Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι η «προκήρυξη του διαγωνισμού»;

Τι είναι η «προκήρυξη του διαγωνισμού»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω της διοργάνωσης γενικών διαγωνισμών. Οι εν λόγω γενικοί διαγωνισμοί περιλαμβάνουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση (και ορισμένες φορές την επαγγελματική εμπειρία), καθώς και δοκιμασίες και ασκήσεις αξιολόγησης, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού υποψηφίων, αυτή είναι η πλέον δίκαιη και διαφανής διαδικασία επιλογής. Επομένως, αυθόρμητες αιτήσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι