Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Assistenter – teknisk säkerhet Stödpersonal AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Stödpersonal AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – operativ säkerhet Stödpersonal AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) Stödpersonal FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) Informationsteknik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) Stödpersonal FG I EU-institutionerna N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) Kommunikation FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Korrekturläsare (CAST Permanent) Språk FG III EU-institutionerna N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Juridik (CAST Permanent) Juridik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Administration / Personal (CAST Permanent) Personaladministration FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) Språk FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Finans (CAST Permanent) Ekonomi, finans och statistik FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Job vacancies
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör EU-förvaltning AD 14 Europeiska unionens råd Bryssel (Belgien)
Generaldirektör EU-förvaltning AD 15 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Generaldirektör EU-förvaltning AD 15 Europeiska unionens råd Bryssel (Belgien)
Direktör Personaladministration AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Direktör Ekonomi, finans och statistik AD 14 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Personalhandläggare Personaladministration AST 1 (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Specialist - Strategisk planering och övervakning Ekonomi, finans och statistik FG III (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
IT-handläggare Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Inköpsrådgivare Ekonomi, finans och statistik FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Senioragent - Advokat - Dataskyddsfunktion Juridik FG IV Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Informationssäkerhetsexpert Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Datavetare Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Nationalekonom Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
JURIDISK HANDLÄGGARE Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Policyansvarig Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Agent – Företagskommunikation Kommunikation FG III Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
IT-projekthandläggare Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
IT-projekthandläggare Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Informationsspecialist Informationsteknik FG IV (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Forskare Forskning och utveckling FG IV Joint Research Centre Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Ordförande - Riskbedömningskommittén EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Forskning och utveckling AD 10 (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Ordförande - Riskbedömningskommittén EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Forskning och utveckling AD 10 (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Ordförande - Riskbedömningskommittén EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Forskning och utveckling AD 10 (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
It-handläggare Informationsteknik AD 7 (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Strasbourg (Frankrike)
Rådgivare Kommunikation AD 13 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Specialist – Forensic Examinator - Digital Forensics EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
EXPERT (KONSUMENTSKYDD OCH FINANSIELL INNOVATION) Ekonomi, finans och statistik AD 6 (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
Chef för centrumet för operativt stöd Yttre förbindelser AD 12 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Högre it-assistent – applikationsstöd Informationsteknik AST 4 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)
Specialist – Miljöbrott EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Specialist – EU Organised Crime EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Specialist – Finans Ekonomi, finans och statistik AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Budgetassistent Ekonomi, finans och statistik AST 3 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Befattning: Assistenter – operativ säkerhet
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter – teknisk säkerhet
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter – hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Job vacancies

Fast anställd

Befattning: Generaldirektör
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Generaldirektör
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: (EEA) Europeiska miljöbyrån
Tjänsteorter: Köpenhamn (Danmark)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Datavetare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Informationssäkerhetsexpert
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Nationalekonom
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: Joint Research Centre
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Policyansvarig
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Informationsspecialist
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Tjänsteorter: Parma (Italien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Strategisk planering och övervakning
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Agent – Företagskommunikation
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senioragent - Advokat - Dataskyddsfunktion
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Inköpsrådgivare
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Budgetassistent
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Resolutionsexpert
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning
Institution/Agency: (SRB) Gemensamma resolutionsnämnden
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Högre it-assistent – applikationsstöd
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för sektorn för planering och programplanering avseende utbildning
Domain(s):
Yttre förbindelser
Institution/Agency: Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ordförande - Riskbedömningskommittén
Domain(s):
EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för centrumet för operativt stöd
Domain(s):
Yttre förbindelser
Institution/Agency: Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Budgetansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Det gemensamma företaget för förnybar vätgas
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ordförande - Kommittén för biocidprodukter
Domain(s):
EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Performance Officer på Galileo Reference Center
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ordförande - Riskbedömningskommittén
Domain(s):
EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikationsansvarig
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Förvaltare av företagsregister
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag: