Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen > Andere contracten

Andere contracten

Hoe word ik parlementair assistent bij het Europees Parlement?

Op de website van het Europees Parlement vindt u informatie over de medewerkers van de leden van het Europees Parlement. Op de websites van de fracties staat informatie over hun eigen procedures voor werving en selectie.

meer

Kan ik ook als freelancetolk/-vertaler werken?

Zijn er mogelijkheden voor freelancevertalers en -tolken? Oproepen voor freelancevertalers voor de Europese Commissie, leest u in de aankondigingen van aanbestedingen. voor het Hof van Justitie, leest u in de aankondigingen van opdrachten.   Mocht u als freelancetolk voor de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad willen werken, dan verwijzen we u naar de webpagina Interpreting for Europe. 

meer

Kan ik stage lopen bij de Europese Dienst voor extern optreden?

De EEAS biedt getalenteerde, veelbelovende universitair afgestudeerden de mogelijkheid om maximaal 18 maanden stage te lopen bij een van de EU-delegaties om ervaring op te doen met het werk van een delegatie en inzicht krijgen in de rol die de delegatie bij de uitvoering van het extern beleid van de EU speelt. Meer informatie vindt u op de pagina Junior Professionals in Delegation programme.

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee