Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Juridik

Jurister har hand om alla rättsliga aspekter av EU-institutionernas verksamhet. De deltar i EU:s lagstiftningsprocess och jobbar bland annat med områden som konkurrens, brottslighet, dataskydd, samarbete över gränserna, banktjänster, förebyggande av bedrägerier, internationella avtal och konsumenträtt.

Juristlingvister

Arbetsbeskrivning

EU:s juristlingvister kontrollerar att ny lagstiftning har översatts korrekt till alla officiella EU-språk och troget speglar ursprungstexten.

För jobbet krävs duktiga jurister med mycket goda språkkunskaper. Juristlingvister fungerar bland annat som rådgivare under alla steg i lagstiftningsförfarandena, ger råd om lagberedning och granskar lagtexter och kontrollerar att de stämmer överens med formaliareglerna. 

Utbildning och meriter

Du måste ha perfekta kunskaper i ett officiellt EU-språk, fördjupade kunskaper i minst två andra, plus en juristexamen. Vilka utbildningar och meriter som krävs kan variera så kontrollera alltid de specifika kraven när ett urvalsförfarande publiceras.

Läs mer om urvalsförfaranden och olika personalkategorier.

Titta också på vår sida med lediga jobb eller vår sida om praktik.

Du kan dessutom hitta tillfälliga jobb på EU-domstolens webbplats.

Jurister

Arbetsbeskrivning

Jurister i EU-förvaltningen ger bland annat råd i rättsliga frågor och kontrollerar rättsakters lagenlighet och kvalitet. De bedriver också rättsutredningsarbete, gör rättsliga analyser och är ombud för institutionerna i rättsliga förfaranden. 
De får bland annat skriva juridiska dokument, ge råd i juridiska frågor till ledningen, delta i interinstitutionella förhandlingar då ny EU-lagstiftning ska antas, samarbeta med myndigheterna i EU-länderna för att förbättra deras lagstiftning, företräda EU-institutionerna i rättsliga förfaranden, göra långtgående utredningar och analyser och delta i möten om rättsliga frågor på internationell nivå.
 
Utbildning och meriter

Du måste ha goda kunskaper i minst två EU-språk och en juristexamen för att anställas i lönegrad AD 5 (ingångsnivån för fast anställda handläggare). För att anställas på en högre nivå (lönegrad AD 7) måste du också ha flera års relevant erfarenhet. Vilka utbildningar och meriter som krävs kan variera så kontrollera alltid de specifika kraven när ett urvalsförfarande publiceras.

Läs mer om urvalsförfaranden och olika personalkategorier.

Titta också på vår sida med lediga jobb eller vår sida om praktik.