Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
12/07/2018
Initial deadline: 
04/09/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
20/09/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων12/07/2018
Initial deadline04/09/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 20/09/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Translation tests – booking period06/11/2018 - 12/11/2018
Translation tests21/11/2018 - 23/11/2018
Assessment Centreαρχές 4/2019 - μέσα 4/2019(ενδεικτική ημερομηνία)