Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU

Pokud studujete a chtěli byste na vaši univerzitě propagovat práci v institucích EU, přihlaste se na post dobrovolného studentského ambasadora profesní dráhy v EU.

Co to obnáší?

 • Budete mít podrobné informace o pracovních příležitostech v institucích EU a ty budete propagovat mezi spolužáky.
 • Vybudujete si vynikající síť kontaktů v celé Evropě.
 • Získáte pracovní zkušenosti již během studia, čímž se zvýší atraktivita vašeho životopisu.
 • Zdokonalíte si dovednosti v oblasti veřejného projevu, marketingu a lidských zdrojů.
 • Absolvujete kompletní zaškolení na roli ambasadora a další průběžná školení.
 • Dostanete příležitost spolupracovat s vysoce postavenými úředníky EU.
 • Obdržíte doporučující dopis pro případné budoucí zaměstnavatele.

Hledáme vysoce motivované, komunikativní, nadšené mladé lidi, kteří budou na svých univerzitách propagovat profesní dráhu v institucích EU.
Jsme jedním z nejuznávanějších zaměstnavatelů těch nejlepších absolventů vysokých škol – a svou značku EU Careers chceme propagovat na nejlepších evropských univerzitách.

Náplní práce ambasadorů je hledat novátorské způsoby propagace vynikajících pracovních příležitostí, jež instituce EU nabízejí. Využívají při tom:

 • veletrhy práce a prezentace pracovních příležitostí pro kolegy
 • vytváření univerzitních sítí a poskytování informací
 • intenzivní aktivitu na internetu a na sociálních médiích
 • zodpovídání dotazů týkajících se práce v institucích EU

 

Poslechněte si, co o této práci říkají sami studentští ambasadoři:

 

Co ambasador dělá?

 • Funguje jako styčný bod pro studenty, kteří mají zájem pracovat pro EU.
 • Analyzuje cílové skupiny a kontaktuje univerzitní sdělovací prostředky.
 • Sestavuje adresáře a odpovídajícími distribučními kanály rozesílá informace o možnostech zaměstnání v institucích EU.
 • Pořádá prezentace, účastní se univerzitních akcí na téma pracovních příležitostí a zajišťuje pro ně zajímavé přednášející.
 • Plní měsíční úkoly a pravidelně podává zprávy o své činnosti.
 • Spravuje a pravidelně sleduje příslušné facebookové stránky a další online aktivity.

 

Koho hledáme?

Hledáme motivované ambasadory, kteří chtějí propagovat výhody práce v institucích EU a mají tyto kompetence:

 • vynikající komunikační schopnosti
 • dovednosti v oblasti vytváření sítí
 • ochotu sdílet informace a učit se nové věci
 • schopnost přizpůsobit se
 • dobré organizační schopnosti
 • schopnost přinášet výsledky a dosahovat vysoké kvality
 • inovativní a kreativní přístup
 • odolnost

 

Minimální požadavky

 • vyčlenit si pro činnost ambasadora alespoň dvě hodiny týdně
 • uspořádat nebo se zúčastnit minimálně jedné akce či prezentace o práci v institucích EU
 • pravidelně komunikovat se svým koordinátorem pro profesní dráhu v institucích EU
 • účastnit se všech nabízených školení (online)
 • vést si evidenci aktivit a pravidelně podávat zprávy

Rozhodnutí, kolik času budete propagaci věnovat nad rámec těchto minimálních požadavků, jak ji koncipujete a jak ji sladíte se svými akademickými povinnostmi, je na vás. Hledáme ambasadory, kteří jsou kreativní a přijdou s novými způsoby, jak práci v institucích EU propagovat.

 

Jak se přihlásit

Výběr přihlášek na akademický rok 2022/23 bude zahájen v únoru nebo březnu 2022.

Pokud jste… 

 • občanem EU
 • schopni se plynně dohovořit anglicky a jedním z úředních jazyků země, kde studujete
 • ochotni zúčastnit se povinného jednodenního školení v říjnu 2022
 • v období od října 2022 do září 2023 (po dobu působení v roli ambasadora) zapsaní ke studiu na univerzitě a univerzitu v této době navštěvujete

Ve spolupráci s jednotlivými zeměmi byl sestaven seznam univerzit zapojených do programu. Na jiných univerzitách ambasadory v současnosti podpořit nemůžeme a seznam univerzit obecně neměníme. Není-li vaše univerzita na seznamu, zkuste se na aktualizovaný seznam podívat příští rok.

 

Kontakt

Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na adrese: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu