Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έχω μεγάλη επαγγελματική πείρα αλλά ο μόνος τρόπος να γίνω μόνιμος υπάλληλος της ΕΕ είναι να διαγωνιστώ με δεκάδες χιλιάδες άλλους υποψηφίους.

Είναι γεγονός ότι οι διαγωνισμοί για μόνιμους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων μπορεί να προσελκύσουν δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους κάθε χρόνο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (το επίσημο έγγραφο που περιγράφει τους κανόνες, τις αρχές και τους όρους εργασίας για τους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών οργάνων), το μόνο που απαιτείται για την υποβολή υποψηφιότητας είναι ένα πτυχίο. Για υποψηφίους που διαθέτουν επαγγελματική πείρα, η EPSO διοργανώνει πολλούς ειδικούς διαγωνισμούς με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τα οποία λαμβάνουν υπόψη την επαγγελματική πείρα.

Αυτές οι εξειδικευμένες διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων ειδικών καθηκόντων (νομικών, οικονομολόγων, ερευνητών, κ.λπ.) προβλέπουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική πείρα, τις σπουδές κ.λπ, ώστε να μπορούν να υποβάλουν σε αυτές υποψηφιότητα μόνον επιλέξιμοι υποψήφιοι.

Στο μέτρο του δυνατού, και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποψηφίων (που συχνά ανέρχεται σε εκατοντάδες) και τα απαιτούμενα προφίλ, οι διαγωνισμοί ειδικών καθηκόντων δεν περιλαμβάνουν δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή. Από το 2010, λιγότεροι από το ένα τρίτο των διαγωνισμών ειδικών καθηκόντων ξεκίνησαν με δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή. Συνεπώς, η έμφαση δίνεται από την αρχή του διαγωνισμού στους τίτλους σπουδών και στην επαγγελματική πείρα.