Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικασίες επιλογής που έκλεισαν

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες επιλογής που δημοσιεύτηκαν από τον Απρίλιο του 2016 και μετά και έχουν κλείσει. 

Για πληροφορίες πριν από την ημερομηνία αυτή, επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής που δημοσιεύτηκαν πριν από τον Απρίλιο του 2016

Ονομασία θέσης Στοιχεία αναφοράς
Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων COM/TA/AD/01/20 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Κβαντικές τεχνολογίες COM/TA/AD/01/20 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων COM/TA/AD/01/20 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική COM/TA/AD/01/20 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ COM/TA/AD/01/20 - 5
Διοικητικοί υπάλληλοι – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος COM/TA/AD/01/20 - 6
Μεταφραστές γερμανικής γλώσσας COM/TA/AD/02/21
Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας COM/TA/AD/03/20
Μεταφραστές φινλανδικής γλώσσας COM/TA/AD/03/21
Βοηθοί – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων COM/TA/AST/02/20 - 1
Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων COM/TA/AST/02/20 - 3
Βοηθοί - Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική COM/TA/AST/02/20 - 4
Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ COM/TA/AST/02/20 - 5
Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος COM/TA/AST/02/20 - 6
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/322/16 - AD5
Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας EPSO/AD/361/18
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων EPSO/AD/362/18
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα των τελωνείων EPSO/AD/363/18 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της φορολογίας EPSO/AD/363/18 - 2
Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας EPSO/AD/364/19 - 1
Υπάλληλοι ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια EPSO/AD/364/19 - 2
Υπάλληλοι ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων EPSO/AD/364/19 - 3
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Κυπριακό (CY) δίκαιο EPSO/AD/365/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Κυπριακό (CY) δίκαιο EPSO/AD/365/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο EPSO/AD/366/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ελληνικό (EL) δίκαιο EPSO/AD/366/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ουγγρικό (HU) δίκαιο EPSO/AD/367/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ουγγρικό (HU) δίκαιο EPSO/AD/367/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο EPSO/AD/368/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Ιταλικό (IT) δίκαιο EPSO/AD/368/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Λετονικό (LV) δίκαιο EPSO/AD/369/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Λετονικό (LV) δίκαιο EPSO/AD/369/19 - AD7
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο EPSO/AD/370/19 - AD5
Ειδικοί στη νομική έρευνα - Νομικοί - Πολωνικό (PL) δίκαιο EPSO/AD/370/19 - AD7
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση/εκτίμηση του αντικτύπου της πολιτικής EPSO/AD/371/19 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων EPSO/AD/371/19 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Δημιουργία μοντέλων πολιτικής EPSO/AD/371/19 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνιών και τηλεπισκόπησης EPSO/AD/371/19 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Διαχείριση επιστημονικών γνώσεων και επικοινωνία EPSO/AD/371/19 - 5
Διοικητικοί υπάλληλοι επιστημονικής έρευνας - Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός EPSO/AD/371/19 - 6
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/372/19 - AD 5
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου EPSO/AD/372/19 - AD 7
Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι EPSO/AD/373/19
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού EPSO/AD/374/19 - 1
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο EPSO/AD/374/19 - 2
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης EPSO/AD/374/19 - 3
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ EPSO/AD/374/19 - 4
Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στην προστασία των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη EPSO/AD/374/19 - 5
Γλωσσομαθείς νομικοί δανικής γλώσσας (DA) EPSO/AD/375/20
Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR) EPSO/AD/378/20