Přejít k hlavnímu obsahu

Mám ve výběrovém řízení větší šanci na úspěch, pokud pro orgány EU již pracuju?

Question categories:

Výběrových řízení organizovaných úřadem EPSO se mohou účastnit všichni občané EU. V žádné fázi testů se nerozlišuje mezi interními a externími uchazeči. Testy na počítači, Talent Screener (hodnocení zkušeností) i písemné zkoušky probíhají anonymně.

Všichni uchazeči procházejí rovnocennými testy a pro všechny platí táž kritéria způsobilosti.

Služební řád (úřední dokument, který popisuje pravidla, zásady a pracovní podmínky evropské veřejné služby) vymezuje pro organizaci výběrových řízení jasný právní rámec. Otevřená výběrová řízení jsou pro všechny občany EU, zatímco interní výběrová řízení jsou organizována výhradně pro uchazeče, kteří již v institucích pracují. Interní uchazeči nedostávají v otevřených výběrových řízeních žádné body navíc, neboť to by jasně představovalo nerovné zacházení.