Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρηματοοικονομικά

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/339/17 - 1
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
16/11/2017
Προθεσμία
12/19/2017 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλώ)
Βαθμός: 
AD 7

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία)