Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι η «προκήρυξη του διαγωνισμού»;

Τι είναι η «προκήρυξη του διαγωνισμού»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Κάθε διαγωνισμός για μόνιμους υπαλλήλους ανακοινώνεται με προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι