Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είδους ειδικά μέτρα μπορώ να αιτηθώ;

Με βάση την αναπηρία σας ή το πρόβλημα υγείας σας και τις δυσκολίες που μπορεί να σας προκαλέσει κατά τις δοκιμασίες, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε την EPSO για το είδος των μέτρων που θα κρίνατε σκόπιμα.

Για κάθε περίπτωση χωριστά και με βάση τα δικαιολογητικά σας έγγραφα και την εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει η EPSO στον τομέα των εύλογων προσαρμογών που παρέχει κατά τις δοκιμασίες επιλογής σε υποψήφιους/-ες με ειδικές ανάγκες, θα σας παρασχεθούν οι κατάλληλες προσαρμογές για κάθε είδους δοκιμασία. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές που τελικά θα σας παραχωρήσουμε ίσως διαφέρουν από αυτές που ζητήσατε εσείς.

Ορισμένα παραδείγματα μέτρων:

  • Εξασφάλιση προσβασιμότητας
  • Πρόβλεψη επιπλέον χρόνου για τις δοκιμασίες
  • Μεγεθυμένα κείμενα ή μεγεθυντικό λογισμικό
  • Εκτυπώσεις σε Μπράιγ ή πληκτρολόγιο Μπράιγ
  • Προσαρμογή φωτισμού
  • Θρανία ρυθμιζόμενου ύψους
  • Εξατομικευμένη βοήθεια και άλλα πολλά...

Περισσότερες πληροφορίες στην επισκόπηση της EPSO όσον αφορά τις προσαρμογές που μπορούν να γίνουν κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Σημειωτέον ότι η βοηθητική τεχνολογία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Η EPSO εργάζεται για να βελτιώσει τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της και θα συνεχίσει να αναλύει τις ανάγκες σας προκειμένου να σας προσφέρει τις αναγκαίες πρoσαρμογές που θα σας βοηθήσουν να πάρετε μέρος στις δοκιμασίες υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την παροχή εύλογων προσαρμογών θα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος διεξαγωγής των εκάστοτε δοκιμασιών, είτε στα εξεταστικά κέντρα είτε εξ αποστάσεως.