Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Domain(s)
Επικοινωνία
Στοιχεία αναφοράς
CAJU 05-2022 Communication Officer
Deadline
19/08/2022- 23:59
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Βαθμός: 
FG IV

Είδος σύμβασης