Πρακτική άσκηση

Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση σταδιοδρομίας στην ΕΕ, γιατί δεν κάνετε αίτηση για πρακτική άσκηση;

Κάθε χρόνο δίνεται σε περίπου 1.200 νέους η ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Τα περισσότερα όργανα της ΕΕ διοργανώνουν περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας 3 έως 5 μηνών για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου.

Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Το περιεχόμενο της εργασίας σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

Για τη διαδικασία επιλογής των ασκουμένων αρμόδια είναι τα ίδια τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ. Δείτε τις διαθέσιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης παρακάτω.

 


Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/03/2018
Προθεσμία: 15/05/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman για πτυχιούχους πανεπιστημίου παρέχουν στους ασκούμενους τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουν πραγματοποιήσει άλλη πρακτική άσκηση ούτε να έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.200 ευρώ 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/03/2018
Προθεσμία: 15/05/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση προορίζονται αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παρέχουν στους ασκούμενους τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν πραγματοποιήσει άλλη πρακτική άσκηση ούτε να έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.

Διάρκεια: 3 μήνες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί παράταση 3 μηνών το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου 

 

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/03/2018
Προθεσμία: 15/05/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης σε υποψηφίους που διαθέτουν τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή που έχουν πραγματοποιήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές ισοδύναμου επιπέδου. Αυτές οι θέσεις προορίζονται ιδίως για υποψηφίους που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και πολύ καλά δύο άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν πραγματοποιήσει άλλη πρακτική άσκηση ούτε να έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.

Διάρκεια: 3 μήνες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί παράταση 3 μηνών το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 300 ευρώ 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00047/Traineeships


Τόπος/οι:: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Προσφέρονται έως και 20 θέσεις πρακτικής άσκησης για αποφοίτους κάθε χρόνο σε επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η περιβαλλοντική επιστήμη και οι τεχνολογίες, καθώς και στον τομέα της διοίκησης, με αντικείμενο π.χ. τη νομοθεσία, τις επικοινωνίες, τα οικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους και τις ΤΠΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου που είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

Διάρκεια: 3-6 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Μάρτιος και Σεπτέμβριος

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Τόπος/οι:: London (United Kingdom)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίου στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Το πρόγραμμα προσφέρει στους ασκούμενους μια γενική εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού δικτύου ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων και παρέχει πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ ή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου (τουλάχιστον Bachelor)

Διάρκεια: 6-18 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.550 £ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Απρίλιος και Οκτώβριος


Τόπος/οι:: Βαλενσιέν (Γαλλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (SERA), σας καλεί να βοηθήσετε στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του. Θα συμμετέχετε σε πραγματικά έργα που σχετίζονται με το προφίλ σας, μαζί με τους καλύτερους επαγγελματίες σε ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον που θα σας προσφέρει πολλά ερεθίσματα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (τουλάχιστον 3 έτη σπουδών), με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης γλώσσας (για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ)

Διάρκεια: 3-5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Grange (Ιρλανδία), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου, απ΄ όλο τον κόσμο.

Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Τα καθήκοντα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση ερωτημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν και πιο ειδικά καθήκοντα - π.χ., οι νομικοί της Επιτροπής έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου, εφόσον έχουν ήδη λάβει το πτυχίο τους (σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί το πτυχίο μπορεί να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό). Η ιθαγένεια χώρας της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά γενικά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι απαραίτητες.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.176,83 € την 1η Μαρτίου 2018 και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 


Τόπος/οι:: Parma (Italy)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η EFSA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση καθώς και μη αμειβόμενες επισκέψεις μελέτης σε ταλαντούχους, νέους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, σε έναν τομέα της επιλογής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ, καθώς και των χωρών στις οποίες εφαρμόζεται προενταξιακό πρόγραμμα της ΕΕ.

Διάρκεια: 5-12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/02/2018
Προθεσμία: 15/04/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται συνήθως στη διεύθυνση Νομικής Μετάφρασης, στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη διεύθυνση Επικοινωνίας, στη διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου επί διοικητικών υποθέσεων, στη γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη διεύθυνση Διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι νομικής ή πολιτικών επιστημών (με ειδίκευση στο δίκαιο) που γνωρίζουν γαλλικά.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.120 ευρώ τον μήνα 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 

Περισσότερες πληροφορίες: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/el/
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στη διερμηνεία απευθύνονται κυρίως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδρίων με γλωσσικούς συνδυασμούς που ενδιαφέρουν τη διεύθυνση Διερμηνείας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς να τελειοποιήσουν τις δεξιότητες διερμηνείας τους υπό την εποπτεία έμπειρων διερμηνέων, ιδίως στον τομέα της νομικής διερμηνείας, η οποία περιλαμβάνει μελέτη δικογραφιών, ορολογική έρευνα και εξάσκηση σε καμπίνα διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: νέοι πτυχιούχοι διερμηνείς συνεδρίων με πτυχίο στη διερμηνεία συνεδρίων και ικανότητα κατανόησης γαλλικών κειμένων

Διάρκεια: 10-12 εβδομάδες


Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/04/2018
Προθεσμία: 31/05/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι της ΕΕ που είτε έχουν λάβει πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου είτε έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εξαμήνων σε τομείς ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εσωτερικός έλεγχος, προϋπολογισμός, λογιστική, διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, μετάφραση, επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις, νομικά)

Διάρκεια: 3, 4 ή 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.100 ευρώ. (Ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού).

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου


Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση για σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί ενίοτε να πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές πανεπιστημίου και πρόσφατα αποφοιτήσαντες

Διάρκεια: 1 έως 3 μήνες

Αμειβόμενη: Όχι

Ημερομηνίες έναρξης: σε εξέλιξη

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 03/01/2018
Προθεσμία: 31/03/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου δύο φορές τον χρόνο. Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δίνουν στους ασκουμένους την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το ρόλο και τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένας αριθμός πτυχιούχων πανεπιστημίου από χώρες εκτός ΕΕ.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.170 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου


Τόπος/οι:: Non-EU cities
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ΕΕ ανέκαθεν προσέφερε ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές και νέους πτυχιούχους. Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία δεν προβλέπει την ύπαρξη συμβατικής ή άλλου είδους εργασιακής σχέσης με την αντιπροσωπεία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Ανάλογα με την εκάστοτε κατηγορία, οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ είναι ανοικτές για υπηκόους χωρών της ΕΕ, πολίτες υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ καθώς και υπηκόους της χώρας υποδοχής. Για τις αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, οι αιτούντες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου μπάτσελορ· για τις μη αμειβόμενες θέσεις υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι στο 3ο, 4ο ή 5ο έτος σπουδών σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας της αντιπροσωπείας της ΕΕ, ενώ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Διάρκεια: 9-18 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι, για νέους πτυχιούχους με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους. Μη αμειβόμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση για φοιτητές που κατοικούν και σπουδάζουν ήδη στη χώρα υποδοχής.


Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Όργανο/οργανισμός: Επιτροπή των Περιφερειών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι επισκέψεις μελέτης στην ΕτΠ δίνουν την ευκαιρία στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και παράλληλα να αποκτήσουν μια μοναδική και από πρώτο χέρι εμπειρία για τον τρόπο λειτουργίας της ΕτΠ. Οι ασκούμενοι αποκτούν πρακτική εμπειρία και γνώση της καθημερινής εργασίας των υπηρεσιών της ΕτΠ και τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι χωρών της ΕΕ ή χώρας που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει τουλάχιστον ένα πτυχίο (επιπέδου bachelor).

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους)

Αμειβόμενη: Όχι

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/10/2017
Προθεσμία: 31/03/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Όργανο/οργανισμός: Επιτροπή των Περιφερειών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Χάρη στην πρακτική άσκηση στην ΕτΠ, θα μπορέσετε να ζήσετε στους ρυθμούς μιας πολιτικής συνέλευσης. Θα εξοικειωθείτε με τους στόχους και το έργο της ΕτΠ σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κάθε ασκούμενος τοποθετείται σε συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕτΠ. Η φύση της εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε μονάδα. Άλλες μονάδες έχουν πολιτικό προσανατολισμό και άλλες διοικητικό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα που ανατίθενται ισοδυναμούν με εκείνα που εκτελούν οι νέοι υπάλληλοι με εκτελεστικές αρμοδιότητες (AD5).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίων από χώρες μέλη της ΕΕ ή από χώρα που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μια άλλη γλώσσα εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά)

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Όργανο/οργανισμός: Επιτροπή των Περιφερειών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποσκοπούν στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις πολιτικές διεργασίες της ΕτΠ, καθώς και στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία της ΕτΠ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ασκούμενοι αποκτούν μια γενική ιδέα των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενοποίησης μέσω του έργου της ΕτΠ, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπάλληλοι των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ ή χώρας που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επαγγελματίες που εργάζονται σε θέση με καθήκοντα που αντιστοιχούν στο επίπεδο του διοικητικού υπαλλήλου της ΕΕ.

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες)

Αμειβόμενη: Όχι. Η αμοιβή καταβάλλεται από τον φορέα αποστολής.

Ημερομηνίες έναρξης: σε εξέλιξη


Προθεσμία: 31/03/2018 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Στρασβούργο (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τη δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, για το πώς η διοίκηση της ΕΕ σχετίζεται με τους πολίτες.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δώσει σε νέους πτυχιούχους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα καθήκοντα των ασκουμένων, ανάλογα με την κατεύθυνση της πρακτικής άσκησης που θα επιλέξουν, θα περιλαμβάνουν υποστήριξη για τη διερεύνηση καταγγελιών, συνδρομή στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας, συμμετοχή σε έργα ΤΠ ή στην έρευνα που σχετίζεται με το έργο του Διαμεσολαβητή. Οι ασκούμενοι εργάζονται υπό την άμεση εποπτεία μόνιμου ή άλλου υπαλλήλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που συνήθως κατέχει θέση προϊσταμένου μονάδας ή ισοδύναμη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους: πολιτικές επιστήμες, ευρωπαϊκές σπουδές, διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, νομικά, εσωτερικός έλεγχος και οικονομικά

Διάρκεια: 4 έως 8 μήνες (ανάλογα με τις επιδόσεις)

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα στις Βρυξέλλες και περίπου 1.500 ευρώ το μήνα στο Στρασβούργο.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Ιανουαρίου και 1η Σεπτεμβρίου


Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο ΕΕΠΔ δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους πανεπιστημίων να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ιδίως στην ειδικότητά τους. Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν εμπειρία στις καθημερινές δραστηριότητες του ΕΕΠΔ, καθώς και στην προστασία δεδομένων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τριετής πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 950 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/01/2018
Προθεσμία: 15/03/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προσφέρει περίπου 100 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο για υπηκόους χωρών της ΕΕ. Οι ασκούμενοι τοποθετούνται σε μια υπηρεσία και απασχολούνται ως μέρος της ομάδας. Μπορεί να τους ζητηθεί να παρακολουθούν συνεδριάσεις τμημάτων εργασίας, να συντάσσουν πρακτικά, να μεταφράζουν έγγραφα ή να αναλαμβάνουν την προπαρασκευαστική εργασία και την έρευνα για ένα συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, θα καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι χωρών της ΕΕ οι οποίοι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο μέρος των πανεπιστημιακών τους σπουδών και διαθέτουν πιστοποιητικό απόκτησης πτυχίου ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.150 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Φεβρουαρίου και 1η Σεπτεμβρίου

Προθεσμία: 01/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Έκτακτος υπάλληλος

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει περίπου 20 μη αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης τον χρόνο. Αυτές οι θέσεις απευθύνονται σε φοιτητές πανεπιστημίου στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών, οι οποίοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι χωρών της ΕΕ και πολίτες υποψήφιων προς ένταξη χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ

Διάρκεια: 2 έως 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: όχι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Φεβρουαρίου και 1η Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/el/trainee/


Τόπος/οι:: Cologne (Germany)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο οργανισμός προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε νέους πτυχιούχους και φοιτητές. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν ως στόχο την κατανόηση της λειτουργίας και του ρόλου του οργανισμού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών του EASA ή χώρας που έχει την ιδιότητα του παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του EASA, των οποίων οι σπουδές είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού

Διάρκεια: 12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη


Τόπος/οι:: Geel (Belgium), Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Όργανο/οργανισμός: Joint Research Centre
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το ΚΚΕρ προσφέρει ένα δυναμικό, πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον για τους ασκούμενους. Υπάρχουν δύο είδη πρακτικής άσκησης:

1. άσκηση που συνδέεται με την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής για πανεπιστημιακό τίτλο·

2. άσκηση μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών (ή ισοδύναμό τους) εντός 5 ετών από τον τελευταίο πανεπιστημιακό τίτλο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται προενταξιακή στρατηγική και άλλων χωρών που συμβάλλουν οικονομικά στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Διάρκεια: 3 έως 5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Ανάλογα με τον τόπο πρόσληψης.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη


Τόπος/οι:: Barcelona (Spain), Other EU cities

Η πρακτική άσκηση στην F4E έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, τη βελτίωση των γνώσεων και την κατανόηση του ρόλου της πυρηνικής σύντηξης (F4E) στο έργο ITER και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και την κατάρτιση πτυχιούχων πανεπιστημίου - στους τομείς της πυρηνικής μηχανικής, της φυσικής, της διοίκησης και της επικοινωνίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ ή της Ελβετίας οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών (τουλάχιστον bachelor) και γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Διάρκεια: 4 έως 9 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου

Ημερομηνίες έναρξης: Οκτώβριος

 


Τόπος/οι:: Lisbon (Portugal)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο ΕΚΠΝΤ είναι να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με τις εργασίες ενός ευρωπαϊκού οργανισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Τουρκίας

Διάρκεια: 3-8 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ανάλογα με τον προϋπολογισμό

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Τόπος/οι:: Heraklion (Greece)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης, ο οργανισμός ENISA αποκομίζει οφέλη από την παρουσία ενθουσιωδών πτυχιούχων οι οποίοι, με τις νέες ιδέες και τις προηγμένες ακαδημαϊκές γνώσεις που διαθέτουν, εμπλουτίζουν το καθημερινό έργο του οργανισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει πλήρη τίτλο ή ισοδύναμο αυτού

Διάρκεια: 3-12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Τόπος/οι:: Torrejon de Ardoz (Spain)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο SatCen είναι να αποκτήσουν οι ασκούμενοι εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τις καθημερινές εργασίες του κέντρου, παρέχοντας παράλληλα τις ακαδημαϊκές γνώσεις που έχουν αποκτήσει ως νέοι επιστήμονες και συμβάλλοντας στο έργο του κέντρου με την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, ή κρατών εκτός της ΕΕ τα οποία έχουν υπογράψει το παράρτημα σχετικά με τις διατάξεις για τη σύνδεση τρίτων κρατών στις δραστηριότητες του SatCen.

Διάρκεια: 2 - 6 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 12 μήνες)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Τόπος/οι:: Frankfurt (Germany)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σάς δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει να εργάζεσαι για την Ευρώπη. Ως ασκούμενος θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ και να συμβάλετε στην αποστολή της. Τα καθήκοντα που θα ασκείτε θα εποπτεύονται και θα ποικίλλουν ανάλογα με τη μονάδα στην οποία θα τοποθετηθείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, σύνταξη σχεδίων έκθεσης, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων και συμμετοχή σε μελέτες ad hoc.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό ένταξη χώρας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου)

Διάρκεια: 3-6 μήνες (μπορεί να παραταθεί άπαξ έως συνολικά 12 μήνες)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.050 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη


Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ΕΤΕπ προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και πτυχιούχους που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το έργο της τράπεζας ή να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών, με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους

Διάρκεια: 1-5 μήνες (6 μήνες κατόπιν αιτήματος των πανεπιστημίων)

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Φεβρουαρίου, 1η Ιουλίου, 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm