Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Gå med i vårt nätverk för organisationer som verkar för mångfald och inkludering

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Inbjudan till alla organisationer i EU som arbetar för mångfald och inkludering

EU:s rekryteringsbyrå Epso behöver din hjälp!

 

Epso tror på och arbetar aktivt för likabehandling och mångfald i samband med alla urvalsförfaranden.

Vi strävar särskilt efter att nå ut till så många duktiga personer med olika bakgrund som möjligt för att bredda mångfalden i Epsos pool av sökande och i slutändan i EU-institutionernas personal.

Vi vill informera om vilka jobbmöjligheter som EU erbjuder och om vår jämlikhets- och mångfaldspolicy för att uppmuntra alla att överväga en karriär i EU:s institutioner och byråer och söka till Epsos aktuella och framtida utvalsförfaranden.

Om din organisation (t.ex. en icke-statlig organisation, ett jämställdhetsorgan, en paraplyorganisation eller en sammanslutning) företräder en särskild grupp EU-medborgare på grund av deras etniska ursprung, sexuella läggning, socioekonomiska status eller funktionsnedsättning eller någon annan minoritetsgrupp – då skulle Epso verkligen uppskatta din hjälp och ditt samarbete för att nå ut till dem.

 

Det är enkelt – gå med i vårt nätverk!

Genom att gå med i vårt nätverk (databas) med mångfalds- och inkluderingsorganisationer kan du hjälpa till att informera dina medlemmar om en EU-karriär.

Vi kommer regelbundet att förse dig med information om lediga jobb och Epsos aktuella och planerade urvalsförfaranden.

 

Låter det intressant?

Då ska du fylla i det här formuläret och berätta om din organisation och vilken typ av samarbete du skulle vilja ha med Epso.

Vi ser fram emot att få samarbeta med dig för att se till att alla får samma möjligheter.

 

Läs mer

Du kan läsa mer om Epsos likabehandlings- och mångfaldspolicy på vår sida om lika möjligheter.

Om du vill ha mer information om kan du mejla till EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Företräder din organisation personer med funktionsnedsättningar?

Du kan läsa mer om funktionsnedsättning och särskilda anpassningar av urvalsproven på vår sida om lika möjligheter tillsammans med berättelser från EU-anställda. Vi har också en video, en broschyr och en vägledning om hur man ansöker om särskilda anpassningar av urvalsproven och en översikt över möjliga anpassningar av proven.

Om du vill veta mer om särskilda behov, funktionsnedsättning eller särskilda anpassningar, skicka ett mejl till EPSO-accessibility@ec.europa.eu.