar dacă este plătit.
  • Serviciu militar obligatoriu: va fi luat în considerare pe o durată care nu depășește durata legală a respectivului serviciu în statul membru al cărui cetățean sunteți. Poate să fi avut loc înainte sau după calificarea care vă permite să participați la concurs.
  • Concediul de maternitate/ concediul pentru creșterea copilului/ concediul pentru adopție: va fi luat în considerare dacă face parte dintr-un contract de muncă. Dacă evenimentul (nașterea sau adopția) are loc atunci când sunteți în șomaj, nu va fi luat în considerare. 
  • Doctorat: este considerat experiență profesională chiar dacă nu este plătit, pe o durată de maximum trei ani, cu condiția să fi obținut doctoratul la sfârșitul perioadei.
  • Munca cu fracțiune de normă: va fi luată în calcul proporțional cu timpul lucrat. De exemplu, dacă ați lucrat timp de șase luni cu jumătate de normă, se va considera că ați lucrat trei luni.

Experiența profesională este luată în calcul numai dacă ați dobândit-o după ce ați obținut diploma care vă permite să participați la concurs.