Πρακτική άσκηση

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσετε μια γεύση του τι σημαίνει μια σταδιοδρομία στην ΕΕ.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 2 000 ασκούμενοι και ασκούμενες βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, διευρύνουν το δίκτυό τους και εφαρμόζουν την ακαδημαϊκή θεωρία στην πράξη μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης της ΕΕ. Τα περισσότερα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ διοργανώνουν περιόδους πρακτικής άσκησης που συνήθως διαρκούν αρκετούς μήνες.

Η πρακτική άσκηση σας προσφέρει τη δυνατότητα να δείτε από κοντά το έργο της ΕΕ και είναι διαθέσιμη σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως το δίκαιο ανταγωνισμού, οι ανθρώπινοι πόροι, η περιβαλλοντική πολιτική, η επικοινωνία και πολλά άλλα.

Κάθε θεσμικό ή άλλο όργανο και οργανισμός της ΕΕ διεξάγει ξεχωριστά τις δικές του διαδικασίες επιλογής ασκούμενων.

Στο αναπτυσσόμενο μενού παρακάτω, μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης επιλέγοντας διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Σημειώστε ότι δεν εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πρακτικής άσκησης σ’ αυτόν τον ιστότοπο.

 

Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 29/04/2019 - 00:00
Προθεσμία: καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος/οι:: Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)

 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται κυρίως σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου, χωρίς να αποκλείονται και όσοι, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου και ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

  • Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
  • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο (το οποίο έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας που έχει εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους), εφόσον η κανονική περίοδος των πανεπιστημιακών σπουδών είναι τρία ή περισσότερα έτη.
  • Οι αιτούντες πρέπει να μην έχουν ήδη συμμετάσχει σε καμία πρακτική εκπαίδευση σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να έχουν ήδη εργαστεί σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 600 ευρώ (μηνιαία αμοιβή) και 350 ευρώ (επίδομα στέγασης).

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου ή 1η Μαρτίου.