Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Minna Vuorio

MInna EPDO director

Minna Vuorio, která byla jmenována v květnu 2020 ředitelkou Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) a ředitelkou Evropské správní školy (EuSA), zodpovídá za hladký chod úřadu a školy, na nějž dohlíží správní rada EPSO/EuSA.

Minna Vuorio se během svého pětiletého funkčního období soustředí na transformaci a modernizaci úřadu EPSO. Orgány EU chtějí přilákat vysoce kvalifikované odborníky hovořící několika jazyky, kteří jsou ochotni měnit v rámci svých pracovních povinností své působiště. Hlavním úkolem Minny Vuorio je dohlížet na vytvoření modelu výběru zaměstnanců, který bude odpovídat potřebě těchto orgánů mít vyváženější a flexibilnější složení personálu a bude odrážet rozmanitost evropské společnosti, jíž slouží.

Kariéra Minny Vuorio v orgánech EU začala krátce po přistoupení Finska, odkud pochází, do Evropské unie 1. ledna 1995. Dvacet pět let pracovala jako překladatelka a revizorka na Generálním sekretariátu Rady Evropské unie. V roce 2007 se stala analytičkou OSINT společného situačního střediska, které spadalo pod generálního tajemníka Rady Evropské unie a vysokého představitele EU pro zahraniční politiku Javiera Solanu. V roce 2010 se vrátila do finského jazykového oddělení jako vedoucí a v roce 2016 se na šest měsíců stala vedoucí oddělení zdrojů a podpory překladu. V červenci 2016 se stala ředitelkou odboru LING1 v překladatelské službě Rady. Tento odbor zahrnuje jedno provozní a 12 jazykových oddělení a má celkem 450 zaměstnanců.

Minna Vuorio má tři syny a je zastánkyní rozmanitosti, mnohojazyčnosti a kooperativních přístupů k práci.