Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
30/08/2018
Προθεσμία: 
02/10/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων30/08/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 02/10/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή16/10/2018 - 26/10/2018
Computer based multiple choice tests - testing period08/11/2018 - 19/11/2018
Computer based multiple choice tests - resultsmid 12/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Ενδιάμεση δοκιμασίαmid 6/2019 - end 7/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Assessment Centrebeginning 10/2019 - end 11/2019(ενδεικτική ημερομηνία)