Βοηθοί ασφάλειας - Τεχνική ασφάλεια

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
1/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων1/2019(ενδεικτική ημερομηνία)