Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Zveřejnění výsledků z hodnotícího centra a celkových výsledků výběrového řízení na účtech uchazečů v systému EPSO: 20/06/2019

Počet uchazečů na rezervním seznamu: 17

Není stanoven minimální počet bodů – na rezervní seznam jsou zařazeni všichni uchazeči, kteří prošli testy.

Rezervní seznam bude zveřejněn na našich internetových stránkách přibližně za měsíc od zveřejnění konečných výsledků výběrového řízení na účtech jednotlivých uchazečů.

Post date: 20/06/2019 - 17:15

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 23/04/2019

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 18

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Post date: 23/04/2019 - 15:07

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Stefan Schmidt-Meinecke

Předseda/předsedkyně – náhradník

Uta Biskup

členové

Rainer Wilmsmeyer

Sandra Isenberg

Dorota Schaack

Dominik Düsterhaus

Joachim Holwe

náhradníci

Wolfgang Rosch

Post date: 17/10/2018 - 12:10

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 24/09/2018

Number of candidates invited to the translation tests: 158

All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date: 25/09/2018 - 12:12

Výběrové řízení (Právník-lingvista – němčina): lhůta prodloužena!

Nová lhůta: 03/07/2018 - 12:00

Všechny informace o tomto řízení a přihlášku najdete zde.

Post date: 05/06/2018 - 15:54