Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Polskspråkiga juristlingvister (PL)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Maciej Markiewicz

Ställföreträdande ordförande

Dorota Schaack

Medlemmar

Dorota Schaack

Pawel Szajkowski

Magdalena Nogalska

Aleksandra Balcerowska

Henryk Mazur

Maciej Pieszka

Ställföreträdande medlemmar

Anna Kulesza

Malgorzata Gluzinska

Reference number: 
EPSO/AD/379/20

Uppdaterat den
09/17/2020 - 12:39