Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γιατί δεν μπορώ να τηλεφορτώσω τα δικαιολογητικά μου;

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε δικαιολογητικά έγγραφα που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες:

  1. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο,
  2. εκπαίδευση και κατάρτιση,
  3. επαγγελματική εμπειρία,
  4. άλλα έγγραφα.

Μπορείτε να τηλεφορτώσετε έως 20 αρχεία των κατηγοριών 1, 2 και 4 και έως 50 αρχεία της κατηγορίας 3.

Τα αρχεία σας πρέπει να έχουν μέγεθος 2 MB το πολύ ανά αρχείο και να είναι σε μορφότυπο PDF, TIFF ή JPG. Δεν υποστηρίζονται άλλοι μορφότυποι αρχείων.

Εξετάστε το ενδεχόμενο μετονομασίας του εγγράφου σας σε περίπτωση μηνύματος σφάλματος: να χρησιμοποιείτε μόνο μία τελεία (.) πριν από την επέκταση του αρχείου (pdf, tiff, jpg) και να αποφεύγετε ειδικούς χαρακτήρες (_-/ κ.λπ.) ή κενά διαστήματα στο όνομα του αρχείου.