Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
13/09/2018
Προθεσμία: 
16/10/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων13/09/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 16/10/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή31/10/2018 - 09/11/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων12/11/2018 - 04/12/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή - αποτελέσματαμέσα 1/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας5/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Assessment Centre11/06/2019 - 03/07/2019
Μελέτη περιπτώσεων26/06/2019
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)23/10/2019