Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας, διαβάστε προσεκτικά τις Συχνές ερωτήσεις. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε έχουν ήδη απαντηθεί σε αυτή την ενότητα.

Αν θέλετε να κάνετε άλλη ερώτηση που δεν περιλαμβάνεται στις Συχνές ερωτήσεις, επιλέξτε το κατάλληλο δελτίο επικοινωνίας παρακάτω.

Ερωτήσεις / Σχόλια

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες για σταδιοδρομία στην ΕΕ και τις διαδικασίες επιλογής, απευθυνθείτε στο κέντρο επικοινωνίας EUROPE DIRECT (σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ).

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, την αίτησή σας ή τις δοκιμασίες σας, επικοινωνήστε με την EPSO απευθείας και θα λάβετε απάντηση, συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, για πιο σύνθετες ερωτήσεις, ή για ερωτήσεις που πρέπει να μεταφραστούν, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Δείτε πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Καταγγελίες

 

Αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την υποψηφιότητά σας για μία από τις διαδικασίες επιλογής, χρησιμοποιήστε το σχετικό δελτίο.

Δείτε πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ταχυδρομική διεύθυνση

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
L-107
B-1049 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Αρμόδιοι επικοινωνίας στη χώρα σας

 

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν κατάρτιση και βοήθεια σε υπηκόους χωρών της ΕΕ. 

Συμβουλευτείτε τον πίνακα με τους αρμόδιους επικοινωνίας στη χώρα σας για να δείτε αν και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν.