Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Har jag större chans att klara ett urvalsförfarande om jag redan arbetar vid en EU-institution?

Question categories:

Epso anordnar först och främst öppna urvalsförfaranden för alla EU-medborgare. Under förfarandet görs ingen skillnad mellan interna eller externa sökande och proven rättas anonymt, t.ex. de datorbaserade proven, Talent Screener och de skriftliga proven.

Alla sökande får göra likvärdiga prov och samma behörighetskrav gäller för alla.

I tjänsteföreskrifterna (de officiella bestämmelserna, principerna och arbetsvillkoren för EU:s offentliga förvaltning) fastställs ett tydligt regelverk för uttagningsproven. De öppna uttagningsproven är till för alla EU-medborgare, medan interna uttagningsprov anordnas för dem som redan jobbar vid EU-institutionerna. Interna sökande ges inga fördelar i öppna uttagningsprov, eftersom det skulle innebära ojämlik behandling.