Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU

Pokud studujete a chtěli byste na své univerzitě propagovat práci v institucích EU, přihlaste se na post studentského ambasadora profesní dráhy v EU.

Co to obnáší?

 • Budete mít podrobné informace o pracovních příležitostech v institucích EU a ty budete propagovat mezi spolužáky.
 • Vybudujete si vynikající síť kontaktů v celé Evropě.
 • Získáte pracovní zkušenosti již během studia, čímž se zvýší atraktivita vašeho životopisu.
 • Zdokonalíte si dovednosti v oblasti veřejného projevu, marketingu a lidských zdrojů.
 • Absolvujete kompletní zaškolení na roli ambasadora a další průběžná školení.
 • Dostanete příležitost spolupracovat s vysoce postavenými úředníky EU.
 • Obdržíte doporučující dopis pro případné budoucí zaměstnavatele.

Hledáme vysoce motivované, komunikativní, nadšené mladé lidi, kteří budou na svých univerzitách propagovat profesní dráhu v institucích EU.

Jsme jedním z nejuznávanějších zaměstnavatelů těch nejlepších absolventů vysokých škol – a svou značku
EU Careers chceme propagovat na nejlepších evropských univerzitách.

Náplní práce ambasadorů je hledat novátorské způsoby propagace vynikajících pracovních příležitostí, jež instituce EU nabízejí. Využívají při tom:

 • veletrhy práce a prezentace pracovních příležitostí pro kolegy
 • vytváření univerzitních sítí a poskytování informací
 • intenzivní aktivitu na internetu a na sociálních médiích
 • zodpovídání dotazů týkajících se práce v institucích EU
Co ambasador dělá?
 • Funguje jako styčný bod pro studenty, kteří mají zájem pracovat pro EU.
 • Analyzuje cílové skupiny a kontaktuje univerzitní sdělovací prostředky.
 • Sestavuje adresáře a odpovídajícími distribučními kanály rozesílá informace o možnostech zaměstnání v institucích EU.
 • Pořádá prezentace, účastní se univerzitních akcí na téma pracovních příležitostí a zajišťuje pro ně zajímavé přednášející.
 • Plní měsíční úkoly a pravidelně podává zprávy o své činnosti.
 • Spravuje a pravidelně sleduje příslušné facebookové stránky a další online aktivity.
Koho hledáme?

Hledáme motivované ambasadory, kteří chtějí propagovat výhody práce v institucích EU a mají tyto kompetence:

 • vynikající komunikační schopnosti
 • dovednosti v oblasti vytváření sítí
 • ochotu sdílet informace a učit se nové věci
 • schopnost přizpůsobit se
 • dobré organizační schopnosti
 • schopnost přinášet výsledky a dosahovat vysoké kvality
 • inovativní a kreativní přístup
 • odolnost
Minimální požadavky
 • vyčlenit si pro činnost ambasadora alespoň dvě hodiny týdně
 • uspořádat nebo se zúčastnit minimálně jedné akce či prezentace o práci v institucích EU
 • pravidelně komunikovat se svým koordinátorem pro profesní dráhu v institucích EU
 • účastnit se všech nabízených školení (online)
 • vést si evidenci aktivit a pravidelně podávat zprávy

Rozhodnutí, kolik času budete propagaci věnovat nad rámec těchto minimálních požadavků, jak ji koncipujete a jak ji sladíte se svými akademickými povinnostmi, je na vás. Hledáme ambasadory, kteří jsou kreativní a přijdou s novými způsoby, jak práci v institucích EU propagovat.

Jak podat přihlášku

Pokud jste…

 • schopni zúčastnit se povinného školení v
  říjnu 2018
 • v období od září 2018 do září 2019 (po dobu působení v roli ambasadora) zapsaní ke studiu na univerzitě a univerzitu v této době navštěvujete
 • občanem EU
 • schopni se plynně dohovořit anglicky a jedním z úředních jazyků země, kde studujete

můžete v době od
1. března do 23. března 2018 podat svou přihlášku online prostřednictvím tohoto
formuláře.

Projdete-li úspěšně prvním kolem, pozveme vás k online pohovoru, který se bude konat v
dubnu 2018. Podrobnější informace o druhém kole vám zašleme e-mailem.

Seznam univerzit zapojených do programu byl sestaven ve spolupráci s jednotlivými zeměmi. Na jiných univerzitách ambasadory v současnosti podpořit nemůžeme a seznam univerzit obecně neměníme.

Není-li vaše univerzita na seznamu, zkuste se na aktualizovaný seznam podívat příští rok.

Kontakt

Chcete-li se o tomto programu dozvědět více, napište nám na adresu
EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu