Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε ποια περίπτωση μπορώ να υποβάλω αίτηση επανεξέτασης;

Question categories:

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης για οποιαδήποτε απόφαση της εξεταστικής επιτροπής ή της EPSO που θίγει την πρόοδό σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, εάν θεωρείτε ότι έχει διαπραχθεί ουσιώδες σφάλμα ή παράβαση των κανόνων της διαδικασίας του διαγωνισμού.