Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δοκιμασίες EPSO

Οι διαγωνισμοί ή οι διαδικασίες επιλογής της EPSO περιλαμβάνουν σειρά δοκιμασιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γενικών και ειδικών ικανοτήτων.

Κύρια στάδια

  • Επιλεξιμότητααξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των ελάχιστων απαιτήσεων.
  • «Talent Screener» (Αξιολογητής ταλέντου) — μόνο για διαγωνισμούς ειδικών καθηκόντων. Στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να αναφέρουν όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες, την πείρα και τα προσόντα τους, τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από την εξεταστική επιτροπή.
  • Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστήδοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών και, για ορισμένους διαγωνισμούς ειδικών καθηκόντων, δοκιμασίες που αφορούν ικανότητες σχετικές με συγκεκριμένο τομέα. Οι δοκιμασίες διεξάγονται συνήθως με εξ αποστάσεως επιτήρηση και/ή σε εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου δοκιμασιών.
  • Στάδιο του κέντρου αξιολόγησηςτο τελικό στάδιο αξιολόγησης των γενικών και των σχετικών με συγκεκριμένο τομέα ικανοτήτων. Μέσω διαφόρων δοκιμασιών, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής αξιολογούν δεξιότητες, όπως, μεταξύ άλλων, η ανάλυση και η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η οργάνωση, η ποιοτική και αποτελεσματική εργασία. Για την αξιολόγηση μιας ικανότητας, λαμβάνονται υπόψη πέντε «βάσεις». Οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης διοργανώνονται μέσω διαδικτύου (εξ αποστάσεως) και οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται συνήθως σε διαφορετικές ημερομηνίες. Σημειώστε ότι η EPSO θα χρησιμοποιήσει νέο πλαίσιο ικανοτήτων για τους διαγωνισμούς που θα δημοσιευτούν το 2023. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό εδώ: Έναρξη της διαδικασίας μετασχηματισμού της EPSO | EU Careers (europa.eu)

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής της EPSO, προτείνουμε να συμβουλευτείτε επίσης τη σελίδα «Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα».

Είδη δοκιμασιών

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε για κάθε προφίλ τον κατάλογο των σχετικών δοκιμασιών και παραδείγματα ερωτήσεων που ενδέχεται να τεθούν στον/στην υποψήφιο/-α.