Stáže

Chcete si vyzkoušet, co obnáší práce pro instituce EU? Přihlaste se na odbornou stáž

Každý rok dostává okolo 1 900 mladých lidí příležitost zvýšit své profesionální dovednosti, rozvinout osobní kvality a rozšířit své znalosti o Unii prostřednictvím speciálních programů EU pro stážisty. Stáže pro mladé absolventy vysokých škol, které trvají obvykle 3 až 5 měsíců, organizuje většina orgánů EU.

Díky stáži získáte dobrou představu o tom, jak EU funguje. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, do jakého útvaru budete zařazeni. Může jít o právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politiku životního prostředí, komunikaci a mnoho dalších.

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé orgány, instituce a agentury EU samy. Níže najdete naši nabídku. Upozornění: Tyto stránky nemusejí podávat vyčerpávající přehled všech příležitostí.

 


Schumanovy stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko), Ostatní města v EU, Štrasburk (Francie)
Instituce/ Agentura: Evropský parlament
Druh smlouvy: Stáže

Účelem tzv. Schumanovy stáže je rozšířit vzdělání a odbornou přípravu občanů EU o evropský prvek a seznámit je s fungováním Evropského parlamentu.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol ve věku 18 let a více. Uchazeči musí důkladně ovládat dva úřední jazyky Evropské unie a nesměli pracovat déle než dva po sobě následující měsíce v orgánu nebo instituci EU.

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 300 eur.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října

Více informací: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Placené stáže v Radě Evropské unie

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Rada Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

V závislosti na potřebách jednotlivých oddělení budou každodenní pracovní úkoly stážisty v zásadě tytéž jako pracovní náplň administrátora na začátku profesní dráhy, např. příprava schůzí a vypracování zápisu z nich, účast na zasedáních Coreperu a přípravných orgánů Rady, shromažďování informací týkajících se konkrétního projektu, překlad dokumentů, sestavování dokumentace, psaní zpráv. Stážisté mají také možnost zúčastnit se studijního programu, který zahrnuje návštěvy a konference v ostatních institucích EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.

Kdo se může přihlásit: Státní příslušníci členských zemí EU, kteří ke dni, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek, dokončili alespoň první část vysokoškolského studia a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný rovnocenný doklad.

Doba trvání: 5 měsíců

Placená stáž: ano 1 220,78 EUR měsíčně, náhrada cestovních výdajů na cestu a slevová karta pro stravování v zařízení generálního sekretariátu Rady

Datum zahájení:

 • 1. února (žádosti se podávají v období srpen/září, tehdy je třeba také ověřit konečné datum)
 • 1. září (obdobné, žádost se podávají v období únor/březen).

Více informací: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Povinné neplacené stáže v Radě Evropské unie

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Rada Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

V závislosti na potřebách jednotlivých oddělení budou každodenní pracovní úkoly stážisty v zásadě tytéž jako pracovní náplň administrátora na začátku profesní dráhy, např. příprava schůzí a vypracování zápisu z nich, účast na zasedáních Coreperu a přípravných orgánů Rady, shromažďování informací týkajících se konkrétního projektu, překlad dokumentů, sestavování dokumentace, psaní zpráv. Stážisté mají také možnost zúčastnit se studijního programu, který zahrnuje návštěvy a konference v ostatních institucích EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.

Kdo může podat přihlášku: Tyto stáže jsou vyhrazeny pro studenty třetích, čtvrtých nebo pátých ročníků vysokých škol, kteří musejí v rámci svého studijního programu absolvovat stáž. Tito studenti musejí být státními příslušníky některého ze států EU.

Doba trvání: 2 až 5 měsíců 

Placená stáž: Ne. Zajištěna je nicméně úhrada cestovních výdajů, slevová karta pro stravování v zařízení generálního sekretariátu Rady a zdravotní/úrazové pojištění.

Datum zahájení stáže:

 • 1. února (žádosti se podávají v období září/říjen, tehdy je třeba také ověřit konečné datum)
 • 1. září (žádosti se podávají v období únor/březen, tehdy je třeba také ověřit konečné datum)

Více informací: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Rada Evropské unie – Pozitivní akční program pro stážisty se zdravotním postižením

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Rada Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

 

V závislosti na potřebách jednotlivých oddělení budou každodenní pracovní úkoly stážisty v zásadě tytéž jako pracovní náplň administrátora na začátku profesní dráhy, např. příprava schůzí a vypracování zápisu z nich, účast na zasedáních Coreperu a přípravných orgánů Rady, shromažďování informací týkajících se konkrétního projektu, překlad dokumentů, sestavování dokumentace, psaní zpráv. Stážisté mají také možnost zúčastnit se studijního programu, který zahrnuje návštěvy a konference v ostatních institucích EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.

Kdo může podat přihlášku: Tyto stáže jsou určeny pro absolventy VŠ a studenty třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku VŠ, kteří mají státní příslušnost některé země EU a mají uznané zdravotní postižení.

Doba trvání: 5 měsíců 

Placená stáž: Ano. 1 220,78 EUR měsíčně, náhrada cestovních výdajů na cestu a slevová karta pro stravování v zařízení generálního sekretariátu Rady Po předložení řádného odůvodnění mohou stážisté se zdravotním postižením obdržet dodatečnou částku až do výše poloviny grantu na stáž.

Datum zahájení stáže:

 • 1. února (lhůta pro podávání přihlášek proběhne v září/říjnu – konečný termín stáže si zkontrolujte při podání přihlášky).
 • 1. září (lhůta pro podávání přihlášek proběhne v únoru/březnu – konečný termín stáže si zkontrolujte při podání přihlášky).

Více informací: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie), Grange (Irsko), Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Evropská komise
Druh smlouvy: Stáže

Program stáží v Evropské komisi je otevřen absolventům vysokých škol z celého světa.

Díky stáži získáte dobrou představu o tom, jak EU funguje. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, kam budete zařazeni. Může to být právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politika životního prostředí, komunikace a mnoho dalších.

Stážisté dostávají podobné pracovní úkoly jako nově příchozí zaměstnanci: organizace pracovních skupin a schůzí, sběr informací a dokumentace, příprava zpráv a zodpovídání dotazů, účast na schůzích oddělení a dalších akcích a samozřejmě konkrétní úkoly vyplývající z úlohy daného oddělení. Právníci v Komisi se zabývají naprosto odlišnými věcmi než ekonomové na Účetním dvoře nebo úředníci v Evropském parlamentu.

Kdo může podat přihlášku: Vysokoškolští absolventi jakéhokoliv oboru, pokud už jim byl udělen titul (v případě, že ještě nedostali samotný diplom, lze místo něj předložit přepis). Stážisté nemusejí mít občanství EU (malý počet míst je vyhrazen i pro zájemce z jiných zemí). Požaduje se však většinou znalost dvou jazyků EU. Praxe a postgraduální vzdělání je výhodou, ne však podmínkou.

Doba trvání: 5 měsíců

Plat: Ano. Od 1. března 2018 činí plat stážistů 1 176,83 eur + proplacení cestovních výdajů.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října 

Více informací: https://ec.europa.eu/stages/


Tlumočnické stáže u Soudního dvora Evropské unie

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Soudní dvůr Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

Tlumočnické stáže jsou především určeny čerstvým absolventům studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je pro Ředitelství pro tlumočení zajímavá. Účelem stáží je umožnit mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v oblasti práva. Práce zahrnuje rovněž přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v tzv. němé kabině.

Kdo může podat přihlášku: Začínající tlumočníci s diplomem v oboru konferenčního tlumočnictví. Požaduje se pasivní znalost francouzštiny (schopnost číst francouzsky psané texty).

Doba trvání stáže: 10–12 týdnů

Více informací: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stáže

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Soudní dvůr Evropské unie
Druh smlouvy: Stáže

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každoročně omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců. Stáže probíhají především v ředitelství pro právní překlady, ředitelství pro výzkum a dokumentaci, ředitelství pro komunikaci, ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu nebo v ředitelství pro tlumočení.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol v oblasti práva nebo politologie (hlavní obor právo) se znalostí francouzštiny.

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 120 eur měsíčně 

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října 

Více informací: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Evropská centrální banka

Lokalita/y: Frankfurt (Germany)
Instituce/ Agentura: Evropská centrální banka
Druh smlouvy: Stáže

Stáž v Evropské centrální bance je jedinečnou příležitostí, jak v praxi uplatnit znalosti, které jste získali během studia, a jak lépe poznat, co obnáší práce pro Evropskou unii.  Jako stážista proniknete do fungování ECB a budete aktivně přispívat k plnění jejích úkolů. Zadanou práci budete vykonávat pod odborným dohledem a její náplň se bude měnit podle zaměření oddělení, v němž budete působit. Může se jednat o rešerše, zpracování návrhů zpráv, shromažďování statistických údajů, provádění operačních úkolů a účast na účelových studiích.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských států EU nebo přistupujících zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia (bakalářský titul)

Doba trvání: 3–6 měsíců (může být prodloužena až na celkových 12 měsíců)

Odměna: Ano. Přibližně 1 050 eur měsíčně

Začátek stáže: probíhají průběžně

Více informací: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Stáže

Přihlášku lze podat od: 01/05/2021 - 00:01
Termín pro podání přihlášky: 30/06/2021 - 23:59(Bruselského času)
Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Účetní dvůr
Druh smlouvy: Stáže

Evropský účetní dvůr organizuje ročně tři cykly stáží v oblastech souvisejících s jeho činností.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci EU, kteří jsou buď držiteli uznávaného vysokoškolského diplomu, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia, a to v jednom z oborů, kterými se Účetní dvůr zabývá (audit, rozpočet, účetnictví, správa, lidské zdroje, překlady, komunikace, mezinárodní vztahy a právo)

Doba trvání stáže: 3, 4 nebo 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 350 eur (v závislosti na rozpočtových prostředcích, které jsou na dané období k dispozici)

Datum zahájení stáže: každý rok 1. února, 1. května nebo 1. září

Více informací: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Evropská služba pro vnější činnost

Lokalita/y: Město mimo EU
Druh smlouvy: Stáže

Již řadu let jsou v delegacích EU po celém světě nabízeny stáže studentům a čerstvým absolventům vysokých škol. Jedná se o vzdělávací projekt, který nepočítá s nabídkou práce v delegaci.

Kdo může podat přihlášku: Stáží v delegacích EU se mohou v závislosti na typu stáže zúčastnit občané EU, občané kandidátských zemí, jež ukončily jednání o přistoupení k Unii, a také státní příslušníci hostitelské země. V případě placených stáží musejí mít uchazeči dokončené alespoň bakalářské studium. V případě povinných neplacených stáží musejí být uchazeči studenty třetího, čtvrtého nebo pátého ročníku vysoké školy. Uchazeči musejí být schopni komunikovat v pracovním jazyce delegace EU. Znalost úředního jazyka hostitelské země je výhodou.

Doba trvání stáže: maximálně 6 měsíců

Placená stáž: pro čerstvé absolventy vysokoškolského studia, kteří mají za sebou méně než jeden rok odborné praxe
Povinná neplacená stáž: pro studenty, kteří již v hostitelské zemi pobývají a studují

Více informací: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Odborná stáž

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Evropský hospodářský a sociální výbor nabízí dvakrát ročně stáže pro absolventy vysokých škol. Je to skvělá příležitost dozvědět se více o úloze a činnosti této instituce a získat profesní zkušenosti v multikulturním prostředí.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou občany některého z členských států Evropské unie

Doba trvání: 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 190 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 16. února nebo 16. září

Více informací: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Krátkodobé stáže v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Neplacené stáže na kratší dobu jsou občas k dispozici pro všechny bez věkového omezení.

Kdo může podat přihlášku: vysokoškolští studenti a čerství absolventi vysoké školy

Doba trvání stáže: 1 až 3 měsíce

Plat: žádný

Datum zahájení stáže: Tyto stáže probíhají průběžně.

Více informací: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Evropský výbor regionů
Druh smlouvy: Stáže

Díky stážím ve Výboru regionů získáte zkušenost z první ruky v tomto dynamickém politickém shromáždění. Seznámíte se s cíli a činností výboru a budete mít možnost podílet se na evropské integraci. Stážisté jsou přidělováni do jednotlivých oddělení, takže náplň jejich práce se může lišit. Některá oddělení jsou více politicky orientovaná, jiná jsou spíše administrativní povahy. Obecně platí, že náplň práce se podobá té, kterou provádějí nižší úředníci (platová třída AD 5).

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol z členských zemí EU nebo ze zemí, které mají status oficiální kandidátské země na přistoupení, s důkladnou znalostí jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalostí dalšího pracovního jazyka EU (francouzština nebo angličtina).

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 000 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 16. února nebo 16. září

Více informací: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Odborné stáže pro vládní úředníky ve Výboru regionů

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Evropský výbor regionů
Druh smlouvy: Stáže

Účelem odborných stáží je zprostředkovat znalosti a zkušenosti zainteresovaných stran pracovníkům Výboru a vnést je tak do politických procesů. Účastníci odborných stáží pak současně získají konkrétní znalosti o fungování Výboru a mohou je přenést na místní a regionální úroveň. Získají tak celkovou představu o cílech evropské spolupráce a integrace a budou mít příležitost pracovat v multikulturním a mnohojazyčném prostředí.

Kdo může podat přihlášku: Úředníci z místních, regionálních či celostátních orgánů členských států EU nebo ze země, která je oficiálně kandidátem na přistoupení. Uchazeči by měli být odborníci, jejichž pozice a funkce odpovídá úrovni administrátora EU.

Doba trvání stáže: 1 až 4 měsíce (s možností prodloužení na 6 měsíců)

Plat: Žádný. Odměny poskytuje vysílající instituce.

Datum zahájení stáže: Odborné stáže probíhají průběžně.

Více informací: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Krátkodobé studijní pobyty ve Výboru regionů

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: Evropský výbor regionů
Druh smlouvy: Stáže

V rámci studijního pobytu ve Výboru regionů můžete pracovat na konkrétním projektu a zároveň získat jedinečnou, bezprostřední zkušenost s fungováním tohoto orgánu. Stážisté dostanou příležitost pracovat v multikulturním, mnohojazyčném prostředí a získají praktické zkušenosti s každodenní prací jednotlivých oddělení Výboru.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci EU nebo kandidátské země, kteří získali alespoň bakalářský titul.

Doba trvání stáže: 1 až 4 měsíce (podle dostupnosti zdrojů může být prodloužena až na 6 měsíců)

Plat: žádný

Více informací: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Stáže

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: (EIB) Evropská investiční banka
Druh smlouvy: Stáže

Evropská investiční banka nabízí omezený počet stáží pro studenty a absolventy vysokých škol, kteří chtějí lépe poznat, jak EIB funguje, a získat praktické zkušenosti ve svém oboru. Existují 4 různé programy stáží: EIB, FEMIP, EPTATF a AKT.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU a kandidátských zemí (v současnosti: Turecko, Srbsko a Černá Hora), kteří mají za sebou méně než jeden rok odborné praxe.

Doba trvání stáže: 1–5 měsíců (6 měsíců v případě, že to vyžadují univerzity)

Placená stáž: ano.

Začátek stáže: 1. února/1. března, 1. září/1. října

Více informací: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Nástroj pro evropsko-středomořské investice a partnerství)

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: (EIB) Evropská investiční banka
Druh smlouvy: Stáže

Kdo se může přihlásit? Občané těchto zemí: Alžírsko, Egypt, Palestina*, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko a Tunisko

Doba trvání stáže: 6 měsíců (maximálně 1 rok)

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: 1. září / 1. října

*Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

Více informací: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (Svěřenský fond technické pomoci v rámci Východního partnerství)

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: (EIB) Evropská investiční banka
Druh smlouvy: Stáže

Kdo se může přihlásit? Občané těchto zemí: Ázerbájdžán (po podpisu rámcové dohody), Arménie, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina

Doba trvání stáže: 6 měsíců (maximálně 1 rok)

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: 1. září / 1. října

Více informací: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

Země AKT (Afrika, karibská oblast a Tichomoří)

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: (EIB) Evropská investiční banka
Druh smlouvy: Stáže

Kdo se může přihlásit? Občané těchto států: Angola – Antigua a Barbuda – Bahamy – Barbados – Belize – Benin – Botswana – Burkina Faso – Burundi – Cookovy ostrovy – Čad – Demokratická republika Kongo – Dominika – Dominikánská republika – Džibutsko – Eritrea – Etiopie – Fidži – Gabon – Gambie – Ghana – Grenada – Guinea – Guinea-Bissau – Guyana – Haiti – Jamajka – Kamerun – Kapverdy – Keňa – Kiribati – Komory – Konžská republika – Lesotho – Libérie – Madagaskar – Malawi – Mali – Marshallovy ostrovy – Mauricius – Mauritánie – Mikronésie – Mosambik – Namibie – Nauru – Niger – Nigérie – Niue – Palau – Papua-Nová Guinea – Pobřeží slonoviny – Rwanda – Samoa – Senegal – Seychely – Sierra Leone – Somálsko – Surinam – Středoafrická republika – Svatá Lucie – Svatý Kryštof a Nevis – Svatý Tomáš a Princův ostrov – Svatý Vincenc a Grenadiny – Svazijsko – Šalamounovy ostrovy – Tanzanie – Togo – Tonga – Trinidad a Tobago – Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Východní Timor – Zambie – Zimbabwe

Doba trvání stáže: 6 měsíců (maximálně 1 rok)

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: 1. září / 1. října

Více informací: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie), Štrasburk (Francie)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad evropského veřejného ochránce práv nabízí stáže vysokoškolským studentům nebo absolventům se zájmem o to, jak funguje veřejná správa Evropské unie a zejména pak jak se její činnost dotýká občanů.

Účelem stáží je nabídnout čerstvým absolventům praktické zkušenosti s prací úřadu evropského veřejného ochránce práv a umožnit jim rozšířit si znalosti a dovednosti získané během studia. Mezi úkoly stážisty patří např. pomoc při vyšetřování stížností, pomoc v oblasti médií a komunikace, práce na IT projektech nebo rešerše týkající se práce veřejného ochránce práv. Stážisté pracují pod dohledem úředníka či zaměstnance úřadu evropského veřejného ochránce práv, obvykle vedoucího oddělení.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členského státu EU nebo kandidátské země, kteří získali přinejmenším bakalářský titul v jednom z oborů uvedených v oznámení o stáži

Doba trvání stáže: maximálně 1 rok (v závislosti na výsledcích)

Plat: ano, přibližně 1 300 eur měsíčně v Bruselu a přibližně 1 600 eur za měsíc ve Štrasburku

Datum zahájení stáže: 1. ledna nebo 1. září

Více informací: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Evropský inspektor ochrany údajů

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad evropského inspektora ochrany údajů nabízí čerstvým vysokoškolským absolventům příležitost uvést do praxe znalosti, které získali během studií. Díky stážím získají praktické zkušenosti s každodenní činností úřadu a také s problematikou ochrany údajů obecně.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského studia a získali minimálně bakalářský titul.

Doba trvání stáže: 5 měsíců 

Plat: ano, přibližně 950 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října

Více informací: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Lokalita/y: Warsaw (Poland)
Druh smlouvy: Stáže

Agentura Frontex nabízí stáže pro vysoce motivované uchazeče z akademického a profesního prostředí – kteří tak získají možnost seznámit se s fungováním agentury a díky svým odborným znalostem se během svého působení podílet na její činnosti. Program stáží agentury Frontex umožňuje nabýt praktické pracovní zkušenosti z oblasti spolupráce při ochraně vnějších hranic Evropské unie, získat obecné znalosti o činnosti institucí Evropské unie a uvést své znalosti získané během studia nebo v zaměstnání do praxe.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských zemí EU nebo států přidružených k Schengenské úmluvě, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského studia (případně ekvivalentního studia, např. v oblasti prosazování práva) zakončený plnohodnotným titulem, který souvisí s činností agentury Frontex (univerzitní diplom nebo jeho ekvivalent v návaznosti na tříleté studium, např. bakalářský titul).

Doba trvání stáže: 3–12 měsíců

Placená stáž: ano přibližně 720 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Lokalita/y: Cologne (Germany)
Druh smlouvy: Stáže

Agentura nabízí příležitosti ve všech oblastech organizace jak pro čerstvé absolventy, tak pro studenty vysokých škol. V rámci svého působení v agentuře stážisté získají přehled o její činnosti a její úloze v rámci aktivit Evropské unie.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci jednoho z členských států EASA nebo země, jež má status pozorovatele ve správní radě agentury EASA, kteří mají vzdělání související s činností agentury

Doba trvání: 12 měsíců 

Placená stáž: ano

Datum zahájení: probíhá

Více informací: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Lokalita/y: Stockholm (Švédsko)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem programu je, aby stážisté získali představu o fungování pochopení střediska a jeho úloze v rámci aktivit Evropské unie a zároveň získali praktické znalosti a odborné zkušenosti.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci některého z členských států EU, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, kteří úspěšně dokončili studium a získali plnohodnotný vysokoškolský titul

Doba trvání: 3–9 měsíců 

Placená stáž: ano (přibližně 1 505 eur měsíčně)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


CEDEFOP - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Lokalita/y: Thessaloniki (Greece)
Druh smlouvy: Stáže

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) nabízí stáže pro absolventy vysokých škol a doktorandy, kteří tak získají možnost seznámit se s fungováním střediska a evropských institucí obecně. Kromě toho se budou moci blíže seznámit s cíli evropské integrace a politik EU.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států EU a kandidátských zemí, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského vzdělávání a získali plnohodnotný titul nebo titul odpovídající úrovně.

Doba trvání stáže: 9 měsíců

Placená stáž: ano 919,4 eur měsíčně pro stážisty ze zahraničí a stážisty s bydlištěm v jiné části Řecka, kteří se kvůli stáži do Soluně přistěhují, a dále 689,5 eur měsíčně pro stážisty s bydlištěm v Soluni.

Datum zahájení stáže: 1. října

Více informací: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Lokalita/y: Helsinki (Finsko)
Druh smlouvy: Stáže

Každý rok je k dispozici až 20 absolventských stáží ročně ve vědeckých oborech, jako je chemie, toxikologie, biologie, environmentální věda a technologie, a správních úkolech spojených s obory, jako je právo, komunikace, finance, lidské zdroje a informační a komunikační technologie.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky členského státu EU nebo země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Doba trvání: 3–6 měsíců 

Placená stáž: ano (přibližně 1 300 eur měsíčně)

Datum zahájení: březen nebo září

 

Více informací: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Stáže

Lokalita/y: Parma (Italy)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad EFSA nabízí placené stáže talentovaným vysoce kvalifikovaným mladým pracovníkům na počátku profesní dráhy v jejich oboru.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří ovládají angličtinu na úrovní B2 a jsou státními příslušníky některého ze členských států EU nebo třetí země

Doba trvání: 12 měsíců 

Placená stáž: ano, grant ve výši 1 150 EUR měsíčně

Datum zahájení: listopad/únor (může se lišit, přečtěte si výzvu).

Více informací: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


(EUROFOUND) Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Lokalita/y: Dublin (Irsko)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem stáže je zprostředkovat čerstvým absolventům vysoké školy jedinečnou zkušenost, kdy si mohou vyzkoušet práci v nadaci Eurofound v širším evropském a institucionálním kontextu, a rovněž jim umožnit získat praktické zkušenosti a poznatky o každodenním fungování této agentury EU.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států Evropské unie a kandidátských zemí, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského vzdělání a získali minimálně bakalářský titul. 

Doba trvání stáže: 6 měsíců (může být prodloužena nejvýše o dalších 6 měsíců)

Placená stáž: ano, přibližně 1 410 eur

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Stáže

Lokalita/y: Vilnius (Lithuania)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem stáží je především: poskytnout odbornou praxi v klíčových oblastech práce institutu, rozšířit a uplatnit znalosti nabyté v průběhu studia nebo pracovního života, poskytnout praktické odborné znalosti agentur a orgánů EU, umožnit stážistům získat praxi v kontextu agentury EU.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu EU nebo země ESVO nebo země, která je způsobilá k využívání nástroje předvstupní pomoci (NPP)

Doba trvání: až 6 měsíců

Placená stáž: ano (přibližně 750 eur měsíčně)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (<i>Fusion for Energy</i> – F4E)

Lokalita/y: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem našich stáží je rozšířit povědomí a znalosti o úloze společného podniku F4E v projektu ITER a v evropském kontextu a zároveň nabídnout možnost odborné přípravy absolventům vysokých škol v oblasti jaderného inženýrství, fyziky, správy a komunikace.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU nebo Švýcarska, kteří dokončili minimálně bakalářské studium a mají velmi dobrou znalost angličtiny.

Doba trvání stáže: 4 až 9 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 000 eur měsíčně a proplacení cestovních výdajů

Datum zahájení stáže: říjen

 

Více informací: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Stáže

Lokalita/y: Lisabon (Portugalsko)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem programu stáží je umožnit stážistům získat pracovní zkušenost v oblasti právních předpisů pro námořní bezpečnost, reakce na znečištění moře a spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti na moři. Stáže umožňují získání praktických zkušeností prostřednictvím účasti na práci agentury a využití znalostí, které získali během akademických studií nebo profesní dráhy v oblasti námořní bezpečnosti, komunikaci nebo správy, přímo v praxi.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU, Islandu, Norska a kandidátských zemí využívajících předvstupní strategie, kteří mají dobrou znalost angličtiny. Uchazeči musejí mít ukončený první cyklus vyššího vzdělání (vysokoškolského vzdělání) a mít plnohodnotný titul.

Doba trvání: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano (stanovuje se případ od případu)

Datum zahájení: 1. březen nebo 1. říjen

Více informací: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Lokalita/y: Amsterdam (The Netherlands)
Druh smlouvy: Stáže

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nabízí program stáží zaměřený na absolventy vysokých škol na počátku jejich kariéry. V rámci stáží účastníci programu poznají činnost agentury EMA a její úlohu v rámci EU a Evropské sítě pro regulaci léčivých přípravků a projdou neocenitelnou profesní přípravou.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU nebo EHP, kteří v nedávné době získali vysokoškolský nebo výzkumný diplom nebo se v rámci vysokoškolského studia účastní programu Erasmus+ nebo obdobného programu.

Doba trvání: 10 měsíců 

Placená stáž: Ano. 25 % platové třídy AD 5 (stupeň 1) a korekční koeficient pro Nizozemsko.

Datum zahájení stáže: říjen

Více informací: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Lokalita/y: Lisabon (Portugalsko)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem stáží v centru EMCDDA je předat školeným osobám praktické znalosti o fungování evropské agentury.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou občany členského státu EU, Norska nebo Turecka

Doba trvání: 3-8 měsíců 

Placená stáž: podle rozpočtu

Datum zahájení: probíhá

Více informací: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


(ENISA) European Agency for Cybersecurity

Lokalita/y: Atény (Řecko)
Druh smlouvy: Stáže

Prostřednictvím stáží má Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) možnost seznámit se s perspektivou mladých absolventů, kteří přicházejí s nejnovějšími akademickými poznatky ve svém oboru a přinášejí tak čerstvý pohled na každodenní práci agentury.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských zemí EU nebo Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří úspěšně ukončili první cyklus vysokoškolského vzdělání a obdrželi bakalářský titul nebo jeho ekvivalent

Doba trvání: 3–12 měsíců 

Placená stáž: Ano. Přibližně 1 000 eur měsíčně

Datum zahájení: Během celého roku

Více informací: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Evropská železniční agentura (ERA)

Lokalita/y: Valenciennes (Francie)
Druh smlouvy: Stáže

Agentura ERA hraje důležitou úlohu v rozvoji jednotného evropského železničního prostoru (SERA). Rádi bychom, abyste nám pomohli dosáhnout našich ambiciózních cílů. Budete se podílet na reálných projektech týkajících se vaší konkrétní situace a budete přitom spolupracovat s nejlepšími odborníky v přívětivém a podnětném pracovním prostředí.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia (minimálně 3letého), kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny a umějí ještě další jazyk (v případě státních příslušníků EU to musí to být jeden z úředních jazyků EU)

Doba trvání: 3-5 měsíců 

Placená stáž: ano (přibližně 1 200 eur měsíčně)

Datum zahájení: 1. březen nebo 1. říjen

Více informací: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Stáže

Lokalita/y: Turín (Itálie)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem stáže je zprostředkovat zájemcům pracovní zkušenost s řízením spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, získat informace o cílech a aktivitách agentury a umožnit jim převést nabyté vědomosti do praxe.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států EU a partnerských zemí ETF.

Doba trvání stáže: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA)

Lokalita/y: Vídeň (Rakousko)
Druh smlouvy: Stáže

Jedním z cílů stáží v Agentuře EU pro základní práva je umožnit stážistům, aby přispěli k plnění úkolu agentury, jímž je napomoci tomu, aby byla dodržována základních práv všech v EU.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol, kteří dokončili alespoň první cyklus postsekundárního studia (tj. vysokoškolského vzdělání) a mají plnohodnotný titul nebo rovnocenný titul v den uzávěrky pro podávání přihlášek. Stážisté jsou vybíráni ze státních příslušníků členských států Evropské unie a kandidátských zemí EU (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko) a potenciálních kandidátských zemí (Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Doba trvání: 9 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení: 1. října

Více informací: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Agentura Evropské unie pro prosazování práva (Europol)

Lokalita/y: The Hague (The Netherlands)
Druh smlouvy: Stáže

Europol poskytuje cenné příležitosti k získání praxe pro absolventy vysokých škol a odborníky. V průběhu stáží si jejich účastníci vyzkoušejí práci v Europolu a působení v rámci multikulturního týmu. Každý rok Europol nabízí řadu stáží, které poskytují jednotlivcům příležitost dozvědět se více o činnosti této agentury a získat dovednosti a znalosti přímou účastí na plnění jejích úkolů.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských států Evropské unie, kteří mají vzdělání na úrovni odpovídající dokončenému nebo probíhajícímu vysokoškolskému vzdělání nebo probíhající odborné přípravy relevantní pro úkoly Europolu a velmi dobrou znalost alespoň dvou jazyků Evropské unie (z nichž jeden musí být angličtina). 

Doba trvání: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano (přibližně 790 eur měsíčně)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO - Program Pan-European Seal

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Díky tomuto programu mají čerství absolventi vysokoškolského studia jedinečnou příležitost seznámit se s činností úřadu EUIPO a s fungováním EU obecně. Zároveň budou moci uplatnit v praxi své znalosti a dovednosti získané během studia, a to především v oblastech jejich specifických kompetencí. Získají hlubší znalosti cílů úřadu a jeho postupů týkající se ochranných známek Evropské unie, systému průmyslových vzorů Společenství a dále otázek porušení a prosazování práva v oblasti duševního vlastnictví.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 12 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Mladí odborníci

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Stáž je určena mladým odborníkům, kteří díky ní získají praktické zkušenosti s fungováním Evropské unie obecně, zejména pak úřadu EUIPO. Kromě toho budou mít příležitost uplatnit své znalosti a dovednosti získané během studia a dosavadní profesní praxe, a to především v oblastech jejich specifických kompetencí.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 12 měsíců a 2 týdny

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: od 1. září do 15. října

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Mladí odborníci na otázky duševního vlastnictví

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nabízí placené odborné stáže pro mladé pracovníky z vnitrostátních a mezinárodních úřadů průmyslového vlastnictví. Účastníci budou během stáže odborně vyškoleni v různých specifických oblastech správy duševního vlastnictví s důrazem na ochranné známky a vzory. Získají jedinečnou příležitost seznámit se s tím, jak funguje služba elektronické registrace úřadu EUIPO, sledovat metodiku řízení a vytváření strategií a získat hlubší odborné znalosti fungování databází úřadu. Účastníci stáže mohou v rámci úřadu působit i v jiných odborných oblastech, jako jsou lidské zdroje, komunikační oddělení nebo IT.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Neplacené stáže

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Stáže jsou určeny absolventům vysokých škol, kteří již získali během svého studia nebo jinde určité zkušenosti v oblasti činnosti úřadu.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 2-6 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


SatCen: Satelitní středisko Evropské unie

Lokalita/y: Torrejon de Ardoz (Spain)
Druh smlouvy: Stáže

Stáže v SatCen nabízejí účastníkům příležitost získat praktické zkušenosti s každodenní prací v centru a pomoci při realizaci specifických úkolů. Pracovníci SatCen budou moci na druhou stranu ocenit spolupráci s čerstvými absolventy, kteří mají nejnovější akademické znalosti.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských zemí EU nebo třetích zemí, jež podepsaly Přílohu týkající se spolupráce s třetími zeměmi v rámci činnosti SatCen.

Doba trvání: 2-6 měsíce (možnost prodloužení na dobu 1 roku)

Placená stáž: Ano. Přibližně 1 000 EUR měsíčně.

Datum zahájení stáže: Průběžně během roku

Více informací: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Společné výzkumné středisko

Lokalita/y: Geel (Belgium), Ispra (Itálie), Karlsruhe (Německo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Instituce/ Agentura: Joint Research Centre
Druh smlouvy: Stáže

Společné výzkumné středisko nabízí stážistům stimulující, multikulturní a multidisciplinární prostředí. Můžete si vybrat ze dvou typů stáží:

1. stáž k přípravě disertační práce

2. stáž po ukončení vysokoškolského (nebo ekvivalentního) vzdělání – je možné ji absolvovat v průběhu 5 let od obdržení posledního univerzitního titulu

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU, kandidátských zemí, které využívají tzv. předvstupní strategii, a dalších zemí, jež finančně přispívají do rámcového programu.

Doba trvání stáže: 3 až 5 měsíců 

Plat: ano, v závislosti na místu náboru stážistů

Datum zahájení stáže: Stáže probíhají průběžně.

Více informací: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


(EUROJUST) Evropská jednotka pro soudní spolupráci

Lokalita/y: The Hague (The Netherlands)
Druh smlouvy: Stáže

Eurojust nabízí v průběhu celého roku řadu stáží, díky nimž se mohou jednotlivci dozvědět více o činnosti naší organizace a uplatnit své dovednosti a znalosti v praxi. 

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států Evropské unie a kandidátských zemí, kteří dokončili vysokoškolské vzdělání či odbornou přípravu zaměřenou na náplň stáže v Eurojustu nebo v současné době studují či se učí, nebo mají odpovídající odborné zkušenosti, které by byly pro stáž přínosem.

Doba trvání stáže: 3-6 měsíců

Placená stáž: ne

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CDT)

Lokalita/y: Lucemburk (Lucembursko)
Druh smlouvy: Stáže

Překladatelské středisko nabízí stáže především pro vysokoškolské studenty z členských států Evropské unie a státní příslušníky kandidátských zemí, kteří mají zájem získat přehled o činnosti střediska, osobní zkušenost s multikulturním a mnohojazyčným prostředím a příležitost k navázání kontaktů.

Kdo může podat přihlášku: uchazeči, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia nebo rovnocenného vzdělání v oboru činnosti střediska a mají již v tomto oboru určitou praxi. Uchazeči musí důkladně ovládat jeden z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost dalšího jazyka EU. 

Doba trvání: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano (25 % základního měsíčního platu dočasného zaměstnance, zařazeného do platové třídy AD 5, stupeň 1)

Datum zahájení: probíhá

Více informací: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Stáže (administrativní profily)

Lokalita/y: Paris (France)
Druh smlouvy: Stáže

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu o stáž. Stáže nabízejí čerstvým absolventům jedinečnou a bezprostřední zkušenost s fungováním tohoto orgánu, porozumění účelu finanční regulace a dohledu všeobecně a konkrétně funkci EBA.

Kdo může podat přihlášku: čerství absolventi

Doba trvání stáže: 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců (celkem maximálně 12 měsíců)

Placená stáž: v souladu s rozhodnutím orgánu EBA o stáži (k dispozici na internetových stránkách EBA)

Datum zahájení stáže: různé

Více informací: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stáže (technické profily)

Lokalita/y: Paris (France)
Druh smlouvy: Stáže

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu o stáž pro různé technické profily, a to v těchto odděleních:

 1. odbor ekonomické analýzy a statistiky (EAS)
 2. odbor obezřetnostní regulace a dohledu (PRSP) a oddělení pro koordinaci politik (PAC)
 3. odbor pro bankovní trhy, inovace a spotřebitele (BMIC)
 4. právní oddělení.

Stáže nabízejí čerstvým absolventům jedinečnou a bezprostřední zkušenost s každodenním fungováním tohoto orgánu a porozumění účelu a cílům finanční regulace.

Kdo může podat přihlášku: čerství absolventi

Doba trvání stáže: 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců (celkem maximálně 12 měsíců)

Placená stáž: v souladu s rozhodnutím orgánu EBA o stáži (k dispozici na internetových stránkách EBA)

Datum zahájení stáže: různé

Více informací: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Stáže

Lokalita/y: Praha (Česká republika)
Druh smlouvy: Stáže

GSA nabízí placené stáže v různých odděleních.

Kdo může podat přihlášku: 

 • absolventi vysokých škol, kteří jsou občany některého z členských států Evropské unie 
 • Uchazeči by měli mít důkladnou znalost dvou úředních jazyků Evropské unie.
 • Uchazeči dosud stáž v GSA neabsolvovali.

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Možnost prodloužení: ano

Placená stáž: ano, 1 000 eur měsíčně

Více informací: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie)
Instituce/ Agentura: (EDA) Evropská obranná agentura
Druh smlouvy: Stáže

Evropská obranná agentura (EDA) každoročně pořádá 12měsíční program stáží zaměřený na čerstvé absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o pracovní zkušenost v organizaci, jež je centrem evropské spolupráce v oblasti obrany.

Stáží v EDA získáte:

 • jedinečný vhled do politik a procesů rozvoje evropských obranných kapacit
 • příležitost uplatnit znalosti získané během studia
 • zkušenost v multikulturním a dynamickém odborném prostředí

Kdo se může hlásit: Čerství absolventi vysokých škol, kteří předtím neabsolvovali žádnou placenou ani neplacenou stáž/zaměstnání v jiném orgánu či instituci EU déle než 6 týdnů. Uchazeči musejí ve lhůtě pro podání přihlášek splňovat kritéria způsobilosti uvedená v oznámení o volném pracovním místě.

Doba trvání: 1 rok

Je stáž placená? Ano: 1 229,32 EUR měsíčně (2021)

Datum zahájení stáže: Jednou ročně: 1. nebo 16. září

Více informací: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Stáže (různé profily)

Přihlášku lze podat od: 29/03/2021 - 12:00
Termín pro podání přihlášky: Nebyla stanovena žádná lhůta
Lokalita/y: Paris (France)
Druh smlouvy: Stáže

Orgán ESMA zveřejnil obecné výzvy k vyjádření zájmu o stáž bez konkrétní lhůty pro podání přihlášek na tyto profily:

 • průřezový
 • právní
 • finanční trhy

Stáže nabízejí absolventům/studentům vysokých škol jedinečnou a bezprostřední zkušenost s fungováním orgánu ESMA. V rámci stáže probíhá 6–12 měsíců aplikované odborné přípravy v oblasti analýzy trhu, statistiky nebo správy údajů. Stážisté rovněž získají přehled o koncepčních a empirických otázkách fungování a integrace finančních trhů, jakož i regulace, dohledu a vymáhání práva v Evropské unii. Další informace naleznete v oznámeních o volných pracovních místech, která jsou k dispozici na portálu orgánu ESMA pro nábor zaměstnanců.

Kdo se může hlásit: absolventi a studenti vysokých škol

Doba trvání: 6 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců (celkem maximálně 12 měsíců)

Placená stáž: ano: 1185,07 eur (stáž pro vysokoškolské studenty) / 1777,60 eur (stáž pro absolventy)

Datum zahájení stáže: různé

Více informací: https://esmacareers.adequasys.com


Stáže

Lokalita/y: Bilbao (Spain), Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem stáží v Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je, aby stážisté pochopili cíle agentury, seznámili se s její činností, získali praktické zkušenosti a poznatky o každodenním chodu agentury, měli možnost pracovat v rozmanitém, multikulturním a vícejazyčném prostředí a přispěli tak k rozvoji vzájemného porozumění, důvěry a tolerance.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska a Norska (strany dohody o EHP). Uchazeči by měli mít důkladnou znalost dvou úředních jazyků Evropské unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců (možnost prodloužení o dalších 6 měsíců)

Placená stáž: ano, přibližně 1 190 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: vždy 1. září

Více informací: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Stáže

Lokalita/y: Frankfurt (Germany)
Druh smlouvy: Stáže

 

Kdo může podat přihlášku: Stážisté jsou vybíráni z řad uchazečů z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a kandidátských zemí. Uchazeči musí být zapsáni ve vysokoškolském studijním programu nebo musí mít vysokoškolský diplom. Účast v programu stáží není podmíněna žádnou minimální úrovní dosaženého vysokoškolského vzdělání.

Doba trvání: 1 až 6 měsíců

Placená stáž: Ano Přibližně 1 300 EUR měsíčně

Datum zahájení stáže: různé

Více informací: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Stáže

Přihlášku lze podat od: 29/04/2019 - 00:00
Termín pro podání přihlášky: Nebyla stanovena žádná lhůta
Lokalita/y: Lublaň (Slovinsko)
Druh smlouvy: Stáže

 

Program stáží se zaměřuje především na mladé absolventy vysokých škol. Nicméně to neznamená, že by se o ně nemohli ucházet i ti, kteří v rámci celoživotního vzdělávání získali vysokoškolský diplom teprve nedávno a jsou na začátku své nové profesní dráhy. 

Kdo může podat přihlášku: 

 • Státní příslušníci členského státu Evropské unie, kteří dosáhli věku 18 let.
 • Žadatel musí mít dokončené minimálně tříleté vysokoškolské vzdělání doložené diplomem (uděleným v některém z členských států EU nebo na nějž se vztahují osvědčení o rovnocennosti vydané orgány členských států).
 • Podmínkou je, že žadatel nebyl či není na jakékoli stáži u některého z orgánů či institucí Evropské unie, nebo nebyl či není zaměstnán v některém z orgánů či institucí Unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Placená stáž: ano, 600 EUR (měsíční stipendium) a 350 EUR (příspěvek na ubytování)

Datum zahájení stáže: 1. září nebo 1. března

Více informací: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...