Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY

PRACOVNÍ NABÍDKY

Hledáte zaměstnání v orgánech nebo agenturách EU?

V naší databázi volných pracovních míst naleznete nabídku stálých a dočasných zaměstnání, včetně pracovních míst pro smluvní zaměstnance, stáží a dočasných přidělení. 

Výběrová řízení na dočasné pracovní pozice bývají zpravidla organizována samotnými orgányagenturami a nikoliv úřadem EPSO. 

Také vám doporučujeme pravidelně navštěvovat internetové stránky preferované organizace nebo organizací, pokud máte zájem pro ně pracovat. Úřad EPSO neodpovídá za obsah internetových stránek agentur ani za tam zveřejněná oznámení o volných pracovních místech.

Upozorňujeme, že ne všechny volné pracovní pozice jsou zveřejněny na této stránce a že o některé pozice se mohou ucházet pouze úspěšní uchazeči výběrového řízení pro smluvní zaměstnance CAST.

Type of Contract
Platová třída
Lokalita/y
Institutions/Agency