Přejít k hlavnímu obsahu

Uzavřená výběrová řízení

Na této stránce najdete informace o uzavřených výběrových řízeních, která byla zveřejněna od dubna 2016

Informace o výběrových řízeních, která byla zveřejněna před dubnem 2016 

Funkce Reference
Administrátoři - Vyspělé technologie: Vysoce výkonná výpočetní technika COM/TA/AD/01/20 - 1
Administrátoři - Vyspělé technologie: Kvantové technologie COM/TA/AD/01/20 - 2
Administrátoři - Analýza dat a datové vědy COM/TA/AD/01/20 - 3
Administátoři - Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika COM/TA/AD/01/20 - 4
Administátoři - Zabezpečení IKT COM/TA/AD/01/20 - 5
Administátoři - IT infrastruktura a cloudové služby COM/TA/AD/01/20 - 6
Překladatelé – němčina COM/TA/AD/02/21
Překladatelé – irština COM/TA/AD/03/20
Překladatelé – finština COM/TA/AD/03/21
Asistenti - Vyspělé technologie: Vysoce výkonná výpočetní technika COM/TA/AST/02/20 - 1
Asistenti - Analýza dat a datové vědy COM/TA/AST/02/20 - 3
Asistenti - Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika COM/TA/AST/02/20 - 4
Asistenti - Zabezpečení IKT COM/TA/AST/02/20 - 5
Asistenti - IT infrastruktura a cloudové služby COM/TA/AST/02/20 - 6
Administrátor – obor audit EPSO/AD/322/16 - AD5
Překladatelé – irština EPSO/AD/361/18
Administrátoři – obor archivnictví / správa záznamů EPSO/AD/362/18
Administrátoři pro celní oblast EPSO/AD/363/18 - 1
Administrátoři pro daňovou oblast EPSO/AD/363/18 - 2
Úředníci pro otázky bezpečnosti – Bezpečnostní operace EPSO/AD/364/19 - 1
Úředníci pro otázky bezpečnosti – Technické zabezpečení EPSO/AD/364/19 - 2
Úředníci pro otázky bezpečnosti – Zabezpečení informací a dokumentů EPSO/AD/364/19 - 3
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Kyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Kyperské právo (CY) EPSO/AD/365/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Řecké právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Řecké právo (EL) EPSO/AD/366/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Maďarské právo (HU) EPSO/AD/367/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Italské právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Italské právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Polské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Polské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Vědecko-výzkumní administrátoři – kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření EPSO/AD/371/19 - 1
Vědecko-výzkumní administrátoři – datové vědecké aplikace EPSO/AD/371/19 - 2
Vědecko-výzkumní administrátoři – modelování politických opatření EPSO/AD/371/19 - 3
Vědecko-výzkumní administrátoři – vývoj aplikací pro využití ve vesmíru, telekomunikace a dálkové snímání EPSO/AD/371/19 - 4
Vědecko-výzkumní administrátoři – správa a sdělování vědeckých poznatků EPSO/AD/371/19 - 5
Vědecko-výzkumní administrátoři – jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu EPSO/AD/371/19 - 6
Administrátor – obor audit EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administrátor – obor audit EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administrátor – s vysokoškolským vzděláním EPSO/AD/373/19
Administrátoři – právo hospodářské soutěže EPSO/AD/374/19 - 1
Administrátoři – finanční právo EPSO/AD/374/19 - 2
Administrátoři – právo hospodářské a měnové unie EPSO/AD/374/19 - 3
Administrátoři – finanční pravidla vztahující se na rozpočet EU EPSO/AD/374/19 - 4
Administrátoři – ochrana euromincí proti padělání EPSO/AD/374/19 - 5
Právník-lingvista – dánština (DA) EPSO/AD/375/20
Právník-lingvista – chorvatština (HR) EPSO/AD/378/20