Overslaan en naar de inhoud gaan

Afgesloten selectieprocedures

Op deze pagina vindt u informatie over afgesloten selectieprocedures die vanaf april 2016 zijn gepubliceerd. 

Voor oudere procedures verwijzen we naar de pagina over selectieprocedures die vóór april 2016 werden gepubliceerd

Functienaam Referentie
Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 1
Администратори — Високи технологии: квантови технологии COM/TA/AD/01/20 - 2
Администратори — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AD/01/20 - 3
Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AD/01/20 - 4
Администратори — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AD/01/20 - 5
Администратори — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AD/01/20 - 6
Писмени преводачи с немски език COM/TA/AD/02/21
Писмени преводачи с ирландски език COM/TA/AD/03/20
Писмени преводачи с фински език COM/TA/AD/03/21
Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 1
Асистенти — Анализ на данни и наука за данните COM/TA/AST/02/20 - 3
Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления COM/TA/AST/02/20 - 4
Асистенти — Сигурност в областта на ИКТ COM/TA/AST/02/20 - 5
Асистенти — ИТ инфраструктура и облак COM/TA/AST/02/20 - 6
Администратори в областта на одита EPSO/AD/322/16 - AD5
Писмени преводачи с ирландски език EPSO/AD/361/18
Администратори в областта на архивистиката/документалистиката EPSO/AD/362/18
Администратори в областта на митниците EPSO/AD/363/18 - 1
Администратори в областта на данъчното облагане EPSO/AD/363/18 - 2
Служители по сигурността — Операции за сигурност EPSO/AD/364/19 - 1
Служители по сигурността — Техническа сигурност EPSO/AD/364/19 - 2
Служители по сигурността — Информационна сигурност и сигурност на документите EPSO/AD/364/19 - 3
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – кипърско право EPSO/AD/365/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – гръцко право EPSO/AD/366/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право EPSO/AD/367/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – италианско право EPSO/AD/368/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – латвийско право EPSO/AD/369/19 - AD7
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD5
Специалисти по юридически проучвания – Юристи – полско право EPSO/AD/370/19 - AD7
Администратори в областта на научните изследвания – Качествена и количествена оценка на въздействието на политиките EPSO/AD/371/19 - 1
Администратори в областта на научните изследвания – Приложения на науката за данните EPSO/AD/371/19 - 2
Администратори в областта на научните изследвания – Моделиране за целите на политиките EPSO/AD/371/19 - 3
Администратори в областта на научните изследвания – Разработване на космически технологии, телекомуникационни технологии и технологии за дистанционно наблюдение EPSO/AD/371/19 - 4
Администратори в областта на научните изследвания – Управление и комуникиране на научни знания EPSO/AD/371/19 - 5
Администратори в областта на научните изследвания – Ядрени изследвания и извеждане от експлоатация EPSO/AD/371/19 - 6
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 5
Администратори в областта на одита EPSO/AD/372/19 - AD 7
Администратори EPSO/AD/373/19
Администратори по конкурентно право EPSO/AD/374/19 - 1
Администратори по финансово право EPSO/AD/374/19 - 2
Администратори по право в областта на Икономическия и паричен съюз EPSO/AD/374/19 - 3
Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС EPSO/AD/374/19 - 4
Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране EPSO/AD/374/19 - 5
Юрист-лингвисти с датски език (DA) EPSO/AD/375/20
Юрист-лингвисти с хърватски език (HR) EPSO/AD/378/20