Stáže

Stáže nabízejí jedinečnou příležitost, jak získat představu o kariéře v orgánech a institucích EU.

Každý rok má více než 2 000 stážistů příležitost zvýšit své profesionální dovednosti, rozšířit svou síť kontaktů a uvést akademickou teorii do praxe prostřednictvím speciálních programů EU pro stážisty. Stáže, které obvykle trvají několik měsíců, organizuje většina orgánů, institucí a agentur EU.

Díky stáži získáte dobrou představu o tom, jak EU funguje. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů, jako je právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politika v oblasti životního prostředí, komunikace a mnoho dalších.

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé orgány, instituce a agentury EU samy.

V rozevírací nabídce níže můžete vyhledávat dostupné stáže tak, že si vyberete příslušný orgán, instituci či agenturu EU.

Upozornění: Tyto stránky nepodávají vyčerpávající přehled všech stáží.

 

Stáže

Přihlášku lze podat od: 29/04/2019 - 00:00
Termín pro podání přihlášky: Nebyla stanovena žádná lhůta
Lokalita/y: Lublaň (Slovinsko)

 

Program stáží se zaměřuje především na mladé absolventy vysokých škol. Nicméně to neznamená, že by se o ně nemohli ucházet i ti, kteří v rámci celoživotního vzdělávání získali vysokoškolský diplom teprve nedávno a jsou na začátku své nové profesní dráhy. 

Kdo může podat přihlášku: 

  • Státní příslušníci členského státu Evropské unie, kteří dosáhli věku 18 let.
  • Žadatel musí mít dokončené minimálně tříleté vysokoškolské vzdělání doložené diplomem (uděleným v některém z členských států EU nebo na nějž se vztahují osvědčení o rovnocennosti vydané orgány členských států).
  • Podmínkou je, že žadatel nebyl či není na jakékoli stáži u některého z orgánů či institucí Evropské unie, nebo nebyl či není zaměstnán v některém z orgánů či institucí Unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Placená stáž: ano, 600 EUR (měsíční stipendium) a 350 EUR (příspěvek na ubytování)

Datum zahájení stáže: 1. září nebo 1. března